Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Ενημερωτικό των αιρετών του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Βασίλη Παληγιάννη και Δημήτρη Μπράτη: Αποτελέσματα ενστάσεων για τη μοριοδότηση της α΄ φάσης των αποσπάσεων Π.Ε..

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, για πιθανά λάθη στη μοριοδότηση, οι οποίες εξετάσθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ.

Όπου υπήρξαν λάθη του συστήματος, το συμβούλιο έκανε αποδεκτές τις ενστάσεις, και με θετική εισήγηση προωθούνται για υπογραφή.

Όπου υπάρχει αρνητική εισήγηση σημαίνει ότι , μετά και τον επανέλεγχο που έγινε , δε διαπιστώθηκαν λάθη.

Όσες ενστάσεις δε συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα θα εξετασθούν στην επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου .

 Συνημμένα ο σχετικός πίνακας.
Παληγιάννης Βασίλης
Μπράτης Δημήτρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου