Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Πάνω από 800.000 ευρώ θα κοστίσει η μετονομασία του ΥΠΑΙΘ σε υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι επτά ονομασίες του υπουργείου Παιδείας από το 1926 έως σήμερα.
Η μετονομασία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτιμάται ότι θα κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο περίπου πάνω από 800.000 ευρώ.
Άλλωστε τόσο περίπου κόστισε και την....
τελευταία φορά, το 2013, που από υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάστηκε σε υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το κόστος αυτό θα προκύψει από τις νέες σφραγίδες, επανατύπωση νέων εγγράφων, τίτλων σπουδών κ.α με την νέα ονομασία του υπουργείου Παιδείας, στις 13.500 σχολικές μονάδες, στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες  και στους εποπτευόμενους οργανισμούς. Οι επτά ονομασίες του υπουργείου Παιδείας από το 1926 έως σήμερα Μέχρι το 1926 το υπουργείο Παιδείας είχε την ονομασία υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
Από το 1926 – 1949 υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας.
Από το 1949 – 1955 υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας Από το 1955 – 2009 υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
Από το 2009 – 2012 υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Από το 2012 – 2013 υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 2013 – 2015 υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 2015-… υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Το Προεδρικό Διάταγμα για τη σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ)
1. Συνιστάται Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Υπουργείο συγκροτείται από: α) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, β) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουργός αρμόδιος για θέματα των δύο καταργούμενων υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπήγετο έως την δημοσίευση του παρόντος
4. Οι δαπάνες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων βαρύνουν έως 31/12/2015 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς.
http://www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου