Κυριότερες Ειδήσεις

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Αρχίζει αύριο 1η Ιουλίου 2010, η απογραφή των Δημοσίων υπαλλήλων.

Για όσους προτιμούν να πληκτρολογούν μέσα στα πεδία, παρά να τυπώνουν και να γράφουν στο Έντυπο Προετοιμασίας που ανέβασαν στη σελίδα της απογραφής των Δημοσίων Υπαλλήλων (http://apografi.gov.gr/) μπορούν να κατεβάσουν το παρακάτω Έντυπο Προετοιμασίας. Διαβάστε πρώτα 1-2 συμβουλές στο αρχείο "Διαβάστε πρώτα αυτό!.doc".

Θα χρειαστεί να έχετε στη διάθεσή σας τα κάτωθι παραστατικά:
 1. Ένα εκκαθαριστικό εφορίας από το 2002 κι έπειτα.
 2. Κάρτα ή επιστολή γνωστοποίησης ΑΜΚΑ ή το βιβλιάριο υγείας σας.
 3. Την ταυτότητά σας.
 4. Ένα λογαριασμό ΔΕΗ της κατοικίας σας.
 5. Πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας σας.
 6. Τίτλους σπουδών σας.

Πλήρωση κενών & κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε.

Σύμφωνα με την υπ/ αριθμ. 72018/ 29-6-2010 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου, η οποία στηρίζεται στην υπ. αριθμ. 2096/ 16-6-2010 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠΔΒΜΘ εξακολουθούν να ισχύουν οι αξιολογικοί πίνακες Δ/ντών Σχολικών Μονάδων του 2007. Επομένως οι κενές ή κενούθέσεις θα καλυφθούν από τους ήδη εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στους αξιολογικούς πίνακες και σε περίπτωση που αυτοί έχουν εξαντληθεί οι θέσεις θα καλυφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 10,11 και 12 του Ν. 3848/2010. Δείτε τη σχετική απόφαση.

Ενημέρωση για αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών της Π.Ε., για αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., θα εξεταστούν από το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. την Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 .

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Ε.

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Περιφ/κές Δ/νσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης και Φορείς του υπ. Παιδείας.

Κάνετε κλικ σε ένα από τα παρακάτω για να δείτε την απόφαση τα ονόματα.

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις.

Με το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου: η Ελλάδα συμμορφώνεται με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε σχέση με την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο, θεσπίζονται αλλαγές στο μέχρι σήμερα ισχύον συνταξιοδοτικό πλαίσιο των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο την εναρμόνιση του ασφαλιστικού του δημοσίου τομέα με τις ρυθμίσεις του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Διαβάστε το σχέδιο Νόμου.

Δεν απογράφονται οι καθαριστές-στριες με σχέση μίσθωσης έργου, των οποίων η σύμβαση λήγει έως τις 30-06-2010.

Η απογραφή και η καταχώρισή της στο http://apografi.gov.gr/ αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε αμειβομένου από το Δημόσιο. Υπόχρεοι προς απογραφή είναι όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, οι αναπληρωτές, οι ωρομίσθιοι και οι εργαζόμενοι με σχέση μίσθωσης έργου. Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καθώς και οι καθαριστές-στριες με σχέση μίσθωσης έργου, των οποίων η σύμβαση λήγει έως τις 30/06/2010, δεν απογράφονται.
Οι υπόχρεοι πρέπει να μπουν στην εφαρμογή και να απογραφούν, από την 1η Ιουλίου, με καταληκτικές ημερομηνίες που διαφέρουν ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους (αν το ΑΦΜ λήγει σε 1 μέχρι τις 12/07/2010, σε 2 μέχρι τις 13/07/2010, σε 3 μέχρι τις 14/07/2010, σε 4 μέχρι τις 15/07/2010, σε 5 μέχρι τις 16/07/2010, σε 6 μέχρι τις 19/07/2010, σε 7 μέχρι τις 20/07/2010, σε 8 μέχρι τις 21/07/2010, σε 9 μέχρι τις 22/07/2010 και σε 0 μέχρι τις 23/07/2010).
Τα έγγραφα που πρέπει να έχει συλλέξει ο υπόχρεος για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της απογραφής του είναι:
- Ένα εκκαθαριστικό φορολογίας, οποιουδήποτε έτους, από το 2002 και μετά,
- Η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ή το βιβλιάριο υγείας ή η επιστολή γνωστοποίησης ΑΜΚΑ. Εναλλακτικά, μπορεί να αναζητηθεί ο ΑΜΚΑ στο δικτυακό τόπο http://www.amka.gr στην Ενότητα «Έχω ΑΜΚΑ;»
- Η αστυνομική του ταυτότητα,
- Ένας λογαριασμός ΔΕΗ της κατοικίας του,
- Ένα πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας,
- Οι τίτλοι σπουδών του.
Οι υπόχρεοι (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, καθαριστές-στριες) που δεν δύνανται να απογραφούν μόνοι τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση, συνοδευόμενη από το συμπληρωμένο Έντυπο Προετοιμασίας.

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Εγκύκλιος Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και Αναπληρωτών Ωρομισθίων Μουσικών Σχολικού Έτους 2010-11.

Από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2010-2011 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Κάνετε κλικ εδώ να δείτε την εγκύκλιο, την αίτηση, τις περιοχές με τους κωδικούς και όλα τα σχετικά έγγραφα.
Επίσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί να υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση ένταξης στους παραπάνω πίνακες. Κάνετε κλικ εδώ να δείτε την εγκύκλιο, την αίτηση, τις περιοχές με τους κωδικούς και όλα τα σχετικά έγγραφα.
Οι Αιτήσεις - Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Αιτήσεις- Δηλώσεις των κλάδων μουσικής υποβάλλονται μόνο στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων - Δηλώσεων ορίζεται από 24-06-2010 μέχρι 02-07-2010.

Προσχέδιο Νόμου για Κατάργηση - Συγχώνευση Υπηρεσιών - Οργανισμών και Φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα το Σχέδιο Νόμου για την KΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου έχει ως εξής:κάνετε κλικ εδώ για να δείτε το Σχέδιο Νόμου.

Υπ. Παιδείας: Απογραφή Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Σχετικά με την απογραφή του εκπαιδευτικού προσωπικού ο γ.γ. του υπ. Παιδείας Β. Κουλαϊδης απέστειλε στις Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης την ακόλουθη εγκύκλιο:
Σας γνωρίζουμε ότι: α) εξεδόθη η αριθμ. 2/37345/0004/4.6.2010 (ΦΕΚ Β΄/784) κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ, και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» και β) αναρτήθηκαν την 18η.06.2010 στην ιστοσελίδα «apografi.gov.gr» οδηγίες συμπλήρωσης των στοιχείων απογραφής, και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά το συντομότερο δυνατόν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων υποχρεούνται με τη σειρά τους να ενημερώσουν σχετικά το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους, ώστε οι ανωτέρω υπόχρεοι να προβούν εμπροθέσμως στην ορθή εισαγωγή των στοιχείων της απογραφής στην ηλεκτρονική σελίδα απογραφής, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω κοινή Υπουργική Απόφαση και στις οδηγίες που τη συνοδεύουν.

Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση απογραφής του συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού θα παρασχεθούν, αν παραστεί ανάγκη, από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Παράταση στα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων.

Χρονική παράταση ως και 10 χρόνια στη λήξη δανείων, που έχουν λάβει οι δημόσιοι υπάλληλοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε, ήδη, στην Βουλή το υπουργείο Οικονομικών
Η τροπολογία προστέθηκε στις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου για την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης και την σύσταση επικουρικού κεφαλαίου καθώς για το Παρακαταθηκών, ως δημόσιος οργανισμός, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να τροποποιηθούν οι όροι χορήγησης δανείων.
Η ρύθμιση προβλέπει ότι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν λάβει δάνειο από το Ταμείο θα μπορούν κατόπιν αιτήσεως να ζητούν την χρονική επιμήκυνση της λήξης του ως και μια δεκαετία.
Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι θα μπορούν να αιτούνται και δάνεια για την αποπληρωμή δανεισμού που έχουν λάβει από άλλες τράπεζες.
Προτεραιότητα χρονικά θα δοθεί στους περίπου 200 χιλιάδες υφιστάμενους πελάτες δημοσίους υπαλλήλους του Ταμείου και εν συνεχεία χρονικά θα εξετασθούν και αιτήσεις για μεταφορά δανεισμού.
Η επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου ως και δεκαετία θα μειώσει τη μηνιαία δόση θα αυξήσει όμως το κόστος δανεισμού για όσους έχουν «κλειδώσει» χαμηλά σταθερά επιτόκια.

Η υφ.Παιδείας προχώρησε σε τροποποίηση της απόφασης για τον ορισμό των 800 Δημ. Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα.

Ειδικότερα η τροποποιητική αναφέρει.....Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. και μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συμβούλου μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή του ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σε σχολεία που έχουν ορισθεί να λειτουργούν με αυτό. Τα συγκεκριμένα σχολεία σε περίπτωση αναστολής του ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος εξακολουθούν να λειτουργούν με τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα που ισχύουν για τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Υπουργείο Εσωτερικών: Οδηγίες συμπλήρωσης στοιχείων απογραφής δημοσίων υπαλλήλων.

Πριν την Απογραφή σας,

Πρόσκληση υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδ. Εκπ/κού Προσωπικού και Ειδ. Βοηθητ. Προσωπικού για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στo πλαίσιο της κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλεί τους υποψηφίους των κλάδων αυτών να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 21 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου 2010. Διαβάστε περισσότερα.

Έναρξη Δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: διαδικασίες αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα".

Το υπ. Παιδείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 27 Ιουνίου 2010, την πρόταση για τις διαδικασίες που αφορούν στην αυτοαξιολόγηση στη σχολική μονάδα. Τη διαβούλευση μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα...... Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε με αφορμή την ανάκληση αποσπασμένων δασκάλων από Σχολεία του εξωτερικού.

Το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του, για τη μη ανανέωση της απόσπασης των εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν τριετία στο εξωτερικό.
Μετά την πολύμηνη αβεβαιότητα των συναδέλφων αυτών και την ατέρμονη διαρροή φημών από τις υπηρεσίες του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και λίγες μόνο μέρες πριν το κλείσιμο των σχολείων τούς ανακοινώνεται (και μάλιστα τηλεφωνικά!!!) η λήξη της απόσπασής τους. Δε νοείται ένα κράτος δικαίου να παγιδεύει τους υπαλλήλους του, αλλάζοντας εκ των υστέρων και μονομερώς, τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας..... Διαβάστε περισσότερα.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Εκτίμηση Λειτουργικών - Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται η εκτίμηση των λειτουργικών - οργανικών κενών/πλεονασμάτων ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Πίνακες ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Στην ουρά 20.000 συνταξιούχοι για το εφάπαξ.

Εφιαλτική είναι πλέον η κατάσταση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, όπου στοιβάζονται 20.000 αιτήσεις για εφάπαξ και αναζητούνται απεγνωσμένα 900 εκατομμύρια ευρώ. Η μαζική φυγή των δημοσίων υπαλλήλων λόγω των επερχόμενων αλλαγών στο ασφαλιστικό απειλεί να τινάξει στον "αέρα" το Ταμείο, καθώς φέτος αναμένεται να ανοίξουν την πόρτα εξόδου περίπου 40.000 άτομα...
Το επόμενο διάστημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς μέσα στο καλοκαίρι υποβάλλονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αν δεν ανακοπεί το κύμα φυγής, τον Σεπτέμβριο θα εκκρεμούν 30.000 αιτήσεις για το εφάπαξ, με αποτέλεσμα να απαιτούνται 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την καταβολή του βοηθήματος.

Ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. με την πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας.

Ανακοίνωση με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας για τα 800 σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος, την επιμόρφωση και την ειδική αγωγή. Διαβάστε τη ανακοίνωση.

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. για τους κλάδους Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) προωθεί το υπ. Παιδείας

Με την επιστολή της υφ. Παιδείας Εύης Χριστοφιλιπούλου προς τον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. Γεώργιο Βέη κοινοποιείται ότι σύμφωνα με το Ν. 3848/2010 προβλέπεται διαγωνισμός ........... Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.

Δηλώσεις της υφ. Παιδείας Εύης Χριστοφιλοπούλου μετά τη συνάντηση με τη Δ.Ο.Ε.

Ήταν μια πολύ ουσιαστική συνάντηση που αφορούσε τα 800 ολοήμερα σχολεία με ενιαίο πρόγραμμα και την επιμόρφωση των δασκάλων και καθηγητών....... Διαβάστε περισσότερα.

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Σε δοκιμαστική λειτουργία το portal της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το portal της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για το νέο σχολείο το οποίο σχεδιάστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Στη διεύθυνση www.epimorfosi.edu.gr οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τον πρόγραμμα επιμόρφωσης, και να συμμετέχουν στην ανοιχτή και δημόσια διαβούλευση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας, από 14-06- 2010 έως 25-06-2010.

Με έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν κατά το σχολικό έτος 2010-11 σε άλλες σχολικές μονάδες του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας, να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 14-06-2010, έως και την Παρασκευή 25-06-2011. Δείτε το σχετικό έγγραφο και την αίτηση.

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου, σχολικού έτους 2010-2011.

Τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου απέστειλε το υπ. Παιδείας που αφορά στην κατανομή τμημάτων, ωράριο εργασίας, ωρολόγια προγράμματα, ολοήμερο σχολείο, διδασκαλία μαθημάτων κ.λ.π. δείτε τη σχετική εγκύκλιο.
Πίνακες εκπαιδευτικού προγραμματισμού.

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Φλώρινας. Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών - Προαγωγές Εκπαιδευτικών.

Συνεδρίασε σήμερα το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Φλώρινας με τα παρακάτω θέματα:
 1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Συμπληρωματικές μεταθέσεις, για όσους εκπαιδευτικούς δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν κατά την Α΄φάση των μεταθέσεων και παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Για να δείτε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, τις οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές και τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη διάθεση κάνετε κλικ εδώ.
 3. Προαγωγές εκπαιδευτικών μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας από το βαθμό Β΄στο βαθμό Α΄.

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Το Π.Ι. διαμόρφωσε διαφορετικά ερωτηματολόγια σχετικά με την επιμόρφωση, για Δ/ντές Σχολείων, Σχολ. Συμβούλους, και Εκπαιδευτικούς.

Διαφορετικά ερωτηματολόγια για εκπαιδευτικούς, Διευθυντές Σχολείων, Στελέχη Εκπαίδευσης, Προϊσταμένους και Σχολικούς Συμβούλους σχετικά με την επιμόρφωση διαμόρφωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα οποία απέστειλε σήμερα προς όλες τις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. και στα σχολεία. Για να δείτε τα ερωτηματολόγια κάνετε κλικ εδώ.

Ξεκινά τη Δευτέρα 12/7 και θα ολοκληρωθεί στις 23/7 η διαδικασία απογραφής των Δημοσίων Υπαλλήλων.

 • Πότε και ποιοί Δημόσιοι Υπάλληλοι θα δηλώσουν τα στοιχεία τους για την απογραφή;
 • Χρόνος - τρόπος και διαδικασία απογραφής.
 • Ποια στοιχεία απαιτούνται για την απογραφή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών; δείτε τα εδώ.
Για να δείτε τη σχετική απόφαση κάνετε κλικ εδώ.

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων.

Η υπ. Παιδείας με απόφασή της παρατείνει τη θητεία κατά ένα έτος, από την 1-9-2010 μέχρι την 31-8-2011 των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν στις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων και β) στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας ως Υπεύθυνοι και Μέλη Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και των οποίων η θητεία λήγει έως την 31-8-2010. Δείτε την υπουργική απόφαση.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο για την επιμόρφωση.

Ο Ειδικός Γεραμματέας του υπ. Παιδείας Μιχάλης Κοντογιάννης με εγκύκλιο του, καλεί τους Διευθυντές της κάθε σχολικής μονάδας να διανείμουν τα ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς, να τα συγκεντρώσουν και να τα στείλουν με συστημένη επιστολή στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεσογείων 396 Αγία Παρασκευή (με την ένδειξη ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ).

Το Ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, η συμπλήρωσή του προαιρετική . Η τελική ημερομηνία αποστολής φακέλων είναι η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010. Για να τα δείτε κάνετε κλικ εδώ.

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Μέτρα χωρίς αντίκρισμα, όλο και πιο κοντά έρχεται το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων.

Όλο και πιο κοντά έρχεται το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων, αφού παρά το «πάγωμα» επιστροφών του ΦΠΑ, το έλλειμμα αγγίζει τα 675 εκατομμύρια ευρώ και θα ήταν διπλάσιο εάν η επιστροφή γινόταν κανονικά, εξανεμίζοντας στην πραγματικότητα τα οφέλη από το ψαλίδι στον 13ο και 14ο μισθό.

Από την άλλη, οι φόροι στην κατανάλωση όχι μόνο δεν αύξησαν τα έσοδα στα ταμεία, αλλά βύθισαν τόσο την εγχώρια ζήτηση, με αποτέλεσμα τα έσοδα από το ΦΠΑ για το μήνα Μάιο να κινηθούν αρνητικά σε σχέση με πέρσι, παρά το κίνημα των αποδείξεων.

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Προκήρυξη πλήρωσης με επιλογή πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Η υπ. Παιδείας έχοντας υπόψη τις διατάξεις .............

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θητεία έως 31/7/2015 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κατάταξή τους στους παρακάτω πίνακες :.......

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 7 Ιουνίου 2010 μέχρι 18 Ιουνίου 2010 (αποκλειστική προθεσμία). Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάταξη στους πίνακες μέχρι δύο (2) περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης [άρθρο 18 παρ.9 α)]. Διαβάστε τηνπροκήρυξη.

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Διευκρινίσεις για τα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, από το υπ. Παιδείας.

Η λειτουργία των 800 σχολείων σε καμία περίπτωση δε σχετίζεται με τις προτάσεις που έγιναν για τη λειτουργία των Πιλοτικών Ολοημέρων, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία από το σχολικό έτος 2011-12, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και τη σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων διδασκόντων, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ..

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία έγινε η επιλογή των 800 σχολείων, που θα εφαρμόσουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα, είναι τα εξής:

· Να είναι «ορισμένα» ως ολοήμερα και να έχουν υποχρεωτικά οργανικότητα 12/θεσίου.

· Να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μαθητικού πληθυσμού (αναλογικά με τη Σχολική Περιφέρεια όπου ανήκουν).

· Να μη λειτουργούν με εναλλασσόμενο ωράριο.

· Να διδάσκεται η Β΄ Ξένη Γλώσσα.

· Να μη συστεγάζονται με άλλα σχολεία της ίδιας βαθμίδας και μικρότερης οργανικότητας, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας. Αντίθετα, μπορούν να συμμετέχουν Δημοτικά Σχολεία που συστεγάζονται με Νηπιαγωγεία ή Δημοτικά ίδιας οργανικότητας (12/θέσια).

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Δραματικές ανατροπές στις συντάξεις.

Στην πρέσα για το ασφαλιστικό βρίσκεται η κυβέρνηση με την τρόικα να επιμένει σε σκληρές παρεμβάσεις, λίγες ημέρες πριν από την άφιξη στην Αθήνα κλιμακίου των "επιτηρητών" για το τελικό "μεγάλο παζάρι".
"Κόκκινη γραμμή" για την κυβέρνηση είναι το ποσοστό αναπλήρωσης, καθώς η απαίτηση της τρόικας να μην ξεπερνά το 48% οδηγεί σε "μισή σύνταξη". Είναι πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα το αίτημα της τρόικας για μισή σύνταξη. Δε συμβαίνει σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος, άρα δεν μπορεί να ισχύσει στην Ελλάδα", διαμηνύει η κυβέρνηση. Παράδειγμα: Αν υιοθετηθεί το αίτημα της τρόικας, η σύνταξη ενός εργαζομένου με μισθό 2.000 ευρώ θα μειωθεί δραματικά από τα 1.600 ευρώ στα 950 ευρώ!
Στα υπόλοιπα σημεία φαίνεται να υπάρχει καταρχήν συμφωνία:
- Ολοι θα παίρνουν πλήρη σύνταξη με διπλη προϋπόθεση: 60 χρόνια ηλικίας και 40 χρόνια πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης.
-Θα επιβάλλεται ποινή μείωσης της σύνταξης 6% ετησίως σε όσους συνταξιοδοτούνται με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης.
-Στα 40 έτη ασφάλισης θα περιλαμβάνονται, με δυνατότητα εξαγοράς, στρατιωτική θητεία, χρόνος σπουδών, ανατροφή παιδιών.

Κλείνουν σχολεία στην Πορτογαλία για λόγους λιτότητας.

Το κλείσιμο των σχολείων, που έχουν λιγότερους από 21 μαθητές και τα οποία υπολογίζονται ότι είναι περίπου 900 αποφάσισε, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο των μέτρων λιτότητας που αναμένεται να λάβει.
«Στο τέλος της διαδικασίας της αναδιοργάνωσης του σχολικού συστήματος, περίπου 900 σχολεία θα κλείσουν» δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Ιζαμπέλ Αλσάντα κατά την διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, μετά από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
«Ο αριθμός φαίνεται υψηλός, αλλά δεν αντιπροσωπεύει παρά το 3,5% των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι περίπου 400.000» πρόσθεσε η υπουργός Παιδείας της Πορτογαλίας.
Η υπουργός πρόσθεσε ακόμη ότι 400 νέες σχολικές εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό κατασκευή.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του σχολικού συστήματος «έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την ισότητα των ευκαιριών μέσω της πρόσβασης σε ποιοτικές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και στην μείωση της σχολικής αποτυχίας».
Από το 2005, 2.500 σχολεία έχουν κλείσει στην Πορτογαλία, κυρίως στις αγροτικές περιοχές της.

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Σήμερα το πρωί μικροί Παλαιστίνιοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα τιμώντας τους ακτιβιστές του "Στόλου της Ελευθερίας" που δολοφονήθηκαν.


Ο ορισμός των 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Τα Ωρολόγια Πρόγραμματα.

Ορίστηκαν απ το υπ. Παιδείας τα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που θα λειτουργήσουν από το επόμενο σχολικό έτος (2010-11) με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για να δείτε τα σχολεία και το αναμορφωμένο πρόγραμμα κάνετε κλικ εδώ.
Στη Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας ορίστηκε το 2ο και το 3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας.

Ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. με αφορμή την περικοπή των εκπαιδευτικών αδειών.

Στο πλαίσιο των περικοπών, που γίνονται εξαιτίας του προγράμματος σταθερότητας που ψήφισε η κυβέρνηση, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Παιδείας περικόπτονται για φέτος οι νέες εκπαιδευτικές άδειες για μεταπτυχιακές σπουδές των εκπαιδευτικών και θα χορηγηθούν μόνο ανανεώσεις.

Η περικοπή αυτή, που γίνεται ξαφνικά και την τελευταία στιγμή, θα έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που πέτυχαν στις εξετάσεις σε διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα, να μην μπορούν να τα παρακολουθήσουν.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει, για μια ακόμη φορά την πολιτική των περικοπών και καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αν ενδιαφέρεται πραγματικά για τη μόρφωση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να χορηγήσει τις απαραίτητες πιστώσεις για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων για εκπαιδευτικές άδειες, οι οποίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι ελάχιστες (800 περίπου) και αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% του εκπαιδευτικού δυναμικού.

Ενημερωτικό αιρετού Βασίλη Παληγιάννη.

1. Μεταθέσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. με βάση το Ν.3848/2010.
2. Μετεκπαίδευση – εκπαιδευτικές άδειες.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
1. Μεταθέσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. με βάση το Ν.3848/2010
Μεταθέσεις
α) Με βάση το άρθρο 4 ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών. Σύμφωνα με τα παραπάνω έχουμε αύξηση, τουλάχιστον, 2 χρόνων της υποχρεωτικής παραμονής στον τόπο διορισμού. Διαβάστε περισσότερα.

Αρχειοθήκη ιστολογίου