Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Ενημερωτικό του αιρετού του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Δημήτρη Μπράτη: Πίνακας με τους εναπομείναντες Σχολικούς Συμβούλους Γενικής Αγωγής Π.Ε., ανά περιφέρεια, μετά την αφαίρεση Δ/ντών Σχολείων.

Σας κοινοποιώ τους πίνακες, ανά περιφέρεια, με τους εναπομείναντες Σχολικούς Συμβούλους Γενικής Αγωγής (ΠΕ 70 και ΠΕ 60), μετά την αφαίρεση των Δ/ντών σχολικών μονάδων, ο οποίος συντάχτηκε με βάση τις δηλώσεις προτίμησής τους.
          Σας ενημερώνω, επίσης, ότι τη Δευτέρα 10 του Οκτώβρη 2011 ολοκληρώνεται η διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων και θα ορισθεί η ημερομηνία έναρξης των συνεντεύξεων των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων.
Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου