Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις 2011, Β΄φάση. (28-06-2011)

Μετά τη συνεδρίαση της 28-06-2011 ανακοινώθηκαν οι Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις καθώς και ο Πίνακας με τους εκπαιδευτικούς που έμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Φλώρινας.

Πίνακας Μοριοδοτούμενων Κριτηρίων Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ν. Φλώρινας.

Ανακοίνωση του πίνακα μοριοδοτούμενων κριτηρίων των Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων νομού Φλώρινας.
Περίοδος ενστάσεων έως και την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών-ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 2011-2012 .

Για την εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών-ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 2011-2012 και τα έντυπα των αιτήσεων πατήστε εδώ.

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Διευκρινίσεις για τη Στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Διευκρινιστική εγκύκλιο  για τη στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εξέδωσε σήμερα το υπ. Παιδείας.

Διευκρινίσεις για τη Στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Υπουργείο Παιδείας: Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών.

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων, που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την επιλογή των νέων διευθυντών σχολικών μονάδων, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-20 δε μοριοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, εδάφια ζ και η, του Ν. 3848/2010.
2. Σύμφωνα με τη με αριθμ.45143/Δ2/13-4-2011(Φ.Ε.Κ.582 τ. Β΄/ 13-4-2011) Υπουργική Απόφαση, όπου στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3848/2010 που αφορούν στην αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, αναφέρεται η φράση «….θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση….», το υποψήφιο στέλεχος μοριοδοτείται μόνο για μια θέση από τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις και κυρίως για εκείνη η οποία αποτιμάται με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
3. Μοριοδοτούνται μόνο οι θέσεις που ορίζονται στο άρθρο 14 του  Ν. 3848/2010. Συνεπώς η θητεία Συντονιστών Εκπαίδευσης σε ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, υπευθύνων τομέων ΣΕΚ, οι θέσεις προέδρων κοινοτήτων (ΟΤΑ) κ.α. δε μοριοδοτούνται.
4. Η θητεία Δ/ντή και Αν. Δ/ντή Ι.Ε.Κ. μοριοδοτείται αντίστοιχα με τη θητεία Δ/ντή Σχολικής Μονάδας Δ/θμιας Εκπ/σης.
5. Πτυχία ΤΕΙ ανεξάρτητου χρόνου κτήσεως θεωρούνται πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης (διατάξεις Ν. 2916/2001, όπως ισχύει σήμερα). Πτυχία ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ ισοτιμιθέντα με ΤΕΙ (Ν. 1865/1989) δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι ακολουθούν την πορεία της ανωτατοποίησης, διότι δε γίνετε καμία αναφορά στη σχετική νομοθεσία.
6. Σχετικά με την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέα του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα που αναφέρονται στο άρθρο 14, παρ. 3 εδάφιο β περ. ββ, του Ν. 3848/2010, μοριοδοτούνται μόνο οι θέσεις Προέδρου – Διοικητή και Αντιπροέδρου – Υποδιοικητή.

            Σημειώνεται ότι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά την προσμέτρηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, είναι το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλογής.


                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.                                                          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Δ.Ο.Ε.: Δελτίο Τύπου για τα αποτελέσματα εκλογών 80ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου.

Πραγματοποιήθηκαν στις 24/6/2011 αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς και για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
            Στις εκλογές έλαβαν μέρος επτά (7) παρατάξεις, ψήφισαν 600 αντιπρόσωποι και τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής :
1)  Π.Α.Σ.Κ./ Π.Ε. : 212 ψήφους, 4 έδρες στο Δ.Σ., 2 έδρες στην Ελεγκτική Επιτροπή και 58 αντιπροσώπους  για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
             Εκλέγονται για το Δ.Σ. :  Μαντάς Κομνηνός
                                                                Πετράκης Σταύρος 
                                                                Γκούμας Θανάσης
                                                                Φασφαλής Νίκος     
2)  Δ.Α.Κ.Ε./ Π.Ε. : 179 ψήφους, 4 έδρες στο Δ.Σ. 2 έδρες στην Ελεγκτική Επιτροπή και 47  αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                 Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Κόκκινος Χαράλαμπος
                                                                   Κικινής Θανάσης

                                                                   Οικονόμου Τριαντάφυλλος

                                                                   Ανδρουλάκης Μάνος

3) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ/ Π.Ε. :     91 ψήφους, 2 έδρες στο Δ.Σ. 1 έδρα στην Ελεγκτική Επιτροπή και 23 αντιπροσώπους για την  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                Εκλέγονται για το Δ.Σ.  : Καλούσης Ακρίτας
                                                                    Παπασπύρου Νίκος
4)  Ε.Σ.Α.Κ- Δ.Ε.Ε./ Π.Ε. : 68 ψήφους, 1 έδρα στο Δ.Σ. και 19 αντιπροσώπους για  την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                    Εκλέγεται για το Δ.Σ.: Δριμάλα Θεοδώρα
5) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.: 36 ψήφους, καμία έδρα στο Δ.Σ. και 9 αντιπροσώπους  για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.             
6) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ:  5 ψήφους, καμία έδρα στο Δ.Σ. και 2  αντιπροσώπους  για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.             
7) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 2 ψήφους, καμία έδρα στο Δ.Σ. και
κανέναν αντιπρόσωπο   για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.          
            Οι πρώτες συνεδριάσεις για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα πραγματοποιήθηκαν  στις 25 και στις 26  Ιουνίου 2011, στα γραφεία της Δ.Ο.Ε., χωρίς να προκύψει συγκρότηση, οι συνεδριάσεις θα επαναληφθούν τις επόμενες ημέρες.
Από τη Δ.Ο.Ε

Προτεινόμενη βιβλιογραφία για τη συνέντευξη των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Η προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία μέσα από την οποία   οι  υποψήφιοι μπορούν  να βρουν απαντήσεις στην μελέτη -περίπτωσης  είναι η ακόλουθη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:

Εκπαιδευτική Νομοθεσία (pdf) του Ιωάννη Γιαννακού και της Αγγελικής Ζήση

Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο (pdf) του Χρίστου Σαΐτη

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (pdf) του Ιωάννη Κατσαρού
Δημόσια Διοίκηση και Στελέχη της Εκπαίδευσης (pdf) της Θεοδώρας Δρούλια και του Φώτη Πολίτη
Επιστημονικές και Παιδαγωγικές Δεξιότητες (pdf) της Φωτεινής Παρασκευά και της Αικατερίνης Παπαγιάννη
Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης (pdf) της Ελένης Κατσαρού και της Μαρίνας Δεδούλη

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Υπ. Παιδείας: Προγραμματισμός για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, τη σχολική χρονιά 2011-12.

Εβδομαδιαίες συσκέψεις για τον απαιτούμενο προγραμματισμό με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την έγκαιρη στελέχωσή τους με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό, για την επόμενη σχολική χρονιά (2011-12), πραγματοποιούνται και φέτος, όπως και κατά την περσινή χρονιά, υπό το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Βασίλη Κουλαϊδή.
 Στο επόμενο χρονικό διάστημα και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών, προγραμματίζονται οι διαδικασίες:
 1.  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας (Κεντρική Υπηρεσία, Περιφερειακές Διευθύνσεις, Πανεπιστήμια κλπ.),
2.  για το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, ώστε να καλυφθεί μέρος των οργανικών κενών, που θα προκύψουν μετά τις συνταξιοδοτήσεις/ παραιτήσεις των εκπαιδευτικών,

3.  για την κάλυψη, επίσης, μέρους των λειτουργικών κενών με αποσπάσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, που θα πραγματοποιηθούν φέτος για πρώτη φορά μετά τους διορισμούς, καθώς είναι απαραίτητο  να προηγηθεί η κάλυψη των οργανικών κενών.
 Σε ό,τι αφορά στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από σχολείο σε......

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Εφορευτικών Συμβουλίων Δημοσίων Βιβλιοθηκών.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω της ιστοσελίδας Ανοιχτής Διακυβέρνησης, (http://www.opengov.gr/home/?p=2828)  για τη στελέχωση των Εφορευτικών Συμβουλίων Δημοσίων Βιβλιοθηκών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η  Κυριακή,  10/07/2011.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση των θεμάτων «Μελέτης Περίπτωσης» για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανακοινώνει τα θέματα που αφορούν στη «Μελέτη Περίπτωσης», κατά τη διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πρόκειται για δύο αρχεία: ένα για την Πρωτοβάθμια και ένα για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στη δημοσιότητα δίδεται  μόνο η περιγραφή της περίπτωσης, ενώ στα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής- συνοδευτικά με την περιγραφή - δίδονται ενδεικτικές ερωτήσεις και ενδεικτικές απαντήσεις, που έχουν στόχο να διαμορφώσουν το πλαίσιο σκέψης και προβληματισμού. Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και άλλες ερωτήσεις, πέραν των ενδεικτικών, σχετικές  με τη «Μελέτη Περίπτωσης».
Βάσει του Ν. 3848/2010, η καινοτομία αυτή αποσκοπεί στην επιλογή των καλύτερων στελεχών εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της αξιοκρατίας και της διαφάνειας που διέπει τη διαδικασία επιλογής, δεδομένου ότι ο Διευθυντής σχολικής μονάδας είναι κομβικής σημασίας στη λειτουργία του Νέου Σχολείου.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τα σχετικά αρχεία με τα θέματα των «Μελετών Περίπτωσης» πατήστε εδώ.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Η Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας κονοποίησε αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  που πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, όπως αυτοί καταρτίστηκαν από το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Φλώρινας (Φ40Α/2444/14-6-2011/ Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας ) και την αριθ. 13/1 Σ.Ε./17-6-2011 πράξη. 

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Συνεδρίσση ΠΥΣΠΕ: Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.

Ανακοινώθηκαν, μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Φλώρινας, οι πίνακες με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της Δνσης ΠΕ Φλώρινας, οι πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά κατά περιοχή μετάθεσης, όπως επίσης και οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που έμειναν στη Διάθεση.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ λήγει 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση των τοποθετήσεων.
Οι εκπαιδευτικοί που έμειναν στη Διάθεση, μπορούν να υποβάλλουν νέα δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά, από την Παρασκευή 17-06-2011 έως και την Πέμπτη 23-06-2011.

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2011-2012.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2011-2012, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2011-2012,  για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,
β) σε Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια,
γ) σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, δ) σε Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης,
ε) σε ΚΕΔΔΥ, στ) σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και ζ ) σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16-06-2011 μέχρι 30-06-2011. 

Η εγκύκλιος και τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα εδώ.

Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα γίνουν με τα κριτήρια που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Τάδε έφη Ιωάννης Καποδίστριας.

Πίνακες μορίων και προτιμήσεων για μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Φλώρινας.

Αναρτήθηκαν από τη Διεύθυνση Α΄/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας οι πίνακες με τα μόρια και τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας ανά ειδικότητα.
Παρατήρηση: αν διαπιστωθούν παραλείψεις από τους ενδιαφερόμενους να επισημανθούν στη Δ/νση πριν τις μεταθέσεις - τοποθετήσεις.

Υπ. Παιδείας: Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) & τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Κλασικού Προγράμματος .

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθορίζεται ότι σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με οργανικότητα 6θεσια και κάτω, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν, τουλάχιστον εξήντα μαθητές.
  2. Να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τουλάχιστον 15 μαθητές.
  3. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν οι μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι, είτε ο ένας εργαζόμενος και ο άλλος άνεργος, προσκομίζοντας βεβαίωση από τον φορέα ασφάλισής.
Η αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του ολοήμερου προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
Τα δημοτικά σχολεία, με 60 μαθητές και άνω, συνεχίζουν το κλασικά Ολοήμερα προγράμματα, με σκοπό να διευκολύνονται οι γονείς, στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει ανάγκη. Όμως, περά από τον κοινωνικό χαρακτήρα του θεσμού, στόχος του Υπουργείου είναι να παρέχει μια «εκπαιδευτική ζωντάνια» και σε αυτά τα κλασσικά Ολοήμερα προγράμματα.
Καταργείται το κλασικό Ολοήμερο Πρόγραμμα από τα μικρά ολιγοθέσια σχολεία, καθότι ο θεσμός δεν είχε ούτε κοινωνικό, αλλά ούτε και εκπαιδευτικό αντίκτυπο. Η λειτουργία τους επαφίονταν στην κάλυψη διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών και στην φύλαξη των παιδιών. Στόχος των δράσεων του Υπουργείου είναι να εξυπηρετούνται πρωτίστως οι μαθητές και να υπάρχουν απτά παιδαγωγικά αποτελέσματα και όχι σχολεία ως «παρκινγκ παιδιών». Δεν αποτελεί κοινωνική παροχή η διαιώνιση ενός θεσμού, όταν απλά υπάρχει για να συμπληρώνει «εκπαιδευτικές» ώρες με τη φύλαξη- και όχι τη διδασκαλία- των μαθητών.
 Για την όλη την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2011-2012.

Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2011-2012, περιλαμβάνει την αποτίμηση των διοικητικών-οργανωσιακών και διδακτικών-παιδαγωγικών ενεργειών, όλων των παραγόντων που μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου συνολικά.

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 Υπουργικής Απόφασης.

Τροποποιητικές και πάλι τροποποιητικές, διευκρινιστικές και πάλι τα ίδια, σε διάστημα λίγων ημερών βλέπουμε τις υπαναχωρήσεις και τις τροποποιήσεις αποφάσεων - εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας.
Αυτή τη φορά  τροποποιητική αποφάση σε διάστημα 15 ημερών που αφορά τη διδασκαλία  της δεύτερης ξένης γλώσσας  στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, καθώς και στα σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.
Η πρώτη που εκδόθηκε στις 27 Μαΐου καταργούσε την δυνατότητα επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας και ζητούσε από τους Διευθυντές Δημοτικών… «αφού συγκεντρώσουν τις δηλώσεις προτίμησης, εισηγούνται τη γλώσσα, η οποία θα διδαχθεί στο σχολείο τους και την οποία, κατά πλειοψηφία, είχαν επιλέξει οι μαθητές και των δύο τάξεων του δημοτικού σχολείου».
Σήμερα ήρθε η διορθωτική της που ορίζει ότι οι μαθητές των εξαθεσίων και άνω δημοτικών σχολείων που θα φοιτήσουν στην Στ΄ τάξη θα διδαχθούν τη δεύτερη ξένη γλώσσα που είχαν διδαχθεί στην Ε΄ τάξη με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός  θα είναι δεκαπέντε (15) μαθητές για τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δώδεκα (12).
Για την επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας που θα διδάσκεται στο σχολείο, την τελική απόφαση έχει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τις εισηγήσεις των Διευθυντών Διευθύνσεων Π.Ε.

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκροτήθηκε η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, μετά τις παραιτήσεις των Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών από τις 10/05/11.
Αναλυτικότερα ορίσθηκαν:
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Θεόδωρος Χατζηπαντελής Μαθηματικός, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ.
Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Πέτρος Πατιάς, Τοπογράφος Μηχανικός, Καθηγητής ΑΠΘ.
Μέλη Δ.Σ. Διοικούσας Επιτροπής
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ηλίας Βλαχόπουλος, Φυσικός, με μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής Φυσικής-Ραδιενέργειας
Ευαγγελία Τρέσσου-Φατούρου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημόσιας Εκπαίδευσης  ΑΠΘ.
Ανδρέας Ανδρέου, Καθηγητής Ιστορίας και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ευστάθιος Κικκινίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Νικόλαος Κομνηνός, Καθηγητής Αστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Καινοτομίας ΑΠΘ
Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος ΔΕΗ, Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Νομικός Σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. Γιάννης Δραγασάκης: Ειδική Παροχή των 176 €.

Να πάλι που είναι αναγκαίο και επιτακτικό να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη του εν λόγω θέματος και για το τι πρέπει να γίνει από δω και πέρα, αφού κατακλύζεστε από πληροφορίες και δικαίως βρίσκεστε σε κάποια αναστάτωση.
Υπενθυμίζουμε ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι εκπ/κοί ανάθεσαν σε διάφορα δικηγορικά γραφεία, και σε μας, το τελευταίο εξάμηνο 2006, την άσκηση αγωγών διεκδίκησης του επιδόματος αυτού των 176€.
Οι περισσότερες από τις αγωγές αυτές δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί να συζητηθούν στα Διοικητικά Δικαστήρια, τα οποία είναι αρμόδια για τους μόνιμους υπαλλήλους. Κάποιες όμως είτε πιλοτικά είτε κατά προτίμηση είτε λόγω.....

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση από τη μεταπολίτευση.

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι όλων των ηλικιών, από νησιά, πόλεις και χωριά της ηπειρωτικής χώρας, έφτασαν με αεροπλάνα, τρένα και βαπόρια στην καρδιά της Αθήνας, την πλατεία Συντάγματος για να δώσουν το «παρών» στην ογκωδέστερη ειρηνική διαμαρτυρία, που γνώρισε ο τόπος, με ένα κεντρικό σύνθημα: «Ελλάς, Ελλάς».

Από φέτος θα επιβληθεί η πρώτη μείωση (10%) στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Περικοπή του εφάπαξ σε... δόσεις

«Κούρεμα» σε... δόσεις, τουλάχιστον 10% για φέτος, στα ποσά των εφάπαξ που χορηγούν τα ελλειμματικά ταμεία πρόνοιας, με αρχή το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (όπου εκκρεμμούν 39.000 αιτήσεις και χρειάζονται 1,7 δισ. ευρώ για τις πληρωμές σε όσους έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί) θα περιλαμβάνει, πέρα από τις μειώσεις (με την επιβολή ΛΑΦΚΑ) σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που συζητείται σήμερα στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο. Την απόφαση για μείωση του εφάπαξ κλείδωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο των μέτρων εξοικονόμησης δαπανών για.......

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο περιοχής μετάθεσης Φλώρινας. Υποβολή Δήλωσης Μετάθεσης - Τοποθέτησης.

Στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας στις 3-6-2011, αναμορφώθηκαν οι πίνακες με τα κενά οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιήθηκαν από τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων και ορίστηκαν οι ημερομηνίες υποβολής Δηλώσεων Μετάθεσης - Τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. Νομού Φλώρινας (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων):
• Που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.,
• Που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νομού Φλώρινας,
 • Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από άλλους νομούς στην Π.Ε. Νομού Φλώρινας,
να υποβάλλουν από Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011,  δήλωση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν.
Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγράφουν, κατά σειρά προτίμησης, μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Η υποβολή των δηλώσεων μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης θα γίνει στη Διεύθυνση Π.Ε. Νομού Φλώρινας ή στο 1ο Γραφείο Π.Ε. Νομού Φλώρινας (Αμύνταιο) όπου ανήκουν οργανικά ή με διάθεση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.
Σημείωση: Προτείνω στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν όχι μόνο τα Σχολεία που έχουν κενά αλλά και άλλα Σχολεία, εφόσον το επιθυμούν, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν και σ’ αυτά κενά από "βελτίωση θέσης" συναδέλφων των.
Δείτε παρακάτω:

Σιγουριά τέλος για τους δασκάλους.

Ορκωμοσία, πτυχίο και διορισμός. Για τους περισσότερους νέους δασκάλους η λέξη «ανεργία» ήταν σχεδόν άγνωστη τα τελευταία χρόνια, ωστόσο τα μηνύματα δεν είναι ελπιδοφόρα για τους αποφοίτους των παιδαγωγικών τμημάτων από το 2015...

Η μείωση των σχολικών μονάδων κατά 12%, ο δραστικός περιορισμός των συνταξιοδοτήσεων και η αναλογία της μιας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις «φρενάρουν» την ταχεία απορρόφηση των δασκάλων από τη δημόσια εκπαίδευση. Μάλιστα, εκτιμάται ότι οι πίνακες των αναπληρωτών θα γεμίσουν με 8.000 δασκάλους σε μία τετραετία, από 4.345 που είναι σήμερα, αν διατηρηθεί η ετήσια αύξηση των αδιορίστων κατά 25%.

Αγωνιώδη ερωτήματα

Την παραπάνω εικόνα, που ανατρέπει τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τον κλάδο των δασκάλων, σκιαγραφεί έρευνα που διεξήγαγε επιστημονική ομάδα της εταιρίας συμβούλων εκπαίδευσης και.......

Tο τέλος του ολοήμερου σχολείου… Απίστευτο κι όμως αληθινό, του Βασίλη Παληγιάννη.

Το ολοήμερο σχολείο το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούσε και είχε επεκταθεί στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, δυστυχώς τελείωσε ….
Το ολοήμερο σχολείο στο οποίο φοιτούσαν πάνω από 140.000 μαθητές και εξυπηρετούσε ανεξαιρέτως όλους τους γονείς, είτε εργαζόμενους είτε όχι, αφού παρά τις εγγενείς αδυναμίες του είχε πρωτίστως έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, θυσιάζεται στο βωμό της περιστολής δαπανών του κράτους.

Οι πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-11 και Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-11 που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων αποδεικνύουν πως η πολιτική ηγεσία λειτουργεί με προχειρότητα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς.......

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ν. Φλώρινας: Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών.


Συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με θέμα την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν κατά απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης στις παρακάτω κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων. 

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούσαν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν με τη διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών, θα τοποθετηθούν σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις της περιοχής μετάθεσης.
Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι ή στη Δ/νση αν το σχολείο έχει καταργηθεί και διατίθενται ή αποσπώνται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους.
Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι, (αυτοί που τοποθετήθηκαν σε σχολείο  της ίδιας ή όμορης ομάδας αλλά και αυτοί που παραμένουν υπεράριθμοι) μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.
Όσοι εξ αυτών έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω διαδικασίες και επομένως δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Βασίλη Παληγιάννη:ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΥΣΠΕ 2/6/2011 Ενστάσεις για τις μεταθέσεις – Αμοιβαίες Μεταθέσεις – Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.


Συνεδρίασε σήμερα 2 / 6 / 2011 το ΚΥΣΠΕ με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1. Ενστάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Υποβλήθηκαν 120 ενστάσεις τις οποίες το ΚΥΣΠΕ απέρριψε άλλες ομόφωνα και άλλες κατά πλειοψηφία.

2. Ενστάσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης
Υποβλήθηκαν 24 αιτήσεις από τις οποίες το ΚΥΣΠΕ ενέταξε στην ειδική κατηγορία και εισηγήθηκε τη μετάθεση 10 συναδέλφων. Δεν εισηγήθηκε τη μετάθεση 3 συναδέλφων που εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις.
Για άλλη μια φορά τονίζω το σκληρό πρόσωπο της διοίκησης που εξάντλησε την αυστηρότητα σε αυτές τις κατηγορίες εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό και εξέφρασα την πλήρη διαφωνία μου. Παράλληλα, μου δίνεται για άλλη μια φορά η ευκαιρία να τονίσω την ανάγκη αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 13 Π.Δ. 50/1996), ώστε περισσότεροι συνάδελφοι με σοβαρά προβλήματα υγείας να εντάσσονται στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων.
3. Αμοιβαίες μεταθέσεις.
Το Συμβούλιο πρότεινε την ικανοποίηση 17 αμοιβαίων μεταθέσεων, απέρριψε 2 που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και στο επόμενο συμβούλιο θα συζητήσει τις ......

ΔΑΚΕ Π.Ε.:Η κυβερνητική αναλγησία συνεχίζεται… Τώρα έβαλαν στόχο το Ολοήμερο Σχολείο.

Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στον εκπαιδευτικό κόσμο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας η υπ’ αριθ. Φ. 12/520/61575/Γ1 – 30/5/2011 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου σύμφωνα με την οποία «To  Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εφαρμόζεται μόνο στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία» και «θα εγγράφονται και θα φοιτούν στο πρόγραμμα του ολοήμερου, οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας, σχετική Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική......

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το Σχολικό Έτος 2011-2012.

Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείωνκαι Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το Σχολικό Έτος 2011-2012.

Υπ. Παιδείας: Λειτουργία Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

Το Υπ. Παιδείας με την αριθ. πρωτ. Φ.12/530/62626/02-06-2011 απόφαση τροποποιεί και συμπληρώνει προγενέστερες υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου όπως παρακάτω:
Σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που έχουν οργανικότητα κάτω από 6/θ, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:

1.      Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον εξήντα (60) μαθητές στο σχολείο.
2.      Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος να είναι 15 μαθητές.
3.      Στα ως άνω Δημοτικά Σχολεία με Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν στο πρόγραμμα του Ολοήμερου, οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας,  σχετική Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική δήλωση ανεργίας.
4.      Η αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους, σχετική  υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους. Η συγκρότηση των Τμημάτων θα γίνεται με βάση τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες αποχώρησης των μαθητών. 

Δείτε εδώ την απόφαση.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αμυνταίου.


Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 31 -5-2011 εκλογές του Συλλόγου Εκπ/κών  Α΄/θμιας Εκπ/σης Αμυνταίου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.
ΜΕΛΗ:190, ΨΗΦΙΣΑΝ:166, ΕΓΚΥΡΑ:147,  ΑΚΥΡΑ:3, ΛΕΥΚΑ:16.
Έλαβαν κατά συνδυασμό:

ΔΑΚΕ Π.Ε. :87 ψήφους και 3 μέλη στο Δ.Σ
Μαρκοπουλος Δημήτριος έλαβε ψήφους 71 (εκλέγεται στο Δ.Σ)
Νικολάου Νικόλαος             «          «          30 (εκλέγεται στο Δ.Σ)
Βασιλειάδης Βασίλειος       «             «        29 (εκλέγεται στο Δ.Σ)
Χουλιάρα Ρουμπίνη «          «           «        22
Κωνσταντίνου Φλώρα         «          «         13
Γκουβεντάρη Καλλιόπη       «          «         12


             ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΑΚΕ
Μιχαηλίδης Μιχαήλ         έλαβε ψήφους    31
Γεωργιάδης Πρόδρομος      «          «             34

  ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ ΔΟΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΑΚΕ
Γιώσκος Νικόλαος           έλαβε ψήφους       36


                                ΠΑΣΚ Π.Ε.:72 ψήφους και 2 μέλη στο Δ.Σ

Γιαννόπουλος Ιωάννης  έλαβε  ψήφους 33  (εκλέγεται στο Δ.Σ)
Νταφέτσιος Ευθύμιος          «              «            28  (εκλέγεται στο Δ.Σ)
ΜησιάληΚοιμσιδου Σ.        «             «              22
Θεοφανίδης Ανδρέας           «              «           22
ΠετσανίδουΡεβέκα             «             «             19
Αγοράτσιος Αριστοτέλης     «             «           08

             ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΣΚ
Πετρίδης Στέφανος          έλαβε ψήφους      25
Ρωμανού Μαρίκα                «          «             26
Πουλεκάκη Αικατερίνη       «          «             17
  ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ ΔΟΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΣΚ
Λυπίτκας Νικόλαος           έλαβε ψήφους      31

 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  ΕΣΑΚΕ  έλαβε 13 και 0 μέλη στο Δ.Σ

Τα καλύτερα του Λάκη

Αρχειοθήκη ιστολογίου