Κυριότερες Ειδήσεις

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 Υπουργικής Απόφασης.

Τροποποιητικές και πάλι τροποποιητικές, διευκρινιστικές και πάλι τα ίδια, σε διάστημα λίγων ημερών βλέπουμε τις υπαναχωρήσεις και τις τροποποιήσεις αποφάσεων - εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας.
Αυτή τη φορά  τροποποιητική αποφάση σε διάστημα 15 ημερών που αφορά τη διδασκαλία  της δεύτερης ξένης γλώσσας  στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, καθώς και στα σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.
Η πρώτη που εκδόθηκε στις 27 Μαΐου καταργούσε την δυνατότητα επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας και ζητούσε από τους Διευθυντές Δημοτικών… «αφού συγκεντρώσουν τις δηλώσεις προτίμησης, εισηγούνται τη γλώσσα, η οποία θα διδαχθεί στο σχολείο τους και την οποία, κατά πλειοψηφία, είχαν επιλέξει οι μαθητές και των δύο τάξεων του δημοτικού σχολείου».
Σήμερα ήρθε η διορθωτική της που ορίζει ότι οι μαθητές των εξαθεσίων και άνω δημοτικών σχολείων που θα φοιτήσουν στην Στ΄ τάξη θα διδαχθούν τη δεύτερη ξένη γλώσσα που είχαν διδαχθεί στην Ε΄ τάξη με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός  θα είναι δεκαπέντε (15) μαθητές για τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δώδεκα (12).
Για την επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας που θα διδάσκεται στο σχολείο, την τελική απόφαση έχει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τις εισηγήσεις των Διευθυντών Διευθύνσεων Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου