Κυριότερες Ειδήσεις

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Παράταση άσκησης καθηκόντων προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης και μετά τις 31/7/2011.

Παρατείνεται η θητεία των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης σύμφωνα με την εγκύκλιο 83840α / Δ2/22-7-2011 που αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ : «Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄/19-05-2010), οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 31-7-2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου