Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Υπ. Παιδείας: Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) & τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Κλασικού Προγράμματος .

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθορίζεται ότι σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με οργανικότητα 6θεσια και κάτω, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν, τουλάχιστον εξήντα μαθητές.
  2. Να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τουλάχιστον 15 μαθητές.
  3. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν οι μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι, είτε ο ένας εργαζόμενος και ο άλλος άνεργος, προσκομίζοντας βεβαίωση από τον φορέα ασφάλισής.
Η αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του ολοήμερου προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
Τα δημοτικά σχολεία, με 60 μαθητές και άνω, συνεχίζουν το κλασικά Ολοήμερα προγράμματα, με σκοπό να διευκολύνονται οι γονείς, στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει ανάγκη. Όμως, περά από τον κοινωνικό χαρακτήρα του θεσμού, στόχος του Υπουργείου είναι να παρέχει μια «εκπαιδευτική ζωντάνια» και σε αυτά τα κλασσικά Ολοήμερα προγράμματα.
Καταργείται το κλασικό Ολοήμερο Πρόγραμμα από τα μικρά ολιγοθέσια σχολεία, καθότι ο θεσμός δεν είχε ούτε κοινωνικό, αλλά ούτε και εκπαιδευτικό αντίκτυπο. Η λειτουργία τους επαφίονταν στην κάλυψη διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών και στην φύλαξη των παιδιών. Στόχος των δράσεων του Υπουργείου είναι να εξυπηρετούνται πρωτίστως οι μαθητές και να υπάρχουν απτά παιδαγωγικά αποτελέσματα και όχι σχολεία ως «παρκινγκ παιδιών». Δεν αποτελεί κοινωνική παροχή η διαιώνιση ενός θεσμού, όταν απλά υπάρχει για να συμπληρώνει «εκπαιδευτικές» ώρες με τη φύλαξη- και όχι τη διδασκαλία- των μαθητών.
 Για την όλη την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου