Κυριότερες Ειδήσεις

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Υπ. παιδείας: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. των πρώην Πειραματικών Σχολείων.

Σε συνέχεια του υπ. αριθ. 22423/Δ1/18-02-2012 εγγράφου μας με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων», σας διευκρινίζουμε περαιτέρω τα ακόλουθα :
  1. Οι εκπαιδευτικοί που  συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ., αλλά δεν επιλέγηκαν για την κάλυψη θέσεων με θητεία σε Π.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 6 του Ν.3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την περ. ιγιγ,  παρ. 4α του άρθρου 329 του Ν.4072/2012, «τίθενται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις πρώτες οργανικές θέσεις της ειδικότητάς τους που θα κενωθούν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία υπηρετούσαν».
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα κριθούν ξεχωριστά για την οριστική τους τοποθέτηση και συγκεκριμένα θα προηγηθούν των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καθότι σύμφωνα με τη νομοθεσία τοποθετούνται στις πρώτες οργανικές θέσεις που θα κενωθούν.
  1. Όσοι εκπαιδευτικοί δε συμμετείχαν στη.... διαδικασία αξιολόγησης, εφόσον είχαν καταθέσει αίτηση τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που είχε δοθεί στο υπ. αριθ. 22423/Δ1/18-02-2012 έγγραφο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων», θα τοποθετηθούν με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν βελτίωση-οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις της περιοχής όπου ανήκε το Πειραματικό Σχολείο (εφόσον είχαν υπηρετήσει τον απαιτούμενο από το νόμο  χρόνο για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης. Σε αντίθετη περίπτωση, έπρεπε να επιστρέψουν στη περιοχή μετάθεσης από όπου προήλθαν πριν την μετάθεση στα πειραματικά, προκειμένου να υποβάλλουν εκεί αίτηση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης).
  2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν κατείχαν οργανική θέση σε Πειραματικό Σχολείο αλλά υπηρέτησαν στα Π.Π.Σ. με απόσπαση κατά το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 329 παρ. 4α περ. ιβιβ του Ν. 4072/2012, και συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης αλλά δεν επελέγησαν τελικά για την κάλυψη θέσεων με θητεία σε Π.Π.Σ., επιστρέφουν στην οργανική τους θέση και όσοι εξ αυτών βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ τοποθετούνται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις της περιοχής στην οποία ανήκουν οργανικά.
  3. Για τους εκπαιδευτικούς που είναι στελέχη εκπαίδευσης και ανήκαν οργανικά στα πρώην Πειραματικά σχολεία (νυν Π.Π.Σ.), στους οποίους δε δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην διαδικασία αξιολόγησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τα Π.Π.Σ. και με δεδομένο ότι απώλεσαν την οργανική θέση που κατείχαν,  εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.3848/2010 και τοποθετούνται με την διαδικασία τοποθέτησης των υπεραριθμιών.
  4. Όσοι εκπαιδευτικοί κατέλαβαν, ύστερα από αξιολόγηση, θέση με θητεία σε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο, η οργανική θέση που τυχόν κατείχαν σε γενικό σχολείο θεωρείται κενή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου