Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Ενημέρωση σχετικά με την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων των Σχολικών Συμβούλων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων για θέσεις σχολικών Συμβούλων από τις οικείες Επιτροπές Αξιολόγησης. Τη Δευτέρα, 01/08/2011, τα Συμβούλια Επιλογής σχολικών συμβούλων θα προχωρήσουν σε κοινοποίηση των μονάδων που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος συνολικά και κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο.
Η ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων αφενός δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους για θέσεις σχολικών συμβούλων, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, να επιλέξουν μεταξύ των δύο υποψηφιοτήτων και αφετέρου στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας.
Όσοι από τους υποψηφίους, που θα επιλέξουν να διεκδικήσουν θέση σχολικού συμβούλου, έχουν ήδη υποβάλει δήλωση προτίμησης για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τη δήλωση προτίμησης. Εάν τελικά δεν επιλεγούν σε θέση σχολικού συμβούλου παραμένουν στους οικείους αξιολογικούς πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν την υποχρέωση της ενυπόγραφης ενημέρωσής τους από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες θα καταθέσουν τις τυχόν γραπτές αντιρρήσεις  τους εντός της προθεσμίας που θα θέσει το οικείο Συμβούλιο Επιλογής.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου - στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων- καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να διασφαλίσουν την πλήρη τήρηση όσων προβλέπει ο Ν.3848/2010, για τους μοριοδοτούμενους τίτλους σπουδών,  τη γνησιότητα των τίτλων που έχουν υποβληθεί και τη συνέντευξη.
Κατόπιν ολοκλήρωσης των ελέγχων, θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα τα στοιχεία στο Υπουργείο, ώστε να κινηθεί η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης.
 
Η σχετική απόφαση είναι αναρτημένη εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Ανανέωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού.

Στην ανανέωση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που έληγε η τριετία τους, με εξαίρεση  των εκπαιδευτικών  Π.Ε και  Γερμανικής  Φιλολογίας από τα Συντονιστικά Γραφεία (Σ.Γ.) Λονδίνου, Βρυξελλών, Ντίσελντορφ και Στουτγάρδης, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η απόφαση αυτή υπαγορεύθηκε από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τη χώρα και τον περιορισμό των προσλήψεων γενικότερα. Στόχος του Υπουργείου είναι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων του εξωτερικού, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα και στα σχολεία της ημεδαπής.
Ο χρόνος που ανακοινώθηκε η απόφασή αυτή είναι απόλυτα συνδεδεμένος  με την προσπάθεια που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας τους τελευταίους μήνες να μην επιστρέψει το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν τριετία και επιλέχθηκαν οι περιοχές από τις οποίες μπορούσαν να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες  από τους εναπομείναντες εκπαιδευτικούς.
Στο ίδιο πνεύμα, η επιλογή των Συντονιστικών Γραφείων από τα οποία δεν ανανεώθηκαν οι τριετίες έγιναν με γνώμονα τις λιγότερες δυνατές δυσλειτουργίες των σχολείων και των αναγκών των περιοχών.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Διαδικασίες Στελέχωσης και καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄επιπέδου.

Από την Πέμπτη 21/07/2011, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 3η επιμορφωτική περίοδο (Σεπτέμβριος 2011 – Μάρτιος 2012) και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την......

Υπουργείο Παιδείας: Παράταση άσκησης καθηκόντων προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης και μετά τις 31/7/2011.

Παρατείνεται η θητεία των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης σύμφωνα με την εγκύκλιο 83840α / Δ2/22-7-2011 που αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ : «Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄/19-05-2010), οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 31-7-2011.

Του αιρετού Δημήτρη Μπράτη: Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που αναφέρεται στην επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων και στην προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα.

Κατατέθηκε σήμερα στο Σχέδιο Νόμου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για ‘Ερευνα , Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η τροπολογία:
«Ρυθμίσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία αναφέρεται στην επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων και στην προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα , η οποία αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.

Δείτε την προκύρηξη για την πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων.

Με σημερινό έγγραφό του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δίνει νέες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων.

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Δ.Ο.Ε.: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. Γ.Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

κ. Πρόεδρε της  Κυβέρνησης,
Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας έχοντας εξαντλήσει κάθε άλλο τρόπο και δυνατότητα ώστε να γίνει κατανοητό ότι εμείς οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουμε δώσει τους εαυτούς μας για την προκοπή της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης, δεν αντέχουμε άλλο.
 Η κυβέρνησή σας μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος και του εφαρμοστικού Νόμου, προσανατολίζεται στη συνέχιση της τακτικής των βίαιων περικοπών, σε βάρος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Η πολιτική αυτή δείχνει για άλλη μια φορά τα δόντια της, κόβοντας από τον κόσμο της εργασίας ακόμη και το «οξυγόνο» της επιβίωσης.
Σε αυτή τη λογική για το χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα δημοσιεύματα του τύπου αναφέρουν περικοπές στο επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης, μειώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τους ήδη πενιχρούς μισθούς των εκπαιδευτικών ,  οδηγώντας τους σε μεγαλύτερη οικονομική εξαθλίωση.
Αν αυτό γίνει πραγματικότητα οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους πιο χαμηλόμισθους του δημόσιου τομέα , θα δουν τα «ψίχουλα» του μισθού τους να εξανεμίζονται μπροστά στη νέα ληστρική επίθεση των οριζόντιων περικοπών.
Σας κάνουμε γνωστό  πως οποιαδήποτε σκέψη για περικοπές στους μισθούς των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί και αποτελεί για εμάς αιτία πολέμου. Ο κλάδος των 80.000 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα βρεθεί για άλλη μια φορά στην πρωτοπορία των αγώνων με στόχο την περιφρούρηση των δίκαιων οικονομικών αιτημάτων για μισθούς αξιοπρέπειας που συνάδουν με το έργο τους.
Σας δηλώνουμε ότι εάν οι σκέψεις αυτές γίνουν πραγματικότητα θα αντιδράσουμε  δυναμικά και αποφασιστικά και η έναρξη της σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβρη θα βρει τα σχολεία κλειστά.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Ενημερωτικό του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Βασίλη Παληγιάννη: Επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης. Απίστευτα κι όμως αληθινά…

Με την ολοκλήρωση στα περισσότερα ΠΥΣΠΕ της χώρας, της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων με βάση το Ν.3848/2010, εκδόθηκε ανακοίνωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με την οποία προωθείται νομοθετική ρύθμιση που θα αποκλείει από τις διαδικασίες επιλογής Σχολικών Συμβούλων όσους εκπαιδευτικούς με δήλωσή τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις Διευθυντών Σχολείων.
Μπορεί να φαίνεται απίστευτο κι όμως είναι αληθινό!
Θεωρούμε πως η συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι απαράδεκτη, αντιδεοντολογική, δημιουργεί σύγχυση, αναστάτωση και.....

Διευκρινίσεις επί των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Διευκρινίσεις επί των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Αξιολογικός πίνακας Υποψηφίων Δ/ντων Π.Ε. Φλώρινας.

Δικαίωμα υποβολής γραπτών αντιρρήσεων-ενστάσεων  έως τη Δευτέρα 25-07-2011
Υποβολή δήλωσης προτίμησης δημοτικών σχολείων, από την Τρίτη 19-7-2011 έως και τη Δευτέρα 25-7-2011

Υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών ωρομισθίων Ε.Α.Ε.

Υποβολή Αίτησης –Δήλωσης από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων EAE  
Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί  - κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών EAE σχολικού έτους 2011-2012 για τις δομές της ΕΑΕ  στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 20/07/2011   μέχρι  29/07/2011.


Για την εγκύκλιο και τις αιτήσεις πατήστε εδώ.

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Συνεντεύξεις Υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σε εξέλιξη. Έχουν συγκροτηθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο Επιτροπές, οι οποίες προχωρούν στην αποτίμηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων. Οι ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής μετά την κοινοποίηση του συνόλου των αξιολογικών μονάδων (επιστημονική συγκρότηση, υπηρεσιακή κατάσταση, συγγραφικό και ερευνητικό έργο), καθώς και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στην υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό προβλέπεται μέχρι τις 20 Αυγούστου 2011.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Παιδείας πρόκειται να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκπαιδευτικούς με σχετικά προσόντα για την κάλυψη θέσεων, σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που αφορούν τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, όπως υπευθύνων καινοτόμων και βιωματικών δράσεων, εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών  κ.ά.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2011-2012 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται από 07/07/2011   μέχρι  15/07/2011.
Για την εγκύκλιο, την αίτηση-δήλωση και τα συνοδευτικά αρχεία πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Η απόφαση για τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων.

Ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση (αριθμ. 29984/Δ4/14-03-2011 ΦΕΚ 440/τΒ΄/18-03-2011)  του υπ. Παιδείας σχετικά με τον Υποβιβασμό, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και υπογράφηκε νέα με τροποποιήσεις από την υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες  της 24ης Ιουνίου 2011, ως εξής :

Πρόεδρος

:

Μαντάς Κομνηνός
6974750598
2103233662
Fax:2103219653
e-mail: mantas@doe.gr

Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων
:

Κόκκινος Χαράλαμπος

2103312794
6974750407
e-mail: kokkinosxar@yahoo.gr


Γενικός Γραμματέας
:

Πετράκης Σταύρος

Τηλ/ Fax:2103312791,
6973832828
e-mail: stpetrakis@sch.gr

Ειδικός Γραμματέας Υπεύθυνος Εκδόσεων
:

Φασφαλής Νίκος

Τηλ/Fax:2103242171
6945978095

Οργανωτικός Γραμματέας

:
Γκούμας Θανάσης
Τηλ/fax: 2103312792
6974489580
e-mail: goumas3@otenet.gr


 


Ταμίας
:

Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Τηλ/fax: 2103312795
6973425944
e-mail: toikono@sch.grΥπεύθυνος Υλικού & Βιβλιοθήκης

:

 

Ανδρουλάκης Μάνος

Τηλ: 2103312793
fax: 2103246928
6972679767 
 


Μέλη:
:

Κικινής Αθανάσιος

Τηλ/fax: 2103255576
6974114103
e-mail: thanasiskikinis@gmail.com
Καλούσης Ακρίτας

Τηλ:2103242144, 6974750410
Fax:2103247135

Παπασπύρου Νικόλαος
Τηλ: 2103228891

Δριμάλα Θεοδώρα

Τηλ:2103313717, 6978199000
Fax:2103245836Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Υποβολή αιτήσεων για αποσπάσεις- προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Φλώρινας.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας απέστειλε στα σχολεία ηλεκτρονικά το παρακάτω έγγραφο που αφορά στην υποβολή αιτήσεων για αποσπάσεις - προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Φλώρινας. "Σας γνωρίζουμε ότι από Παρασκευή 1 Ιουλίου  μέχρι και Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011,  όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ  Φλώρινας και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν  σε λειτουργικές κενές θέσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Φλώρινας  για το διδακτικό έτος 2011-2012, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα Γραφεία Π.Ε. Φλώρινας.

Της εγκυκλίου αυτής να λάβει γνώση ενυπόγραφα όλο το προσωπικό, με ευθύνη των Δ/ντών και Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων.
  
   Συμπληρωματικές αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ  Φλώρινας-προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κού μπορούν να υποβληθούν από Τετάρτη 17-8-2011 μέχρι και Τετάρτη 24-8-2011."

Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Βασίλη Παληγιάννη: Επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης, Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Συγκεκριμένα:
Α. Επιλογή Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
            Την Τετάρτη 06/07/2011 ξεκινά η διαδικασία των συνεντεύξεων για την επιλογή δεκαπέντε (15) Συντονιστών Εκπαίδευσης. Συμμετέχουν 246 συνάδελφοι, 93 Πρωτοβάθμιας 153 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ελπίζουμε να γίνεται αντιληπτή από την πολιτική ηγεσία η αναγκαιότητα να επιλεγούν οι καταλληλότεροι ώστε η εκπροσώπηση της χώρας μας στο εξωτερικό να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των Ελληνοπαίδων. Πιστεύουμε να μην υπάρξει παρέμβαση για τη δικαίωση των «ημετέρων».

            Β. Επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
            Ξεκινούν οι συνεντεύξεις για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων. Η αλήθεια είναι πως η πολιτική ηγεσία έθεσε πάνω από το συμφέρον της Δημόσιας Εκπαίδευσης, την κομματική σκοπιμότητα και παραταξιακή «λογική» ελέγχοντας απόλυτα τα Συμβούλια Επιλογής. Παρά ταύτα, πιστεύουμε πως δεν θα επικρατήσει η ίδια αντίληψη και νοοτροπία που κυριάρχησε στις επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης όπου θριάμβευσε ο κομματισμός, η αναξιοκρατία και η παρεοκρατία.
            Η εκπαίδευση έχει ανάγκη από άξιους διευθυντές που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου.
            Επίσης, σημειώνουμε το παράτυπο της διαδικασίας της επιλογής Διευθυντών Σχολείων αφού προηγείται της επιλογής Σχολικών Συμβούλων. Επιπλέον, αυτή η διαδικασία θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Προβλήματα που είναι γνωστά στην πολιτική ηγεσία η οποία παρά ταύτα εμμένει στην απόφασή της να προηγηθούν οι επιλογές Διευθυντών Σχολείων των επιλογών Σχολικών Συμβούλων.

            Γ. Επιλογές Σχολικών Συμβούλων
            Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία επιλογής 300 Σχολικών.....

Αρχειοθήκη ιστολογίου