Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Ανά ειδικότητα οι εκπαιδευτικοί που έρχονται και φεύγουν από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας και ποιές οργανικές θέσεις μένουν κενές.

Για να δείτε τα ονόματα των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα, που έρχονται με μετάθεση στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας και μετατίθενται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας, κάνετε κλικ εδώ.
Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους, την καταβολή εφάπαξ ποσού μετάθεσης σε προβληματική περιοχή και τα έξοδα μετακίνησης - μετάθεσης που δικαιούνται, όπως αναγράφονται αναλυτικά σε αναρτήσεις μου στις 25 & 28 Μαρτίου 2010.
Στις κενές οργανικές θέσεις που έχω στην ανάρτηση μου στις 4 Μαρτίου 2010, (θα τη βρείτε ανατρέχοντας στην αρχειοθήκη του ιστολογίου μου κάτω) σύμφωνα με τα στοιχεία μου που βασίζονται στις συνταξιοδοτήσεις, μεταθέσεις στα πειραματικά, αποσπάσεις στο εξωτερικό κ.λ.π. μπορείτε να υπολογίσετε και τις παρακάτω που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. :
Δασκάλων
1. Δυσπρόσιτο Αγίου Γερμανού
Νηπιαγωγών
1. Νηπιαγωγείο Βαρικού
2. Νηπιαγωγείο Κρυσταλλοπηγής
3. Νηπιαγωγείο Φιλώτα
4. Νηπιαγωγείο Σκλήθρου
Αγγλικής Γλώσσας
1. 2ο Δημ. Σχολείο Αμυνταίου
2. Δημ. Σχολείο Κέλλης
3. Δημ. Σχολείο Φιλώτα
4. Δημ. Σχολείο Αετού
5. Δημ. Σχολείο Ξινού Νερού
6. Δημ. Σχολείο Αμμοχωρίου

Γενικές Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Α΄/θμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2010.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε 10.221. Από τις παραπάνω ικανοποιήθηκαν 3.550 (ποσοστό 34,73%). Το ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων μετάθεσης 2010, είναι σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αφού ο μέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας είναι 45,39%. (2009 - 48,1%, 2008 - 51,35%, 2007 - 50,4%, 2006 - 39,63%, 2005 - 43,78%, 2004 - 41,52% κ.λ.π.).
Η μετάθεση αποτελεί σημαντικότατη μεταβολή στην υπηρεσιακή και οικογενειακή κατάσταση του κάθε εκπαιδευτικού Η μείωση του αριθμού των μεταθέσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβολή περισσότερων αιτήσεων απόσπασης από Π.Υ.Σ.Π.Ε σε Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσης τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις μέχρι 21-06-2010. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει 31-08-2010.
Για να δείτε το δελτίο τύπου, τις βάσεις των μεταθέσεων και όλα τα ονόματα των εκπαιδευτικών ανά περιοχή μετάθεσης κάντε κλικ εδώ.

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

24ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Δ.Ο.Ε. στο Βερολίνο 7 & 8 Απριλίου.

Η αφίσα και το πρόγραμμα του 24ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Δ.Ο.Ε. στο Βερολίνο. Για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Καταβολή Εφάπαξ ποσού μετάθεσης σε προβληματική περιοχή.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται από μία μη προβληματική περιοχή σε μία προβληματική περιοχή δικαιούνται εφάπαξ χρηματικό ποσό μετάθεσης.

Με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ Φ.50/265/99847/30-10-1992/Υπουργ. Απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 667τβ΄/1992)καθορίσθηκε μεταξύ άλλων και ο Νομός Φλώρινας ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α΄.

Δικαιολογητικά λήψης εφάπαξ ποσού λόγω μετάθεσης σε προβληματική περιοχή:

1. Βεβαίωση Ανάληψης Υπηρεσίας (Εκδίδεται κατόπιν αίτησης στη Γραμματεία της Δ/νσης).

2. Αντίγραφο Απόφασης Μετάθεσης

3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να φαίνεται η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

4. Κατάσταση πληρωμής εις διπλούν.(συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση).

Δε δικαιούνται το εφάπαξ χρηματικό ποσό όσοι μετατίθενται από μια προβληματική σε άλλη προβληματική περιοχή. Το ποσό καταβάλλεται αμέσως μετά την ανάληψη υπηρεσίας του εκπ/κού στο σχολείο της προβληματικής περιοχής που έχει μετατεθεί. Επίσης προβλέπεται ως κατώτατο όριο παραμονής σε προβληματικές περιοχές, τα (3) συνεχή έτη. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος μετατεθεί ή αποσπασθεί σε μη προβληματική περιοχή, ή ακόμη παραιτηθεί πριν τη συμπλήρωση της τριετίας, το καταβληθέν εφάπαξ ποσό, πρέπει να επιστραφεί ολόκληρο, ως αχρεωστήτως ληφθέν.

Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Αμοιβαίες Μεταθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικοί, υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο....... διαβάστε περισσότερα.

Έξοδα μετάθεσης - μετακίνησης

Ενόψει των επικείμενων γενικών μεταθέσεων σύμφωνα με το Ν. 2685/99 οι μετακινούμενοι λόγω μετάθεσης εκπαιδευτικοί δικαιούνται:
1. Έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους.
2. Έξοδα μετάθεσης.... διαβάστε περισσότερα.

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Εγκύκλιος για την ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών την Παρασκευή 26 Μαρτίου.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την 26η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, η οποία μεσολαβεί μεταξύ της αργίας της 25ης Μαρτίου και του Σαββατοκύριακου, οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων πρέπει να.... δείτε την εγκύκλιο.

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Εγκύκλιο για τις μετακινήσεις - προσλήψεις - αποσπάσεις, έστειλε το υπ. Παιδείας προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 40 τ. Α΄/15-3-2010 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

Με το άρθρο 7, η ισχύς του οποίου αρχίζει στις 1-3-2010, αντικαθίσταται το άρθρο 17 του Ν.3205/2003, που αφορά στις αμοιβές συλλογικών οργάνων και με το άρθρο 9 παρ. 1 του ίδιου νόμου, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου, ορίζεται ότι «Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2685/1999 ( ΦΕΚ 35 τ. Α΄) καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. Δείτε την εγκύκλιο.

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Φλώρινας.

Συνεδρίασε το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας, με τα παρακάτω θέματα:
1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Πρόταση για την τοποθέτηση αναπληρωτή υπευθύνου πολιτιστικών θεμάτων και καλλιτεχνικών αγώνων. Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αριθμ. 60990/Γ7/19-06-2006, απόφαση της υπ. Παιδείας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 126/τΑ΄/13-07-2006 και με βάση τη σειρά των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής, προτάθηκε για τοποθέτηση μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους η Στυλιανή Κασίδου.
3. Συμπηρωματικός ορισμός Προϊσταμένης στο Νηπιαγωγείο Αγ. Αναργύρων. Ορίσθηκε η αναπληρώτρια Νηπιαγωγός Λαζαρίδου Ευσαΐα που τοποθετήθηκε μετά από άδεια της προκατόχου της.

Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας σήμερα, 21 Μαρτίου.

Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας η Κυριακή 21 Μαρτίου και το Δημοτικό Σχολείο Αρμενοχωρίου σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων συμμετέχοντας στον εορτασμό της, οργάνωσαν εκστρατεία δενδροφύτευσης κοινόχρηστων χώρων του χωριού.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 με την παρουσίαση από το δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών Παναγιώτη Παράσχου, με οπτικοακουστικά μέσα στους μαθητές του σχολείου, τονίζοντας τη ζωτική σημασία που έχουν τα δάση για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη και την αγάπη και τη φροντίδα που οφείλει να έχει ο άνθρωπος σε αυτά.

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Οι πέντε αλλαγές στις προσλήψεις και στις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών.

1. Ο λόγος του αριθμού των ετήσιων διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού προς τον αριθμό των αποχωρήσεων, για την περίοδο 01-01-2011 έως 31-12-2013, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από ένα προς ένα.
2. Οι επιτυχόντες του Α.Σ.Ε.Π. διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, µε έναρξη το β΄ εξάµηνο του έτους 2010 και ο διορισµός όλων όσων περιλαµβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται µέχρι την 31.12.2012.
3. Μείωση των μόνιμων διορισμών τη σχολική χρονιά 2010/11 κατά 50%.
4. Μείωση της πρόσληψης αναπληρωτών κατά 70%.
5. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010.

Έχουν επισημανθεί αναλυτικά και σε προηγούμενες αναρτήσεις.

Διευκρινίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών των ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Oι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνο 15 ημέρες αναρωτική άδεια με αποδοχές εφόσον έχουν εργασθεί για 10 ημέρες. Σε περίπτωση που εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια των δεκαπέντε (15) ημερών με αποδοχές, οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα....... Δείτε την εγκύκλιο.

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Λειτουργία σχολείων την παραμονή της 25ης Μαρτίου.

Με το υπ' αριθμ. 32551/Γ1/19-03-2010 έγγραφο του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. την Παραμονή της Εθνικής Εορτής (24η Μαρτίου) τα σχολεία λειτουργούν ως ακολούθως:
 1. Σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα σχολεία που λειτουργούν ολοήμερα τμήματα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα Προεδρικά Διατάγματα 200/1998 και 201/1998.
 2. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές.
 3. Την Παραμονή της Εθνικής Εορτής λειτουργεί μόνο η Πρωινή Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος.
 4. Η χρονική διάρκεια και ο τρόπος εορτασμού των εκδηλώσεων καθορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων.
Με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο.

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Αύριο δύο διδακτικές ώρες για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων.

Ενόψει της 21ης Μάρτιου, Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, η υφ. Παιδείας προτείνει να αφιερωθούν δύο (02) διδακτικές ώρες, την Παρασκευή 19 Μάρτιου 2010, προκειμένου να οργανωθούν σε όλα τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, εκδηλώσεις από τους εκπαιδευτικούς με την ενεργό συμμέτοχη των μαθητών.
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών στα ζητήματα της παγκόσμιας ειρήνης, της διαφορετικότητας και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων όλων των πολιτών που νόμιμα ζουν και εργάζονται στη χώρα μας.

Tου συναδέλφου Χρήστου Παπανδρέου σχετικά με τις δηλώσεις της υπ. Παιδείας στο Ι.Μ.Ε.

Αγαπητέ/τή συνάδελφε,
Το Σάββατο 13/03/2010 ήμουν και εγώ προσκεκλημένος στην Αθήνα στο Ι.Μ.Ε. στην "τιμητική" εκδήλωση με τίτλο ΑΡΙΣΤΕΙΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Θα παρουσίαζα και εγώ τη δουλειά μου...... Διαβάστε περισσότερα.

Ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. με αφορμή την εκδήλωση του υπ. Παιδείας "Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση" στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με αφορμή την εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στις 13 Μαρτίου 2010 με τίτλο: «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση», επισημαίνει τα εξής:

Τα τεράστια προβλήματα της Δημόσιας Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών - υποχρηματοδότηση, μείωση προσλήψεων, μείωση επιχορηγήσεων, περικοπή αποδοχών, μη καταβολή δεδουλευμένων στους ωρομίσθιους, συμπτύξεις τμημάτων και σχολείων κ.α. - ζητούν τη λύση τους ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ και δεν αποκρύπτονται με τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της χώρας, μόνιμοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, είτε «βραβεύονται» είτε όχι, δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό για τη μόρφωση των παιδιών του ελληνικού λαού κάτω από αντίξοες συνθήκες και χωρίς καν η πολιτεία να τους παρέχει τα στοιχειώδη μέσα. Περισσότερα.

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013, Ν. 3833/2010, (Φ.Ε.Κ. 40 τΑ΄ /2010, άρθρο 11 παράγραφος 1& 2).

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού..........
2. Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τομέα υγείας, ο λόγος αυτός ορίζεται σε ένα προς ένα (μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση). Δείτε το Νόμο.

Κατά 50 % μειώνονται τελικά οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών, Ν. 3833/2010, (Φ.Ε.Κ. 40 τΑ΄ /2010, άρθρο 11 παράγραφος 8)

Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα. Με ευθύνη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010. Δείτε το Νόμο.

Ενημερωτικό του αιρετού Βασίλη Παληγιάννη, Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών - Λειτουργία Συμβουλίων.

Με βάση τις εκτιμήσεις των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, οι μεταθέσεις θα ανακοινωθούν πριν το Πάσχα και θα είναι αρκετά μειωμένες συγκριτικά με το παρελθόν. Διαβάστε περισσότερα.

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Συμβουλές για τους γονείς και μαθητές για ασφαλή χρήση Η/Υ.

Προτιμήστε να τοποθετήσετε τον Η/Υ σας σε χώρους, όπως είναι το σαλόνι και όχι σε υπνοδωμάτια. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να επιβλέπετε το παιδί σας, χωρίς το ίδιο να αισθάνεται ότι ελέγχεται.
Κάντε την πλοήγηση στο Internet μία οικογενειακή δραστηριότητα. Χρησιμοποιείστε τον H/Υ μαζί με τα παιδιά σας. Διαβάστε περισσότερα...

΄Εντυπα για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Σχολικών Επιτροπών.

Σε συνέχεια προηγούμενων μου αναρτήσεων για την υποχρέωση των Σχολικών Επιτροπών υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σας ενημερώνω ότι, έχουν έρθει τα σχετικά έντυπα τα οποία μπορείτε να προμηθευθείτε από τη Δ.Ο.Υ. Φλώρινας (3ος όροφος) και έχει δοθεί παράταση για την υποβολή, έως 12-04-2010.

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Αναβολή και πάλι στο Σ.τ.Ε. της εκδίκασης της αίτησης αναίρεσης του δημοσίου κατά της πρώτης απόφασης, 959/2008, για τα 176€.

Επανέρχομαι στο θέμα της δικαστικής διεκδίκησης των αναδρομικών των 176 ευρώ.
Όπως γνωρίζετε, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης επιδίκασε με την υπ αριθμ. απόφαση 959/2008, ποσό (σύμφωνα με το νόμο καταβάλλεται άμεσα) που ανέρχεται με τους νόμιμους τόκους στα 12.500€, για τον καθένα από τους 17 συναδέλφους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του 4ου Δημοτικού σχολείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης
Αντιλαμβάνεστε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει βαρύνουσα σημασία για το λόγο ότι είναι η πρώτη απόφαση εφετείου που δικαίωσε εκπαιδευτικούς και αποτέλεσε δεδικασμένο και για άλλες ανάλογες προσφυγές που επίσης δικαιώθηκαν συνάδελφοι. Φυσικά, γνωρίζετε ότι έπονται χιλιάδες ακόμη που κατατέθηκαν με πρωτοβουλία των συλλόγων των εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα.
Η εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης του δημοσίου που είχε οριστεί για τις 15/3/2010 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, (από αναβολή) αναβλήθηκε και πάλι. Το δημόσιο δεν αποδέχεται την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία επικύρωσε τις αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων, ανάλογη είναι και πρόσφατη εισήγηση στο Σ.τ.Ε.

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Επαιδευτικό πρόγραμμα: Λαογραφία - Παραδοσιακός Πολιτισμός.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Φλώρινας θα ξεκινήσει στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενοχωρίου το ακόλουθο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ήθη και έθιμα της περιοχής), διάρκειας 25 ωρών (ένας μήνας), κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρα 17:00-21:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής καθημερινά μέχρι την Πέμπτη 18 Μαρτίου στο Δημοτικό Σχολείο Αρμενοχωρίου.

Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: "Μαθηματικά με νόημα στο Νηπιαγωγείο"

Η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής κα Βασιλική Ματούλα διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα για τις νηπιαγωγούς του νομού μας, αύριο 15 Μαρτίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 - 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας με θέμα: "Μαθηματικά με νόημα στο Νηπιαγωγείο" Θεωρητικές προσεγγίσεις και επιτυχημένες εφαρμογές. Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει :
 • Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Τάτση, Λέκτορα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας (Τμήμα Νηπιαγωγών).
 • Παρουσίαση μαθηματικών δραστηριοτήτων από νηπιαγωγούς, στο πλαίσιο της βιωματικής προσέγγισης του θέματος.

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Επεισόδια σήμερα στην εκδήλωση "Αριστεία και Καινοτομία" του υπ. Παιδείας.

Ομάδα εκπαιδευτικών, συγκεντρώθηκε σήμερα Σάββατο στο "ΘΕΑΤΡΟΝ", Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος", Πειραιώς 254, Ταύρος, και επιχείρησε να εμποδίσει την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης παρουσίασης των καινοτομικών έργων των εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΕΡΓΑ).

Όταν στο χώρο κατέφθασε η υπ. Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου οι διαδηλωτές άνοιξαν πανό με συνθήματα "ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ" και ακολούθησε μικροσυμπλοκή με τους άνδρες ασφαλείας της υπουργού Παιδείας. δείτε εδώ το σχετικό video.

Τρεις ανακοινώσεις για τους 30μηνίτες εκπαιδευτικούς έκανε ο σύμβουλος της υπ. Παιδείας κ. Τσαγκρής.

1.Τον Ιούνιο του 2010 θα γίνουν οι εγγραφές στους πίνακες ανά κλάδους και ειδικότητες συμπεριλαμβανομένης της προϋπηρεσίας και του 2010, ενώ οι πίνακες θα «κλειδώσουν» και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις (παιδαγωγική επάρκεια) θα διοριστούν σταδιακά έως το 2013, ίσως και αργότερα.
2.Δεν θα καταρτιστεί ξανά πίνακας 30μηνου! Κατοχυρώνεται ο διορισμός όσων εκπαιδευτικών παρακολουθήσουν φέτος την επιμόρφωση, ίσως όμως να μην απορροφηθούν όλοι άμεσα λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό θα εξαρτηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.
3.Η επιμόρφωση θα συνεχιστεί για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ όσοι μείνουν εκτός.

Τις παραπάνω ανακοινώσεις έκανε ο Σύμβουλος της υπ. Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου κ. Τσαγκρής στη διάρκεια συνάντησης με Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Ω.Μ.Δ.Ε., όσον αφορά τους 30μηνίτες του Ν.3687/2008.

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Παράταση καταχώρισης στοιχείων στο "survey" έως 16-03-2010.

Την παράταση της καταχώρισης των στοιχείων στο «survey» από τις σχολικές μονάδες μέχρι και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 αποφάσισε ο γ.γ. του υπ. Παιδείας Β. Κουλαίδης, λόγω και των έκτακτων καιρικών συνθηκών και τελευταίων απεργιών.

Διασκεδάζοντας οι μαθητές μαθαίνουν για το σεισμό.

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας σχεδίασε ιστοσελίδα Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ώστε όλοι, μικροί και μεγάλοι, να μάθουν διασκεδάζοντας για το σεισμό και για τα μέτρα προστασίας που μπορούμε να πάρουμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό.
Μη χάνετε χρόνο. Διαλέξτε την ενότητα .....περισσότερα.

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία.

Σε συνέχεια προηγούμενης μου ανάρτησης στις 03-Μαρτίου 2010, που αφορούσε την εισήγηση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε, για μετάθεση εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία Φλώρινας, σύμφωνα με τη μοριοδότηση τους, υπεγράφη σήμερα η απόφαση μετάθεσης - τοποθέτησης από την υφυπουργό παιδείας, για τους παρακάτω εκπαιδευτικούς: δείτε την απόφαση.

1. Βογδανίδου Βασιλική Π.Ε. 70, 1ο Πειραματικό Φλώρινας
2. Κέκου Ιωάννα Π.Ε. 70, 1ο Πειραματικό Φλώρινας
3. Μαραγγός Κωνσταντίνος Π.Ε. 70, 2ο Πειραματικό Φλώρινας
4. Σαββάκη 'Ολγα Π.Ε. 70, 1ο Πειραματικό Φλώρινας
5. Τσουρίλα Παρασκευή Π.Ε. 70, 2ο Πειραματικό Φλώρινας
6. Τσουτσούλη Ειρήνη Π.Ε. 70, 1ο Πειραματικό Φλώρινας

1. Καλλίνη Αικατερίνη Π.Ε. 60, 3ο Πειραματικό Φλώρινας
2. Παπαδοπούλου Θεοδότα Π.Ε. 60, 8ο Πειραματικό Φλώρινας
3. Σαραντοπούλου Φανή Π.Ε. 60, 3ο Πειραματικό Φλώρινας

Αριστεία και Καινοτομία: Πρωταγωνιστής της εκπαίδευσης είναι ο Εκπαιδευτικός.

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναδεικνύει το καινοτόμο έργο εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα στους τομείς της Τεχνολογίας, του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος.

Το Σάββατο 13 Μαρτίου 2009 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», 85 εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν το έργο τους σε μία εκδήλωση ηθικής επιβράβευσης του ζήλου τους.

Από τη νέα χρονιά η εκδήλωση αυτή θα γίνει θεσμός με μόνιμο χαρακτήρα όπου θα παρουσιάζονται τα έργα των 100 πλέον καινοτόμων εκπαιδευτικών και των 100 καινοτόμων σχολείων από όλη τη χώρα.

Τι απάντησε η υπ. Παιδείας για τον διορισμό εκπαιδευτικών με αναπηρία .

Aπάντηση στη Βουλή σχετικά με το διορισμό εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω έδωσε η υπ. Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. Για να δείτε την απάντηση κάντε κλικ εδώ.

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Κλειστά αύριο Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 τα σχολεία, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Νομό Φλώρινας.

Με απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας τα σχολεία του Νομού θα είναι κλειστά την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Στο οδικό δίκτυο υπάρχει σημαντικό πρόβλημα κίνησης των οχημάτων λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ. παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα συνεχίσουν να υφίστανται μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Φυσικά οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν ενημερωθεί εγκαίρως μέσω μηνύματος, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Συνεδρίαση Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ενημερωτικό αιρετού Βασίλη Παληγιάννη.

Συνεδρίασε χθες, 9 Μαρτίου 2010 το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: διαβάστε περισσότερα.

Το υπ. Παιδείας δε γνωρίζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα διορίσει φέτος ομολόγησε η υφυπουργός.

Τις φήμες ότι ενδεχομένως να «παγώσουν» οι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών και στην παιδεία ή ο αριθμός να είναι λιγότερος των 3.000 που έχει προβλεφθεί από το υπ. Οικονομίας ενίσχυσε η απάντηση
που έδωσε η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου στη Βουλή, σε ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ε. Στρατάκη σχετικά με το διορισμό εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας 67%.

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2010-11.

Εγκύκλιο για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2010-2011, υπέγραψε σήμερα η υπ. Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. Για να διαβάσετε την εγκύκλιο, οργανικά κενά και την αίτηση πατήστε εδώ.

Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Σχ. Επιτροπών.

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης που σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1053609/10786/Β0012/19 Οκτωβ. 2004, εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, οι Σχολικές Επιτροπές υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως 10 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, σε επικοινωνία που είχα πάλι σήμερα με τη Δ.Ο.Υ. Φλώρινας, ο υπάλληλος του αρμοδίου τμήματος με ενημέρωσε ότι δεν έχουν έρθει ακόμη τα έντυπα και έχει δοθεί παράταση έως 12-04-2010. Παρ' όλα αυτά θα είμαι σε επικοινωνία και θα σας ενημερώσω για ότι νεότερο.

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Κλειστά και αύριο Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 τα σχολεία, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Νομό Φλώρινας.

Με απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας τα σχολεία του Νομού θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 9 Μαρτίου 2010, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Στο οδικό δίκτυο υπάρχει σημαντικό πρόβλημα κίνησης των οχημάτων λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ. παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα συνεχίσουν να υφίστανται μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Φυσικά οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν ενημερωθεί μέσω μηνύματος, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Τι είπε η Υπ. Παιδείας στη συνέντευξή της στο ΣΚΑΙ για διορισμούς, αποσπάσεις και διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Για τα προβλήματα στο χώρο της παιδείας, η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι φέτος οι προσλήψεις θα γίνουν ανάλογα με τα κενά στα σχολεία κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Όπως εξήγησε θα γίνουν προσλήψεις με βάση τα κενά ανά ειδικότητα και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πάνε σε οργανικές θέσεις.
Τόνισε ότι οι αποσπάσεις θα σταματήσουν και γίνεται ήδη καταγραφή ποιοι είναι αποσπασμένοι, που υπηρετούν και ποιοι πρέπει να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Ανέφερε ότι από το Σεπτέμβριο από τη Δευτέρα Δημοτικού έως και την Τρίτη Γυμνασίου, μπαίνει πιλοτικά η ξένη γλώσσα ώστε στην Τρίτη τάξη του Γυμνασίου, ο μαθητής να παίρνει το πιστοποιητικό Β2. Ειπε επίσης ότι στο τέλος Μαρτίου θα υπάρχει στο διαδίκτυο όλο το ψηφιακό υλικό των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου όλων των μαθημάτων. Πρόσθεσε ότι από τον Ιούνιο το υλικό αυτό θα είναι επεξεργάσιμο, δηλαδή θα μπορεί να παρεμβαίνει ο εκπαιδευτικός.

Διεθνής ημέρα της γυναίκας , 8 Μαρτίου 2010.

Τιμάμε την Ελληνίδα δασκάλα.

Οι γυναίκες όλων των χωρών του κόσμου, στις 8 Μαρτίου 2010, γιορτάζουν και πάλι τη Διεθνή ημέρα της γυναίκας. Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Από τότε η μέρα αυτή δεν έπαψε να συμβολίζει τους αγώνες των γυναικών για τα δικαιώματά τους και τη διεθνή αγωνιστική αλληλεγγύη τους. Έτσι επί 80 σχεδόν χρόνια, από το 1909 που γιορτάστηκε για πρώτη φορά, η 8η Μαρτίου δίνει την ευκαιρία στις γυναίκες όλων των χωρών μαζί και κάθε χώρας χωριστά να προβάλουν τις γενικές και τις ιδιαίτερες διεκδικήσεις τους και να σφυρηλατούν τους δεσμούς της φιλίας και της αλληλεγγύης τους, στον αγώνα για ένα ευτυχέστερο μέλλον.

Ειδικότερα η Ελληνίδα εκπαιδευτικός ήταν πάντα πρωτεργάτης της αφύπνισης και της προόδου του Ελληνικού λαού, εργαζόμενη κάτω από αντίξοες συνθήκες σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, συμβάλλοντας με τις δυνάμεις της, σε εποχές μάλιστα δύσκολες για τα εργασιακά και ατομικά δικαιώματα των γυναικών, στην ανάδειξη της συνεισφοράς της γυναίκας στην κοινωνία

Κλειστά σήμερα τα σχολεία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Νομό Φλώρινας.

Κλειστά σήμερα τα σχολεία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Νομό μας, η χιονόπτωση συνεχίζεται έντονα και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ε.Μ.Υ. θα συνεχισθεί και τις επόμενες ημέρες. Πιστεύω όλοι οι συνάδελφοι να έχουν ενημερωθεί εγκαίρως και να μην έχουν ξεκινήσει για το σχολείο τους. Το οδικό δίκτυο, αν και τα μηχανήματα της Νομαρχίας δουλεύουν από νωρίς το πρωί, δεν είναι και στα καλύτερά του. Εγώ πάντως το μήνυμα το έλαβα στις 07:34΄.

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Αλλάζουν μέχρι το Μάιο οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης.

Μέχρι το Μάιο θα έχουν ολοκληρωθεί οι επιλογές των νέων Διευθυντών και Προισταμένων Εκπαίδευσης, μέσω του νέου συστήματος επιλογής στελεχών διοίκησης στην εκπαίδευση, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου, που η υπουργός Παιδείας θα καταθέσει στη Βουλή μέχρι τέλος του μήνα.

Το σχέδιο νόμου για την επιλογή Διευθυντών και Προϊσταμένων στο δημόσιο.

Kατατέθηκε από τον υπ. Εσωτερικών Γ. Ραγκούση, προς ψήφιση στη Βουλή, το σχέδιο νόμου για την επιλογή στελεχών (Διευθυντών, Προϊσταμένων) στο δημόσιο το οποίο έχει ως εξής:
Περισσότερα...

Ανασυγκρότηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αλλάζει η σύνθεση του...

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την προσεχή Τρίτη, με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ,), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ,) και των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ). Εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.ΥΣ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Το διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.

β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό Α’, με τους αναπληρωματικούς τους, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΠΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εμπειρίας επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εμπειρία, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή σχολείου, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένου διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Απεργία Γ.Σ.Ε.Ε. - Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 11 Μαρτίου 2010.

Με έγγραφό της η Δ.Ο.Ε. ενημερώνει τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών ότι, η προγραμματισμένη για τις 16 Μαρτίου απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μετακινείται για τις 11 Μαρτίου, μέρα κατα την οποία θα γίνει πανεργατική - πανυπαλληλική απεργία (Γ.Σ.Ε.Ε. - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Διαβάστε περισσότερα.

"Το Νέο Σχολείο: Πρώτα ο μαθητής."

Το Νέο Σχολείο: Πρώτα ο μαθητής, δείτε όλες τις αλλαγές που προτάθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διαβάστε την 38σέλιδη πρόταση.

Πίνακας με την ονομαστική μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τη Δ.Ο.Ε.

Πίνακας με την ονομαστική μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών από την εισοδηματική πολιτική του 2010, σύμφωνα με τη Δ.Ο.Ε. Δείτε τον πίνακα.

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Κενές οργανικές θέσεις πριν από τις γενικές μεταθέσεις εκτός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Σας ενημερώνω παρακάτω για τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών που υπάρχουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τις συνταξιοδοτήσεις, μεταθέσεις στα Πειραματικά, αποσπάσεις και προαγωγές Σχολείων, πριν από τις γενικές μεταθέσεις εκτός Π.Υ.Σ.Π.Ε., που σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθούν και άλλες. Όπου αναφέρεται κενή οργανική έχει παραμείνει από πέρσι.

Κενές θέσεις Δασκάλων

1. 1ο Φλώρινας θέσεις (1) λόγω συνταξιοδότησης
2.
1ο Φλώρινας θέσεις (1) λόγω μετάθεσης στο Πειραματικό
3. 2ο Φλώρινας θέσεις (4) λόγω συνταξιοδότησης
4. 3ο Φλώρινας θέσεις (1) λόγω συνταξιοδότησης
5. Καυκάσου θέσεις (1) λόγω συνταξιοδότησης
6. Αμμοχωρίου θέσεις (1) λόγω συνταξιοδότησης

7. Λεπτοκαρυάς θέσεις (1) λόγω συνταξιοδότησης

8. Φιλώτα θέσεις (1) λόγω συνταξιοδότησης

9. Πεδινού θέσεις (1) λόγω συνταξιοδότησης

10. Φλαμπούρου θέσεις (1) λόγω προαγωγής
Σχολείου
11. Περάσματος θέσεις (1) λόγω απόσπασης στο εξωτερικό
12. Αετού θέσεις (1) λόγω μετάθεσης στο Πειραματικό

Κενές θέσεις Νηπιαγωγών

1. 2ο Φλώρινας θέσεις (1) λόγω συνταξιοδότησης

2. 6ο Φλώρινας θέσεις (1) λόγω συνταξιοδότησης

3. Περάσματος θέσεις (1) λόγω συνταξιοδότησης

4. Τριποτάμου θέσεις (1) λόγω συνταξιοδότησης

5. Μανιακίου θέσεις (1) Κενή οργανική

6. Λεχόβου θέσεις (1) Κενή οργανική

7. Αντιγόνου θέσεις (1) Κενή οργανική

8. Αγ. Παντελεήμονα θέσεις (1) Κενή οργανική

9. Σιταριάς θέσεις (1) λόγω μετάθεσης στο Πειραματικό

10 Αχλάδας θέσεις (1) λόγω μετάθεσης στο Πειραματικό

Κενές θέσεις Αγγλικής

1. 5ο Φλώρινας θέσεις (1) Κενή οργανική

Κενές θέσεις Φυσικής Αγωγής

1. Κέλλης θέσεις (1) λόγω απόσπασης στο εξωτερικό

Κενές θέσεις Μουσικής

1. 3ο Φλώρινας θέσεις (1) Κενή οργανική

2. 5ο Φλώρινας θέσεις (1) Κενή οργανική

3. 1ο Αμυνταίου θέσεις (1) Κενή οργανική

4. 2ο Αμυνταίου θέσεις (1) Κενή οργανική

5. 3ο Αμυνταίου θέσεις (1) Κενή οργανική

Πίνακας Μορίων Μεταθέσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε Φλώρινας 2010.

Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης τα μόρια για τις μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Φλώρινας. Οι συνάδελφοι που διαπιστώνουν τυχόν παραλείψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους, υποβάλλουν σχετική αναφορά στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η αναφορά αυτή εξετάζεται κατά τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης. Για να δείτε τον πίνακα με τα μόρια πατήστε εδώ.
Επίσης μπορείτε να τα δείτε και στον πίνακα ανακοινώσεων του ιστολογίου μου.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών, ενημερωτικό του αιρετού Βασίλη Παληγιάννη

Ενημερωτικό του αιρετού Βασίλη Παληγιάννη για τη συνεδρίαση του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. στις 3 και 4 Μαρτίου με θέματα μεταθέσεων εκπαιδευτικών. Διαβάστε περισσότερα.

Κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010, αποφάσισε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε..

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του (4/3/2010) αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010 ενάντια στη λεηλασία των οικονομικών, εργασιακών κι ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που εξήγγειλε χθες η κυβέρνηση με τα νέα βαθιά αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα. Διαβάστε περισσότερα.


Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 16-03-2010 αποφάσισε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. , αφού έλαβε υπόψη του τις δυσμενείς εξελίξεις και την επίθεση που δεχόμαστε στις κατακτήσεις μας από την ανακοίνωση των νέων οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης, την πρόσθετη μείωση του εισοδήματός μας, καθώς και την επίθεση που δέχονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα

αποφάσισε

την κήρυξη νέας 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010, με αιτήματα αιχμής:

 • Καμιά περικοπή των επιδομάτων - Μισθοί αξιοπρέπειας στους εκπαιδευτικούς
 • Όχι στις αυξήσεις των ορίων ηλικίας - Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων
 • 5% του ΑΕΠ για την Παιδεία
 • Κατάργηση της ωρομισθίας - Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους
 • Όχι στην αλλαγή του τρόπου πρόσληψης - Καμιά μείωση διορισμών (μόνιμων και αναπληρωτών)
 • Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή
 • Ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών .
  Διαβάστε περισσότερα.

Μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία.

Συνεδρίασε σήμερα το Κ.Υ.Σ.Π.Ε και εισηγήθηκε, σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους, για μετάθεση στα Πειραματικά Σχολεία Φλώρινας τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

1. Βογδανίδου Βασιλική Π.Ε. 70, 1ο Πειραματικό Φλώρινας
2. Κέκου Ιωάννα Π.Ε. 70, 1ο Πειραματικό Φλώρινας
3. Μαραγγός Κωνσταντίνος Π.Ε. 70, 2ο Πειραματικό Φλώρινας
4. Σαββάκη 'Ολγα Π.Ε. 70, 1ο Πειραματικό Φλώρινας
4. Τσουρίλα Παρασκευή Π.Ε. 70, 2ο Πειραματικο Φλώρινας
5. Τσουτσούλη Ειρήνη Π.Ε. 70, 1ο Πειραματικο Φλώρινας

1. Καλλίνη Αικατερίνη Π.Ε. 60, 3ο Πειραματικό Φλώρινας
2. Παπαδοπούλου Θεοδότα Π.Ε. 60, 8ο Πειραματικό Φλώρινας
3. Σαραντοπούλου Φανή Π.Ε. 60, 3ο Πειραματικό Φλώρινας

Πενθήμερη εκδρομή για Ρώμη - Φλωρεντία πραγματοποιεί Ο Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. Φλώρινας.

Ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας πρόκειται να πραγματοποιήσει πενθήμερη εκδρομή στη Ρώμη και τη Φλωρεντία τις ημέρες μετά το Πάσχα από 06-04-2010 έως 10-04-2010. Διαβάστε περισσότερα.

Ανακοινώνονται εντός της εβδομάδας τα μόρια μεταθέσεων εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας.

Ανακοινώνονται εντός της εβδομάδας (το πιο πιθανόν αύριο) τα μόρια μεταθέσεων εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Φλώρινας. Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96 παράγρ. 4,5 οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή Γραφείων Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης, ελέγχουν και βεβαιώνουν την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και τέλος προσδιορίζουν τις μονάδες μετάθεσης - τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού κατά κριτήριο και στο σύνολό τους. Στη συνέχεια, συντάσσουν πίνακες των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση - δήλωση κατά κατηγορία στους οποίους περιέχονται το ονοματεπώνυμο, ο κλάδος, η ειδικότητα, η οργανική θέση και οι μονάδες μετάθεσης ή τοποθέτησης του καθενός, κατά κριτήριο και στο σύνολό τους.


Οι πίνακες αυτοί στέλλονται μαζί με τις αιτήσεις - δηλώσεις στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Φωτοαντίγραφα των αιτήσεων - δηλώσεων καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά φυλάσσονται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Εκπαίδευσης. Αντίγραφα των ανωτέρω πινάκων αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων, της Διεύθυνσης ή του Γραφείου εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προκειμένου να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι όλα τα στοιχεία της μετάθεσης - τοποθέτησής τους. Οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν τυχόν παραλείψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους, υποβάλλουν σχετική αναφορά στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η αναφορά αυτή εξετάζεται κατά τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης.

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Σε 24ωρη απεργία στις 16 Μαρτίου προχωρά η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συμμετέχουν και οι Εκπαιδευτικοί.

Την πραγματοποίηση νέας 24ωρης απεργίας στις 16 Μαρτίου, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο πακέτο σκληρών μέτρων της κυβέρνησης, που περιλαμβάνει επιπλέον μείωση στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων και περικοπές στον «14ο μισθό». Συμμετέχουν και οι Εκπαιδευτικοί.

Αναβληθηκε η παρουσίαση των δυο σχεδίων νόμου για την παιδεία.

Aναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο, από την Υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, των δύο σχεδίων νόμου που αφορούν το νέο σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης , προσλήψεων εκπαιδευτικών , αποσπάσεων , μεταθέσεων, και το νέο σχολείο, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που έκανε το Υπ. Παιδείας.

H ξαφνική αναβολή , σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας, οφείλεται στο γεγονός ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα σχοληθεί αποκλειστικά με τα νέα μέτρα για την οικονομία.

Αλλάζει μορφή η υποχρεωτική εκπαίδευση.

Το «νέο σχολείο» ανακοινώνει το υπουργείο Παιδείας. Για αύριο έχει προγραμματισθεί το υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο η υπουργός κ. Αννα Διαμαντοπούλου θα παρουσιάσει τις αλλαγές που θα προωθηθούν από το 2010-2011 στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ειδικότερα, οι αλλαγές στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, μείωση της ύλης και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, τα πρώτα πιλοτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά (από 100) θα λειτουργήσουν τον Σεπτέμβρη. Θα ακολουθήσει η επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου στα γυμνάσια και τα λύκεια. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του υπ. Παιδείας για το «νέο σχολείο» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών θα αναμορφωθεί ώστε να δοθεί βάρος στην ενίσχυση της κριτικής ικανότητας των μαθητών και την εκπαίδευσή τους σε πληροφορική και ξένες γλώσσες.

- Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη, ακόμη και βασικών μαθημάτων, θα μειωθεί.

- Ο κλασικός «μαυροπίνακας» θα αντικατασταθεί από τον διαδραστικό πίνακα.

- Εκτός από το ένα βιβλίο για κάθε μάθημα θα αξιοποιηθούν και εναλλακτικοί τρόποι μάθησης (π.χ. πηγές από Ιντερνετ).

Τέλος, η κ. Διαμαντοπούλου αναμένεται να αναφερθεί και στο νέο σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών.

Αρχειοθήκη ιστολογίου