Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής Βασίλη Ματθαίου.Συνεδρίασε την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 για έβδομη φορά (το 2014) το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Αττικής με τα μέλη του σε απαρτία.

Τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν δύο(2):
 1.  Επανεξέταση Χορήγηση  άδειας χωρίς  αποδοχές (μετά από αίτησή της) σε εκπαιδευτικό  Π.Ε. 70 για το  σχολικό έτος 2014 - 2015.  
2. Απαλλαγή από τα καθήκοντα (μετά από αίτησή τους) Διευθυντών και Υποδιευθύντριας  Δημοτικού Σχολείου και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων.
         
 Και στα δύο (2) θέματα οι αιρετοί συμμετείχαμε κανονικά και οι.....
αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνες.
  1. Επανεξετάστηκε και χορηγήθηκε άδεια χωρίς  αποδοχές (μετά από αίτησή της ) για το λόγο  που επικαλείται στην εκπαιδευτικό Π.Ε.  70  Α.Γ.  (της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά) για το  σχολικό έτος 2014 – 2015.
      2α. Έγιναν  αποδεκτές οι παραιτήσεις   από τα καθήκοντά τους   (μετά από αίτησή τους) το λόγο της μετάθεσής  τους  σε άλλη Διεύθυνση Π.Ε. στις Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων  (αρχικά από ονοματεπώνυμο): Σ.Χ.  (από Δ/νση  Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)  Α.Δ. (από  Δ/νση Π.Ε. Πειραιά),  Ε.Μ. (από  Δ/νση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας), Μ.Β. (από  Δ/νση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας) και Κ.Ζ. Υποδιευθύντρια (σε Δημοτικό  Σχολείο  στη Δ/νση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας).
   2β. . Έγιναν  αποδεκτές οι παραιτήσεις   από τα καθήκοντά τους   (μετά από αίτησή τους) για προσωπικούς λόγους σε 20 Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων  (1 από Α΄ Αθήνας, 8 από Β΄ Αθήνας, 2 από Γ΄ Αθήνας, 2 από Δ΄ Αθήνας, 3 από Πειραιά, 3 από Ανατολική Αττική και 1 από Δυτική Αττική) και σε 3 Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων (1 από Β΄ Αθήνας, 1από Γ΄ Αθήνας και 1 από Ανατολική Αττική).


Υ.Γ. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής και στους αιρετούς.                                                                                                                   
                                                                                                                                     Πάντα κοντά σας
Βασίλειος Ματθαίος
Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής
(2013-2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου