Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

«Κλείδωσε» η συμφωνία – Η τελική λίστα για τη «διαθεσιμότητα»

Έξι εξαντλητικές συναντήσεις με την τρόικα χρειάστηκαν για να «κλειδώσει» η συμφωνία για τον τελικό κατάλογο των εργαζομένων στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.
«Κλείδωσε» η συμφωνία για το Δημόσιο στην έκτη κατά σειρά σύσκεψη του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη με την τρόικα που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο υπουργείο Οικονομικών.
Συμφωνήθηκε να τεθούν σε διαθεσιμότητα 12.556 υπάλληλοι σε δύο «κύματα» μέχρι τον Σεπτέμβριο, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί (45,56ο/ο) 5.730 εργαζόμενοι προέρχονται από τον χώρο της Αυτοδιοίκησης, 4.150 υπάλληλοι που θα προκύψουν από το πλεονάζον προσωπικό των υπουργείων και 2.676 εκπαιδευτικοί.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα τεθούν σε....
καθεστώς διαθεσιμότητας για 8 μήνες αντί για 12 που ίσχυε μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας το 75ο/ο των αποδοχών τους και θα αξιολογηθούν προκειμένου να τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις που υπάρχει ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ένα ποσοστό της τάξης του 80-90ο/ο από τους 12.556 διαθέσιμους θα απορροφηθεί σε άλλες θέσεις στο Δημόσιο ύστερα από αξιολόγηση. Το «Εθνος» παρουσιάζει την τελική λίστα της διαθεσιμότητας που παρέδωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην τρόικα και αναμένεται να αποτελέσει μέρος της τελικής συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών για το Δημόσιο.
Πρώτο κύμα
Μέχρι 31 Ιουλίου θα τεθούν σε διαθεσιμότητα συνολικά 4.260 υπάλληλοι, εκ των οποίων 1.976 εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει, στην πλειονότητά τους, ότι δεν μπορούν να παραδώσουν μαθήματα για διάφορους λόγους (ψυχολογικούς κ.ά.) ή είναι μονίμως απουσιάζοντες και υπολογίζονται σε 1.500 καθηγητές και δασκάλους.
Περίπου 476 εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικότητες οι οποίες παρουσιάζουν πλεόνασμα, όπως γυμναστές και καθηγητές πληροφορικής, και αναμένεται μετά την αξιολόγηση να απορροφηθούν σε άλλες θέσεις είτε σε δήμους είτε σε υπηρεσίες του Δημοσίου. Στο πρώτο κύμα θα ενταχθούν και 2.234 σχολικοί φύλακες, οι οποίοι ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σύμφωνα με πληροφορίες ένας σημαντικός αριθμός έχει μετακινηθεί σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στους δήμους, χωρίς όμως να έχουν υπογραφεί οι μετατάξεις τους.
Πρώτοι από το σύνολο των διαθεσίμων θα ανακοινωθούν οι 50 υπάλληλοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι οποίοι έχουν κριθεί πλεονάζοντες με βάση το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου.
Το δεύτερο κύμα
Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα 700 ακόμα εκπαιδευτικοί με ειδικότητες που καταγράφουν πλεόνασμα, όπως οι γυμναστές και οι 3.496 υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας, εκ των οποίων εκτιμάται ότι το 60ο/ο (2.198 εργαζόμενοι) θα απορροφηθούν από την Ελληνική Αστυνομία και οι υπόλοιποι 1.299 υπάλληλοι εκτιμάται ότι θα οδηγηθούν εκτός Δημοσίου.
Μεγάλη «ανατροπή» στην τελική λίστα της διαθεσιμότητας αποτελεί το γεγονός ότι μετά την απόρριψη από την τρόικα του αιτήματος να συνυπολογιστούν στην κινητικότητα και οι 5.000 καθηγητές που θα μεταταχθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αύξησε τον αριθμό των διαθέσιμων υπαλλήλων από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης με στόχο να επισπευσθεί η διαδικασία έγκρισης των νέων οργανογραμμάτων των υπουργείων.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διαθέσιμων υπαλλήλων από τα υπουργεία θα ανέλθει στους 4.150 εργαζομένους, εκ των οποίων 1.000 διοικητικοί υπάλληλοι από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, 2.000 διοικητικοί υπάλληλοι επίσης, από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 550 εργαζόμενοι από υπηρεσίες και φορείς του υπουργείου Υγείας και επιπλέον 550 πλεονάζοντες από άλλα υπουργεία και εποπτευόμενους οργανισμούς.
Στόχος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι να προχωρήσει άμεσα στην κατάρτιση νέων οργανογραμμάτων και σχεδίων στελέχωσης σε όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς προκειμένου να καταγραφούν και οι υπόλοιποι 12.500 πλεονάζοντες υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι τα τέλη του έτους.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα τεθούν σε διαθεσιμότητα ανά κατηγορία υπαλλήλων 2.676 εκπαιδευτικοί, 5.730 υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 4.150 εργαζόμενοι σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς.
Αξιολόγηση από τριμελείς επιτροπές με μοριοδότηση
Από αξιολόγηση θα περάσουν οι 12.556 υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα λαμβάνοντας το 75ο/ο των αποδοχών τους το ανώτερο για 8 μήνες. Η διαδικασία αξιολόγησης θα προβλέπεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις που θα καταθέσει άμεσα στη Βουλή το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», η αξιολόγηση των «διαθέσιμων» υπαλλήλων θα γίνει από τριμελείς επιτροπές οι οποίες θα συσταθούν ανά υπουργείο με τη συμμετοχή ενός στελέχους του ΑΣΕΠ, του γενικού διευθυντή προσωπικού του υπουργείου και ενός ακόμα γενικού διευθυντή προσωπικού από άλλο υπουργείο.
Η σύσταση της επιτροπής προβλέπεται από το άρθρο 103 του Συντάγματος για τη δημιουργία ειδικών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι επιτροπές θα κρίνουν τόσο τους υπαλλήλους που θα κριθούν πλεονάζοντες βάσει κριτηρίων και θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και θα αξιολογήσουν με βάση προκαθορισμένα μόρια τους «διαθέσιμους» υπαλλήλους προκειμένου να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις. Είναι σαφές ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα πραγματοποιηθεί «αποκεντρωμένα» από κάθε υπουργείο ξεχωριστά.
Τα κριτήρια που θα καθορίσουν την επανατοποθέτηση των υπαλλήλων θα αφορούν:
 • τη διοικητική εμπειρία
 • τα τυπικά προσόντα (πτυχία κ.τ.λ.)
 • τα κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση κ.τ.λ.)
 • τον τρόπο πρόσληψης, καθώς θα προταχθούν οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ
Οι αρμόδιες επιτροπές θα «ξεσκονίσουν» τους φακέλους των «διαθέσιμων» υπαλλήλων αναζητώντας πλαστά πιστοποιητικά ή πιθανές σοβαρές πειθαρχικές διώξεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι υπάλληλοι θα απομακρύνονται οριστικά από τις θέσεις τους και θα τίθενται σε οριστική παύση εάν ανακαλυφθεί κατάθεση πλαστών πιστοποιητικών με δόλο ή άσκηση ποινικών διώξεων για κακουργήματα.
Συνολικά 15.000 απολύσεις τη διετία 2013-2014
Παραμένει ο στόχος για την πραγματοποίηση 15.000 απολύσεων τη διετία 2013-2014, εκ των οποίων οι 4.000 απολύσεις θα υλοποιηθούν φέτος και 11.000 απολύσεις του χρόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολύσεις από τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα για το 2013 θα υπολογιστούν 2.000 απολύσεις από την ΕΡΤ, περίπου 1.500 υποχρεωτικές απομακρύνσεις από την εξυγίανση των αμυντικών βιομηχανιών και περίπου 500 απολύσεις από καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων του Δημοσίου. Για το 2014 προσδιορίστηκε ότι οι 11.000 απολύσεις θα προέλθουν από τους 25.000 υπαλλήλους που θα έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και θα αξιολογηθούν αρνητικά για επανατοποθέτησή τους σε άλλη θέση μετά την πάροδο της 8μηνης διαθεσιμότητας.
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να επισπεύσει τις απολύσεις επίορκων, κατόχων πλαστών εγγράφων καθώς και συμβασιούχων που εργάζονται στο Δημόσιο με δικαστικές αποφάσεις. Γι” αυτόν τον λόγο αναμένεται το υπουργείο Δικαιοσύνης τις επόμενες ημέρες να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα λαμβάνονται οριστικές δικαστικές αποφάσεις για την περίπτωση προσωρινών διαταγών εντός τετραμήνου.
Οι απολύσεις επίορκων και συμβασιούχων ενδέχεται να αφαιρεθούν από τις 11.000 απολύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν το 2014. Σύμφωνα με τις μνημονιακές δεσμεύσεις, ως υποχρεωτικές απομακρύνσεις λογίζονται οι απολύσεις επίορκων, οι απολύσεις που προκύπτουν από καταργήσεις οργανισμών, ακόμα και οι εθελούσιες έξοδοι για υπαλλήλους που απέχουν περισσότερα από 3 χρόνια από τη συνταξιοδότηση, καθώς και οι απολύσεις «διαθέσιμων» υπαλλήλων.
ΠΟΙΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
 • 1.976 Εκπαιδευτικοί
 • 2.234 Σχολικοί φύλακες
 • 50 υπάλληλοι υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης
ΣΥΝΟΛΟ: 4.260
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
 • 700 Εκπαιδευτικοί
 • 3.496 Δημοτική Αστυνομία
 • 550 Υπουργείο Υγείας
 • 1.000 υπ. Εθνικής. Αμυνας
 • 2.000 υπ. Προστασίας του Πολίτη
 • 550 από άλλα υπουργεία
ΣΥΝΟΛΟ: 8.296
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 12.556
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου