Κυριότερες Ειδήσεις

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Γ' Φάση Αναπληρωτών Κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων σχολικού έτους 2011-2012.

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 576 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 465 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011, όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Κοινοποίηση πίνακα αξιολογικών μονάδων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

Κοινοποίηση πίνακα αξιολογικών μονάδων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α\θμιας Εκπαίδευσης 2011-2012 (Ενστάσεις και Ανακλήσεις Β' φάσης).

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α\θμιας Εκπαίδευσης 2011-2012 (Ενστάσεις και Ανακλήσεις Β' φάσης).

Πρόσληψη ΠΕ70 και ΠΕ60 σε σχολεία ΖΕΠ σχολ. έτους 2011-2012.

Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, για το διδακτικό έτος 2011-2012.
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2011-2012 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 6ΠΕ70-Δασκάλων και 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών. εκπαιδευτικοί του κλάδου
Οι προσλήψεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση πρόσληψής τους, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, για το διδακτικό έτος 2011-2012.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011.
Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ - Πρόγραμμα εξειδεικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2011-2012, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι δύο(22) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ, διακοσίων τριάντα τεσσάρων(234) αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης και εβδομήντα ενός(71) αναπληρωτών νηπιαγωγών ΕΑΕ στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2011-2012
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3-10-2011 έως και την Τετάρτη  5-10-2011.
Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ,  λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Ενημερωτικό των αιρετών του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Βασίλη Παληγιάννη και Δημήτρη Μπράτη: Ικανοποιηθείσες ενστάσεις - ανακλήσεις αποσπάσεων- αποσπάσεις κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικών Π.Ε.

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ έγιναν αποδεκτές όλες οι αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών της Π.Ε. που υποβλήθηκαν και διορθώθηκαν λάθη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (μη ορθή καταχώρηση στοιχείων κτλ).
Μπράτης Δημήτρης
Παληγιάννης Βασίλης

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ - 2η Φάση.

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ - 2η Φάση

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Δ.Ο.Ε.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ 5 ΚΑΙ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011.

Το ΔΣ της ΔΟΕ σε συνεδρίαση του στις 26 Σεπτέμβρη 2011, αφού έλαβε υπόψη:
 • Τα μηνύματα που έστειλαν με τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 22/9/2011, οι εκπαιδευτικοί της βάσης
 • Την άσχημη κατάσταση στην εκπαίδευση, με τα χιλιάδες κενά, τις ελλείψεις βιβλίων, τις σχολικές επιτροπές χωρίς χρήματα για τις λειτουργικές τους δαπάνες
 • Τις σχεδιασμένες απολύσεις 30.000 εργαζομένων στον ευρύτερο και το στενό Δημόσιο Τομέα, μέσα από τον αντεργατικό θεσμό της εργασιακής εφεδρείας. Για πρώτη φορά από το 1911 και την κατοχύρωση της μονιμότητας στο Δημόσιο, μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι απειλούνται με απόλυση, παρά τις συνταγματικές δεσμεύσεις. Οι επιλογές αυτές αποκαλύπτουν τα σχεδία για πλήρη εκχώρηση των Δημοσίων Υπηρεσιών σε ιδιώτες, με δραματικές επιπτώσεις τόσο για τους πολίτες όσο και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.
 • Τη νέα οριζόντια αφαίμαξη των εισοδημάτων, ακόμα καιγια όσους ζουν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας, όπως είναι οι άνεργοι. Εκεί οδηγείη καθιέρωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ, από τον Ιανουάριο του 2011.
 • Τη νέα δραματική μείωση των μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά (20% - 40%), που θα οδηγήσει στη φτώχεια τους εργαζομένους. Υπενθυμίσουμε ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν ήδη χάσει έως και 40% των.....

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2011-12 - Τοποθετήσεις υπεράριθμων (β΄ φάση).

Οι αποσπάσεις - τοποθετήσεις του πίνακα δεν εκτελούνται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Οικονομικά Εκπαιδευτικών.

 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Νέα διάταξη για τα πλασματικά χρόνια παιδιών στο Δημόσιο.

Η ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ    ( Ν.4002  ΦΕΚ 180/22-8-2011)

Ενημερωτικό των αιρετών Βασίλη Παληγιάννη και Δημήτρη Μπράτη: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (Β΄ φάση).

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ εξετάσθηκαν οι αιτήσεις για απόσπαση των συναδέλφων της Π.Ε. των κλάδων ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής) , ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) και ΠΕ 16 (Μουσικής).


Μπράτης Δημήτρης
Παληγιάννης Βασίλης

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ - Πρόγραμμα εξειδεικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2011-2012, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη 236 αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ, 144 αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης και 40 αναπληρωτών νηπιαγωγών ΕΑΕ, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2011-2012.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 26-9-2011 έως και την Τετάρτη  28-9-2011.
Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ,  λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Σε 1,5 μήνα η λύση με το κτίριο του Αρμενοχωρίου.

Τη δέσμευση ότι το αργότερο σε 1,5 μήνα θα δοθεί λύση στο πρόβλημα που προέκυψε με το κτίριο του ΚΕΦΟ Αρμενοχωρίου έδωσε σε επιτροπή κατοίκων του χωριού ο δήμαρχος Φλώρινας Γιάννης Βοσκόπουλος.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Βοσκόπουλος τόνισε πως σε αυτό το χρονικό διάστημα η υπηρεσία που στεγάζεται στο ΚΕΦΟ θα μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο και πως το ΚΕΦΟ θα αποδοθεί στο χωριό και οι κάτοικοι στη διάρκεια λαϊκής συνέλευσης θα αποφασίσουν τη χρήση του.
Νωρίτερα πάντως οι κάτοικοι προχώρησαν και πάλι σε κινητοποιήσεις, καθώς συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο – χωρίς να εμποδίζουν τη λειτουργία της υπηρεσίας – και διεκδικώντας το αυτονόητο.


ΠΗΓΗ:http://neaflorina.blogspot.com/2011/09/15_23.html

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (Β΄ φάση).

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ εξετάσθηκαν οι αιτήσεις για απόσπαση των συναδέλφων των κλάδων ΠΕ 70 (Δασκάλων) και ΠΕ60 (Νηπιαγωγών). Δεν εξετάσθηκαν, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις των συναδέλφων ειδικοτήτων, οι οποίες θα εξετασθούν τη Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη.

Μπράτης Δημήτρης
Παληγιάννης Βασίλης

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Δ.Ο.Ε.:Αποκλεισμός εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από την επιμόρφωση Β’ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες.

Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση είναι ενιαία, υποχρέωση της πολιτείας είναι να αντιμετωπίζει τους λειτουργούς της με ενιαίο τρόπο. Ο διαχωρισμός και η διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών, μόνο προβλήματα δημιουργεί στην ήδη ελλειμματική διάρθρωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.
            Η μη πρόβλεψη συμμετοχής του συνόλου των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες, που εκτός από τυπικά παρέχουν και ουσιαστικά προσόντα, δεν προάγει την αρχή της ισότητας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και δημιουργεί προϋποθέσεις πιθανής μελλοντικής κατηγοριοποίησής τους – χωρίς ευθύνη τους – σε χαμηλότερες κλίμακες.
            Η στέρηση της δυνατότητας των συναδέλφων ειδικοτήτων, από την επιμόρφωση β’ επιπέδου, στις νέες τεχνολογίες, είναι πράξη λανθασμένη και δημιουργεί ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της, ιδιαίτερα όταν προβάλλονται ως δήθεν επιχειρήματα, η έλλειψη επιμορφωτών και σχετικού εκπαιδευτικού λογισμικού.
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά να δημιουργηθούν άμεσα όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών στη διαδικασία πιστοποίησης β’ επιπέδου.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ενημερωτικό των αιρετών του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Βασίλη Παληγιάννη και Δημήτρη Μπράτη: Αναιτιολόγητη και μη αναμενόμενη αναβολή της συνεδρίασης του ΚΥΣΠΕ για τη Β΄ φάση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. .

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αρχικά για τις 13.00 και στη συνέχεια για τις 20.00, προκειμένου να επικυρωθούν και να αναρτηθούν στο διαδίκτυο οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε., ανεβλήθη, με απόφαση του Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, για την Παρασκευή 23 του Σεπτέμβρη και ώρα 13.00, χωρίς να δοθεί γι΄ αυτό καμία εξήγηση.
Από την πλευρά μας επιμείναμε και θα επιμείνουμε στην αρχική μας θέση , οι αποσπάσεις να γίνουν με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά της κάθε περιοχής, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις συναδέλφων που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα (οικογενειακά , υγείας κτλ). Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αναβολή της συνεδρίασης δεν έχει σχέση με αυτό.
Δηλώνουμε ότι, σε περίπτωση που οι αποσπάσεις δε γίνουν με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά, η συμμετοχή μας στο συμβούλιο δεν έχει κανένα νόημα και γι΄ αυτό θα αποχωρήσουμε και θα καταγγείλουμε την όλη διαδικασία.

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ Η ΕΛΛΑΣ .......

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών B΄ επιπέδου για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη - Ολοκλήρωση Α φάσης αιτήσεων - Αποτελέσματα ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης από τη Α φάση υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της 3ης επιμορφωτικής περιόδου ανακοινώθηκαν και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να ενημερωθούν σχετικά, με χρήση των κωδικών τους, επιλέγοντας «Προβολή Αίτησης Επιμόρφωσης» από το περιβάλλον του Πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣΔ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ – MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.
Ταυτόχρονα ξεκινά η Β φάση υποβολής (έως και τις 22/9/2011 και ώρα 1 μ.μ.)και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και κατανομής στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορείτε να βρείτε εδώ.
Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στη Β φάση, θα βρείτε εδώ.
Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε εδώ.

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ενημερωτικό του αιρετού του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Δημήτρη Μπράτη: Σχετικά με τη Β΄ Φάση των αποσπάσεων και τις προσλήψεις αναπληρωτών στην Π.Ε.

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τη Β΄ φάση των αποσπάσεων και τις προσλήψεις αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση , σας  ενημερώνω για τα εξής:
 1. Αύριο και μεθαύριο ( 20 και 21 Σεπτέμβρη 2011 ), συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ προκειμένου να πραγματοποιήσει τη Β φάση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ από ΠΥΣΠΕ. Στην αυριανή συνεδρίαση θα εξεταστούν οι ενστάσεις που έγιναν για τη μοριοδότηση κλπ, καθώς και η ένταξη συναδέλφων στις ειδικές κατηγορίες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Όλες οι αιτήσεις θα μπουν στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, την Τετάρτη 21-9-2011, και μόλις επικυρωθούν από το Συμβούλιο, την ίδια μέρα, θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο προς ενημέρωσή σας. Σε ό,τι αφορά στα κενά των περιοχών, αυτά δεν έχουν κατατεθεί ακόμη στο Συμβούλιο.
 2. Μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων, θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών της Γ΄ φάσης , αφού επικαιροποιηθούν τα κενά. Οι προσλήψεις αναπληρωτών της Γ΄ φάσης αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
 3. Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας , όπως με ενημέρωσε το αρμόδιο τμήμα ειδικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών για την παράλληλη στήριξη, μέσω ΕΣΠΑ.
 4. Η πρόσληψη αναπληρωτών ειδικοτήτων πληροφορικής και αγγλικής γλώσσας , στα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), θα γίνουν αφού ολοκληρωθεί η Β΄ φάση των αποσπάσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Τέλος, για τον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών δεν υπάρχει ακόμη καμιά ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Δ.Ο.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς, στις 12/9/2011, παρουσίασε με σοβαρό και τεκμηριωμένο τρόπο τα προβλήματα στην εκπαίδευση, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και το μεγάλο θέμα με την έλλειψη χιλιάδων εκπαιδευτικών από τα σχολεία.
            Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του, την ίδια ημέρα έσπευσε να αμφισβητήσει τα στοιχεία της Δ.Ο.Ε., δίνοντας δικά του, τα οποία εμφάνιζαν σημαντικά λιγότερα κενά.
            Δε χρειάστηκε να περάσουν ούτε τρεις ημέρες για να αναιρέσει το Υπουργείο ακόμη και τα δικά του στοιχεία, δικαιώνοντας έμμεσα τη Δ.Ο.Ε., αφού προχώρησε σε διορισμό 150 αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών στην Ανατολική και Δυτική Αττική, όταν εμφάνιζε μόλις 600 κενά σε όλη τη χώρα.
Το γεγονός ότι η πρόσληψη αναπληρωτών έγινε πριν από τη διαδικασία της Β΄ φάσης αποσπάσεων και αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την εκλογική περιφέρεια της Υφυπουργού Παιδείας κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου, ενώ την ίδια ώρα εξακολουθούν να υπάρχουν  χιλιάδες κενά σε όλη τη χώρα, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένας σοβαρός σχεδιασμός στο Υπουργείο Παιδείας και η εκπαιδευτική πολιτική ασκείται με πολιτικάντικες λογικές περασμένων δεκαετιών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί να πραγματοποιηθεί άμεσα η Β΄ φάση των αποσπάσεων και εν συνεχεία να καλυφθούν όλα τα κενά με πρόσληψη αναπληρωτών.

Απεργιακή κινητοποίηση Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011.

Συνάδελφοι,
Σε προηγούμενη επικοινωνία μας σας είχαμε ενημερώσει για την 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η Ομοσπονδία μας  την  Πέμπτη 22 Σεπτέμβριου 2011 διαμαρτυρόμενη για την:
 • Δραματική μείωση της επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών.
 • Οι σχολικές επιτροπές, όσες τουλάχιστον έχουν συσταθεί, αντιμετωπίζουν προβλήματα εκταμίευσης των χρημάτων προς τις σχολικές μονάδες.
 • Την έλλειψη των σχολικών βιβλίων που παρατηρείται για πρώτη φορά από το 1946. Η σχολική χρονιά άρχισε για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης χωρίς βιβλία.
 • Την περικοπή του μισθού μας κάθε μήνα και την κατακρεούργηση της δημόσιας εκπαίδευσης
 • Την απαράδεκτη κατάργηση των ολοήμερων σχολείων κάτω από 6/θέσια και την άμεση ανάκληση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας.
 • Τον εμπαιγμό των συναδέλφων της Ειδικής Αγωγής επί πολλά χρόνια και την αναβολή του διαγωνισμού πρόσληψής τους.
 • Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε και το οικονομικό κόστος που επωμίζεται ο καθένας μας ατομικά και οικογενειακά, το Δ.Σ του Συλλόγου
καλεί όλους τους συναδέλφους
να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση δείχνοντας την αντίδραση μας στα αντιεκπαιδευτικά και αντιλαϊκά μέτρα.
Σας καλούμε όλους και όλες :
 • Να συσπειρωθείτε γύρω από το Σύλλογο για να ενημερώνεστε για τα εργασιακά σας δικαιώματα
 • Να μην αποκρύπτετε τα προβλήματα αλλά να τα αναδεικνύετε μέσω του Συλλόγου, με σκοπό πάντα την επίλυση τους.
 • Να μη διστάζετε να επικοινωνείτε άμεσα με τα μέλη του Δ.Σ. για οποιοδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί και για οποιαδήποτε πληροφόρηση (τα τηλέφωνα και τα e-mail του Συλλόγου και των μελών του Δ.Σ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου).

Το Δ.Σ του Συλλόγου θα είναι πάντα αρωγός και συμπαραστάτης στην επίλυση των όποιων προβλημάτων των συναδέλφων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη 822 Δασκάλων ΕΑΕ και 187 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2011-2012.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 19/09/2011 έως και την Τετάρτη 21/09/2011.
Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι εδώ.

ΔΟΕ: Διαμαρτυρία για διορισμούς αναπληρωτών πριν τις αποσπάσεις.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς, στις 12/9/2011, παρουσίασε με σοβαρό και τεκμηριωμένο τρόπο τα προβλήματα στην εκπαίδευση, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και το μεγάλο θέμα με την έλλειψη χιλιάδων εκπαιδευτικών από τα σχολεία.

 Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του, την ίδια ημέρα έσπευσε να αμφισβητήσει τα στοιχεία της Δ.Ο.Ε., δίνοντας δικά του, τα οποία εμφάνιζαν σημαντικά λιγότερα κενά.

 Δε χρειάστηκε να περάσουν ούτε τρεις ημέρες για να αναιρέσει το Υπουργείο ακόμη και τα δικά του στοιχεία, δικαιώνοντας έμμεσα τη Δ.Ο.Ε., αφού προχώρησε σε διορισμό 150 αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών στην Ανατολική και Δυτική Αττική, όταν εμφάνιζε μόλις 600 κενά σε όλη τη χώρα.

Το γεγονός ότι η πρόσληψη αναπληρωτών έγινε πριν από τη διαδικασία της Β΄ φάσης αποσπάσεων και αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την εκλογική περιφέρεια της Υφυπουργού Παιδείας κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου, ενώ την ίδια ώρα εξακολουθούν να υπάρχουν  χιλιάδες κενά σε όλη τη χώρα, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένας σοβαρός σχεδιασμός στο Υπουργείο Παιδείας και η εκπαιδευτική πολιτική ασκείται με πολιτικάντικες λογικές περασμένων δεκαετιών.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί να πραγματοποιηθεί άμεσα η Β΄ φάση των αποσπάσεων και εν συνεχεία να καλυφθούν όλα τα κενά με πρόσληψη αναπληρωτών.

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 101 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 45 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011 και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Οδηγίες για την Καταχώριση Νέων Αιτήσεων Απόσπασης - Επανεξετάσεων - Ανακλήσεων - Τροποποιήσεων Απόσπασης.

Οδηγίες για την Καταχώριση Νέων Αιτήσεων Απόσπασης - Επανεξετάσεων - Ανακλήσεων - Τροποποιήσεων Απόσπασης.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Στην εισαγγελέα για την κατάληψη στο Αρμενοχώρι.

Στο γραφείο της Εισαγγελέως βρέθηκαν σήμερα το πρωί ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου Αρμενοχωρίου Γ. Αρβανίτης, ο δάσκαλος Ζ. Φουδούλης και ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Σ. Θεοφανίδης, αναφορικά με το θέμα της κατάληψης του κτιρίου που στέγαζε το ΚΕΦΟ.
Η Εισαγγελέας προχώρησε σε συστάσεις για να λήξει η κατάληψη, έτσι ώστε να μην διωχθούν για παρακώλυση λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
ΠΗΓΗ: http://neaflorina.blogspot.com/2011/09/blog-post_2218.html 

Απάντηση του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο δήμαρχο Φλώρινας.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από γονείς, μαθητές και κατοίκους του Δ.Δ Αρμενοχωρίου στο χώρο του ΚΕΦΟ όπου επί λέξει δήλωσε στα ΜΜΕ τα εξής : «Η κατάληψη αυτή όμως μου φαίνεται υποκινούμενη από διάφορους σκοτεινούς κύκλους, που είναι φανεροί σε μας. Γιατί δε μπορεί οι δάσκαλοι, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, να ασχολούνται με το πώς θα σιτίσουν τα παιδιά με catering που δεν είναι ασφαλή, διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Αυτό είναι παράνομο. Αν συνεχίζουν θα ζητήσουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα».
Κύριε Δήμαρχε,
1. Ποιοι είναι οι υποκινούμενοι σκοτεινοί κύκλοι που είναι φανεροί σε εσάς και γιατί δεν τους κατονομάζετε;
2. Από πότε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη σίτιση των μαθητών είναι επιλήψιμο;
3. Από πότε οι Δήμαρχοι έγιναν κριτές του παιδαγωγικού έργου των δασκάλων;
Κύριε Δήμαρχε,
Οι δάσκαλοι και καλά κάνουν τη δουλειά τους και καλώς ενδιαφέρονται για τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος στο οποίο εντάσσεται και η σίτιση των μαθητών των ολοήμερων σχολείων.
Για το πώς θα σιτίζονται, αποφασίζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
Τα catering και οι χορηγοί στο δημόσιο σχολείο μακριά από εμάς.
Τελειώνοντας, κ. Δήμαρχε, είναι λυπηρό να σέρνονται στα εισαγγελικά γραφεία συνάδελφοι μας, μετά από παραγγελία σας, επειδή έπραξαν το αυτονόητο που προστάζει το λειτούργημα τους: τη δημιουργία των καλύτερων συνθηκών σίτισης και διαβίωσης των μαθητών τους.
Η διαπλοκή είναι χαρακτηριστικό άλλων ομάδων και δεν αγγίζει τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Κατάληψη του κτιρίου όπου σιτίζονταν από τους μαθητές του Αρμενοχωρίου.

ΠΗΓΗ: http://neaflorina.blogspot.com/2011/09/blog-post_1511.html

Σε κατάληψη του κτιρίου που στέγαζε το Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) προχώρησαν σήμερα το πρωί οι μαθητές του ολοήμερου δημοτικού σχολείου Αρμενοχωρίου. Το συγκεκριμένο κτίριο κάλυπτε τις ανάγκες σίτισής τους, αλλά και όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες τους. Με απόφαση όμως του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του δήμου Φλώρινας, το κτίριο θα στεγάσει τις διοικητικές του υπηρεσίες.
Ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, Σωτήρης Θεοφανίδης, ανέφερε πως το κτίριο κάλυπτε τις ανάγκες σίτισης του σχολείου από το 1991 και ξαφνικά έπαψε η χρηματοδότηση της σίτισης. «Ζητούμε από το δήμαρχο να δεσμευτεί ότι η αίθουσα θα επιστρέψει στο δημοτικό σχολείο» είπε χαρακτηριστικά.
Ο διευθυντής του σχολείου, Γιάννης Αρβανίτης, έκανε λόγο για πρόβλημα στη λειτουργία του ολοήμερου. «Εξαιτίας αυτού του προβλήματος, το οποίο δημιουργήθηκε από το Μάιο, είχαμε και λιγότερες εγγραφές στο ολοήμερο. Το σχολείο, από το 1991, είναι από τα πρώτα πιλοτικά που λειτούργησαν ως ολοήμερα με τη σίτιση, και τα παιδιά σιτίζοντας από τότε μέχρι και σήμερα στο κτίριο του ΚΕΦΟ, το οποίο χρησίμευε και ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Το δημοτικό σχολείο έχει περιορισμένους χώρους που δεν επαρκούν. Να φανταστείτε μόνο ότι τα παιδιά γυμνάζονται στην αίθουσα πληροφορικής. Επομένως, δεν υπάρχει χώρος για σίτιση».
Ο προϊστάμενος του Νομικού Προσώπου, Αριστοτέλης Γεωργιάδης, μιλώντας με την υπαλληλική του ιδιότητα ξεκαθάρισε πως το κτίριο ανήκει ιδιοκτησιακά στο Ν.Π από τις 26 Μαΐου και πρόσθεσε πως «το ΚΕΦΟ δε θα ξαναλειτουργήσει, είτε μείνουν, είτε φύγουν τα γραφεία από το κτίριο».

«Υποκινούμενες κινητοποιήσεις»
«Υπάρχει κατάληψη σε ένα κτίριο ιδιοκτησίας του Ν.Π. Εκεί στεγαζόταν παλιότερα το ΚΕΦΟ, το οποίο λειτουργούσε. Με τον «Καλλικράτη» και την οικονομική συγκυρία όμως, έχουν καταργηθεί πολλές δομές, όπως και το συγκεκριμένο ΚΕΦΟ» είπε ο δήμαρχος Φλώρινας Γιάννης Βοσκόπουλος και συνέχισε: «Το Ν.Π. όμως θα πρέπει να στεγαστεί και δεν υπάρχει άλλο χώρος. Διότι αν δε λειτουργήσει το Ν.Π. κινδυνεύουμε να χάσουμε ακόμα και πόρους και να κλείσουμε τους παιδικούς σταθμούς. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα μας».
Στη συνέχεια ο δήμαρχος έκανε λόγο για υποκινούμενες κινητοποιήσεις. «Η κατάληψη αυτή όμως μου φαίνεται υποκινούμενη από διάφορους σκοτεινούς κύκλους, που είναι φανεροί σε μας» τόνισε χαρακτηριστικά. «Γιατί δε μπορεί οι δάσκαλοι, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, να ασχολούνται με το πώς θα σιτίσουν τα παιδιά με catering που δεν είναι ασφαλή, διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Αυτό είναι παράνομο. Αν συνεχίζουν θα ζητήσουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα».
Πάντως ο κ. Βοσκόπουλος υπογράμμισε πως αν συνεχιστεί το πρόβλημα, τότε θα γίνει λαϊκή συνέλευση προκειμένου να αποφαιστεί μαζί με τους κατοίκους η χρήση του κτιρίου.
Γονείς και μαθητές δηλώνουν ωστόσο αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κατάληψη.

Υ.Γ. Αύριο το πρωί εννέα η ώρα ραντεβού με τον εισαγγελέα επειδή αγαπάμε  το σχολείο μας και αγωνιούμε για τους μαθητές μας.

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Δ.Ο.Ε.:Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί την περσινή απόφασή του (αρ.πρωτ. 1211/2-09-10) για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και σας καλεί να ενημερώσετε γι’ αυτό τους συναδέλφους των σχολείων σας.
Συγκεκριμένα:
1.  Ωράριο Εκπαιδευτικών

• Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2517/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).
• Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να.......

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Ενημερωτικό του αιρετού του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Βασίλη Παληγιάννη: Η απύθμενη ανευθυνότητα και αναλγησία της πολιτικής ηγεσίας.

Η πρόσληψη αναπληρωτών σε περιοχές που δεν ικανοποιήθηκαν αιτήσεις αποσπάσεων συναδέλφων με ένα, δύο και τρία παιδιά, με πολλά χρόνια υπηρεσίας, με προβλήματα υγείας, με υποχρεώνουν να καταγγείλω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ως ανάλγητη, ανεύθυνη και προκλητική.
Είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνεται η ηγεσία του Υπουργείου μας πως πολιτικές που τιμωρούν τους εκπαιδευτικούς είναι εις βάρος της εκπαίδευσης;
Είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνεται η πολιτική ηγεσία πως με τις αποφάσεις της διαλύει οικογένειες;
Ας αναλάβει επιτέλους την ευθύνη των αποφάσεών της και ας μας απαντήσει γιατί δεν ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις απόσπασης συναδέλφων σε περιοχές που προσέλαβε αναπληρωτές.
Ήθελε να τιμωρήσει τους εκπαιδευτικούς γιατί ζήτησαν με την αίτησή τους να είναι κοντά στην οικογένειά τους;
Τι θα πει παράδειγμα στην τρίτεκνη μητέρα που δεν ικανοποιήθηκε η απόσπαση της στη Λάρισα και που σήμερα υποχρεωτικά υπηρετεί εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά της, αφού το πρόσχημα της έλλειψης κενών καταρρίφθηκε με την πρόσληψη δεκάδων αναπληρωτών;
Οι λέξεις «αναλγησία» και «ανευθυνότητα» δεν καλύπτουν τις επιπτώσεις των αποφάσεων της.
Ο θυμός, η οργή, η αγανάκτηση και οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων απόλυτα δικαιολογημένες.
Είναι χρέος της πολιτικής ηγεσίας να συμβάλλει στην άμεση πραγματοποίηση της β΄ φάσης των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις απόσπασης με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης.
Οι τραγελαφικές καταστάσεις που βιώνουμε, οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων, η κατάργηση της Μετεκπαίδευσης, οι καταργήσεις ολοήμερων τμημάτων, οι ελλείψεις βιβλίων, οι ελλείψεις πόρων για τη λειτουργία των σχολείων, οι μηδενικοί διορισμοί, οι ελάχιστες μεταθέσεις και αποσπάσεις ας αποτελέσουν πεδίο προβληματισμού για να σταματήσει ο κατήφορος της υποβάθμισης της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2011-12 - Τοποθετήσεις υπεράριθμων.

Πίνακας αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ σχολικού έτους 2011-2012 & τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Π.Ε. Φλώρινας

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Μετά τη διήμερη συνεδρίαση έληξε αργά χθες το βράδυ η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Φλώρινας κατα την οποία κρίθηκαν και τοποθετήθηκαν οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και αποσπάσθηκαν όλοι οι υπόλοιποι με τη μοριοδότηση  κριτηρίων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σύμφωνα με το έγγαφο του Υπουργείου Παιδείας το οποίο έδινε οδηγίες ότι οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ θα πραγματοποιηθούν με τα ίδια κριτήρια.
Οι πίνακες με τα ονόματα και τα μόρια απόσπασης των εκπαιδευτικών θα αναρτηθούν το απόγευμα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης.


Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 1.412 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 1.097 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ.

Δ.Ο.Ε.: 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη 22/9/2011.

Το ΔΣ της ΔΟΕ σε συνεδρίαση του στις 6 Σεπτέμβρη 2011, αφού έλαβε υπόψη :

• Τη συνεχιζόμενη απαράδεκτη υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης

• Το γεγονός ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης και της Τρόικας (ΔΝΤ, Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) είναι σκληρές, άδικες και αντικοινωνικές. Οι τελευταίες νέες οριζόντιες περικοπές στις αποδοχές των εκπαιδευτικών, των χειρότερα αμειβόμενων εργαζόμενων του δημόσιου τομέα, αποτελούν τη σταγόνα που έκανε το ποτήρι της αγανάκτησης να ξεχειλίσει.  Την κρίση με τα μνημόνια δεν πληρώνουν οι έχοντες και κατέχοντες, αλλά για μια ακόμη φορά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα της......

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Κατά προτεραιότητα αποσπάσεις-Συμπληρώσεις- Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις-Ακυρώσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ» (παρακάτω αναφέρονται μόνο για Φλώρινα).
Απόφαση αριθμ. 100053/Δ1/06-09-2011 Υπ. Παιδείας.
 1. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 601001 ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ.
 2. ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 620687 ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ.
 3. ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 613818 ΠΕ70 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
 4. ΜΑΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 598955 ΠΕ70 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
 5. ΠΗΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 602655 ΠΕ70 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
 6. ΣΑΒΒΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 614659 ΠΕ70 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
 7. ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 600215 ΠΕ70 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
 8. ΔΗΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 619972 ΠΕ11 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΟΖΑΝΗ
 9. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 622077 ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Ενημερωτικό των αιρετών του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Βασίλη Παληγιάννη και Δημήτρη Μπράτη: Αποτελέσματα ενστάσεων για τη μοριοδότηση της α΄ φάσης των αποσπάσεων Π.Ε..

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, για πιθανά λάθη στη μοριοδότηση, οι οποίες εξετάσθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ.

Όπου υπήρξαν λάθη του συστήματος, το συμβούλιο έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις, και με θετική εισήγηση προωθούνται για υπογραφή.

Όπου υπάρχει αρνητική εισήγηση σημαίνει ότι , μετά και τον επανέλεγχο που έγινε , δε διαπιστώθηκαν λάθη.

Όσες ενστάσεις δε συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα θα εξετασθούν στην επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου .

 Συνημμένα ο σχετικός πίνακας.
Παληγιάννης Βασίλης
Μπράτης Δημήτρης

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Όλα τα σχολικά βιβλία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ σε ψηφιακή μορφή.

Τα βιβλία του Δημοτικού ψηφιακά
1. Μπορείτε να κατεβάστε σε ψηφιακή μορφή τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού κατά τάξη από τους παρακάτω συνδέσμους:
2. Για  τίτλους λογισμικού  σε διάφορα μαθήματα και τάξεις που διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ μεταβείτε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
και ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάστασή τους στον υπολογιστή σας.

Ενημερωτικό των αιρετών Βασίλη Παληγιάννη και Δημήτρη Μπράτη: Συνάντηση των αιρετών του ΚΥΣΠΕ με το Γ. Γραμματέα του Υπ. Παιδείας για τη β’ φάση των αποσπάσεων.

Ως αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου στο ΚΥΣΠΕ,  ζητήσαμε και είχαμε σήμερα συνάντηση με το Γ. Γραμματέα του Υπ. Παιδείας, με βάση και τη σχετική απόφαση της Δ.Ο.Ε., και θέσαμε το θέμα της αναγκαιότητας να πραγματοποιηθεί  άμεσα η β’ φάση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
 Επισημάναμε στο Γ. Γραμματέα ότι υπάρχουν, αυτή τη στιγμή, κενά σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας και γι’ αυτό υπάρχει και η δυνατότητα ικανοποίησης πάρα πολλών αιτήσεων απόσπασης συναδέλφων μας που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα (οικογενειακά, υγείας, κλπ.). Τονίσαμε δε ότι θεωρούμε άδικο και αδιανόητο να προσληφθούν αναπληρωτές σε περιοχές όπου δεν έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις συναδέλφων μας για απόσπαση.
Μετά τις διαδοχικές συναντήσεις και συζητήσεις που έγιναν και παρά τη δική μας εμμονή για άμεση πραγματοποίηση της β΄ φάσης , ο Γ.Γ. ανακοίνωσε ότι η β΄ φάση θα πραγματοποιηθεί, ως τις 20 Σεπτεμβρίου 2011, με μοριοδότηση και με βάση τα κενά που θα υπάρχουν. Μας δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει άμεσα η β΄ φάση γιατί πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις επανεξέτασης , οι εκπρόθεσμες και οι αιτήσεις των νεοδιόριστων συναδέλφων ειδικών κατηγοριών. Δήλωσε, επίσης, ότι στη σημερινή συνεδρίαση του συμβουλίου θα εξετασθούν και θα διορθωθούν τα λάθη που έγιναν και θα γίνει εξέταση των αιτήσεων των συναδέλφων ειδικών κατηγοριών που δεν πήραν απόσπαση.

Δ.Ο.Ε.: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011 : ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ…..

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ έγκαιρα είχε επισημάνει και είχε προειδοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας για το απαράδεκτο γεγονός της καθυστέρησης τύπωσης των σχολικών βιβλίων. Η επισήμανση αυτή «προσπεράστηκε» από το Υπουργείο Παιδείας και η πολιτική ηγεσία έκανε λόγο για την έγκυρη διανομή των βιβλίων.
            Δυστυχώς, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου και ενώ οι εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν στα σχολεία, η πραγματικότητα είναι τραγική. Υπάρχουν κέντρα διανομής βιβλίων που δεν έχουν ΚΑΝΕΝΑ βιβλίο ! ! ! και άλλα κέντρα που έχουν ελάχιστους από τους 126 τίτλους βιβλίων, για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μια κατάσταση πρωτόγνωρη και απαράδεκτη.
            Τα λόγια είναι περιττά…..
Οι μαθητές , σε λίγες ημέρες που θα πάνε στα σχολεία , δε θα έχουν βιβλία.
            Οι αντιεκπαιδευτικές πολιτικές σε συνδυασμό με την ολιγωρία – αδιαφορία και τη διοικητική απορρύθμιση δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί την εκπαίδευση σε επικίνδυνους δρόμους.
            Αν λάβουμε υπόψη μας τις ανακοινώσεις του Υπουργείου που μετακυλύει τις ευθύνες του και δίνει «εντολές» στους Περιφερειακούς Διευθυντές και στους Διευθυντές εκπαίδευσης για να διανεμηθούν στους μαθητές, με ευθύνη, μάλιστα, των Συλλόγων Διδασκόντων και των Δ/ντών Σχολικών Μονάδων  – αντί βιβλίων – dvd και φωτοτυπίες…… τότε  το θέμα γίνεται τραγικό.
            Η προκλητική στάση του Υπουργείου μεγαλώνει ακόμα περισσότερο ύστερα από τις αποκαλύψεις του τύπου ότι προχώρησε  με σκανδαλώδη τρόπο (καθυστέρησε πολύ την προμήθεια με κανονικό διαγωνισμό) σε απευθείας  ανάθεση στην προμήθεια του χαρτιού με πολλαπλάσια  τιμή !!!
            Και το «κερασάκι στην τούρτα» είναι ότι τα έξοδα της εκτύπωσης φωτοτυπιών και dvd θα κληθούν να πληρώσουν οι ήδη υπερχρεωμένες και υποχρηματοδοτημένες σχολικές επιτροπές και οι γονείς.
            Το Δ.Σ. της ΔΟΕ καταγγέλλοντας την πρωτοφανή  αυτή κατάσταση καλεί:
            Το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει  να φτάσουν άμεσα τα βιβλία σε κάθε Δημοτικό Σχολείο της χώρας, πριν την έναρξη των μαθημάτων.
            Επίσης καλεί :
·                     Τα Δ.Σ. των συλλόγων να ενημερώσουν άμεσα τους συλλόγους διδασκόντων, να μην καλύψουν το πρόβλημα, να αρνηθούν κατηγορηματικά να ζητήσουν χρήματα από τους γονείς ή από κάθε λογής ιδιώτες-χορηγούς και να προγραμματίσουν μαζί με τους  συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. και με τους συλλόγους γονέων,  κοινές συνελεύσεις  ενημέρωσης και απόφασης  αγώνα  ώστε  να μπλοκάρουν τη διάθεση χρημάτων από τις σχολικές επιτροπές γι’ αυτό το λόγο.
·                      Τους συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να απαιτούν την άμεση απόδοση των χρημάτων των λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές από τις Δ.Ε.Π. και την άμεση κατανομή τους στα σχολεία.
·                     Εκπαιδευτικούς και γονείς να συσπειρωθούν και να παλέψουν μαζί για την υπεράσπιση και διεύρυνση της Δωρεάν Δημόσιας Εκπαίδευσης και της δωρεάν παροχής βιβλίων σε όλα τα παιδιά.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΟΥΤΕ 1 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΓΟΝΙΟΥ

ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ – ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΟΣΟ ΥΨΗΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

Αρχειοθήκη ιστολογίου