Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Υπ. Παιδείας: Λειτουργία Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

Το Υπ. Παιδείας με την αριθ. πρωτ. Φ.12/530/62626/02-06-2011 απόφαση τροποποιεί και συμπληρώνει προγενέστερες υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου όπως παρακάτω:
Σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που έχουν οργανικότητα κάτω από 6/θ, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:

1.      Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον εξήντα (60) μαθητές στο σχολείο.
2.      Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος να είναι 15 μαθητές.
3.      Στα ως άνω Δημοτικά Σχολεία με Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν στο πρόγραμμα του Ολοήμερου, οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας,  σχετική Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική δήλωση ανεργίας.
4.      Η αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους, σχετική  υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους. Η συγκρότηση των Τμημάτων θα γίνεται με βάση τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες αποχώρησης των μαθητών. 

Δείτε εδώ την απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου