Κυριότερες Ειδήσεις

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Ενημερωτικό του αιρετού του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Βασίλη Παληγιάννη: Λιγότερες προσλήψεις, μηδενική προοπτική.

Η πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από τους πίνακες Β΄ και Γ΄. Στον πίνακα Β΄ κατατάσσονται με αίτησή τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με σειρά που εξαρτάται από την προϋπηρεσία τους που συγκέντρωσαν έως τις 30/06/2010 ως αναπληρωτές και τα μόρια που συγκέντρωσαν στους δύο (2) τελευταίους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Στον πίνακα Γ΄ κατατάσσονται όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί με μηδενική προϋπηρεσία βάσει το χρόνο κτήσης του πτυχίου.
Με βάση τα παραπάνω για το σχολικό έτος 2010-2011, οι πίνακες διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΠΕ 70
ΠΕ 60
Πίνακας Β΄
2.265
4.773
Πίνακας Γ΄
3.351
3.703
Σύνολο
5.616
8.476

Από τον παραπάνω πίνακα πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα οι παρακάτω προσλήψεις:

ΠΕ 70
ΠΕ 60
Πίνακας Β΄
2.134
1.594
Πίνακας Γ΄
331
16
Σύνολο
2.465
1.610

Δυστυχώς, 3.151 δάσκαλοι και 6.866 νηπιαγωγοί όπως και χιλιάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων παραμένουν χωρίς δουλειά.
Αυτό οφείλεται ως ένα μεγάλο βαθμό στη μη εγγραφή χιλιάδων προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία, στην απώλεια οργανικών θέσεων μέσω των καταργήσεων, συγχωνεύσεων και.....
υποβιβασμών σχολείων, στη μη λειτουργία ολοήμερων προγραμμάτων σε εκατοντάδες δημοτικά σχολεία, στην κατάργηση της Μετεκπαίδευσης, στη μη χορήγηση νέων εκπαιδευτικών αδειών και σε μια σειρά άλλων μέτρων που πάρθηκαν και τα οποία συρρίκνωσαν και υποβάθμισαν το δημόσιο σχολείο και οδήγησαν σε μηδενικούς διορισμούς και σε λιγότερες προσλήψεις εκπαιδευτικών.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα ελάχιστες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης όλων αυτών των συναδέλφων είναι μηδενική αφού συζητιέται η λήψη νέων μέτρων όπως η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών και νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων.
Η ελληνική κοινωνία έχει επενδύσει πολλά στη νέα γενιά δασκάλων και νηπιαγωγών και προσμένει ότι θα αποτελέσουν το βασικό μοχλό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Είναι υποχρέωση όλων μας να αγωνιστούμε για την κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων και σε εκπαιδευτικό προσωπικό (δασκάλων, νηπιαγωγών, γυμναστών, αγγλικών κτλ.)
Είναι υποχρέωση όλων μας να αναδείξουμε και να απαιτήσουμε την προσμέτρηση όλης της προϋπηρεσίας στις προσλήψεις αναπληρωτών και στους μόνιμους διορισμούς.
Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου διορισμού των εκπαιδευτικών είναι αδήριτη ανάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου