Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Παράταση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εκπαιδευτικών για το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν και να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι.Με έγγραφό της η Διεύθυνση Π.Ε. Φλώρινας δίνει παράταση μιας (1) ημέρας έως και την Τετάρτη 19-6-2013 για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης όσων εκπαιδευτικών ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες, που καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν ή υποβιβάστηκαν για το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν και να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι.
Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει τα παρακάτω:....Σε συνέχεια του με αρ. πρ. 2710/14-6-2013 εγγράφου μας, δίνεται παράταση μιας (1) ημέρας έως και την Τετάρτη 19-6-2013 για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης όσων εκπαιδευτικών ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες, που καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν ή υποβιβάστηκαν για το εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν και να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι.

 Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/νες των Σχολικών Μονάδων, με ευθύνη τους, να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και να διαβιβάσουν τις δηλώσεις στο ΠΥΣΠΕ Ν. Φλώρινας αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας.


Ο Διευθυντής Π. Ε. Φλώρινας
Παναγιώτης Κ.  Νώτας

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου