Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πλήρες και με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-ΤΕ16.00 Μουσικής, ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, 14 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, 12 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων, 20 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής, 23 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής, 19 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών και  2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης. Επίσης, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, 5 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, 15 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων, 31 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16.00 Μουσικής, 16 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών και  1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης.
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1», «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ2» και «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ3», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 έως και την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου