Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Οι διατάξεις για ταχύτερη έξοδο στο Δημόσιο.

Κερδισμένοι είναι οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι στο Δημόσιο, που μπορούν να αξιοποιήσουν μια σειρά διατάξεων για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως -παρά τις μέχρι τώρα αλλαγές στο Ασφαλιστικό- παραμένουν σε ισχύ οι ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.
Οπως τονίζει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου: Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των πριν από το 1983 προσληφθέντων εφόσον έχουν απασχοληθεί στο......
Δημόσιο πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1982 με οποιοδήποτε καθεστώς με αμειβόμενη εργασία. Τούτο περιλαμβάνει απασχόληση σε στενό δημόσιο τομέα, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα που έγιναν αργότερα ΝΠΔΔ (νοσοκομεία), ειδικές μονάδες (ΜΟΜΑ). Αντίθετα, δεν περιλαμβάνει απασχόληση σε επιχειρήσεις και εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ κ.λπ.).
Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσεται ο υπάλληλος ακόμη και εφόσον έχει πραγματοποιήσει εκείνη την περίοδο το ελάχιστο της μίας ημέρας απασχόληση. Επιπροσθέτως, ακόμη κι αν αργότερα συνέχισε την απασχόλησή του και την ασφάλισή του σε φορείς του ιδιωτικού τομέα αλλά επέστρεψε μέσω διορισμού στο Δημόσιο, νοείται εξαιτίας της απασχόλησής του την περίοδο πριν από το 1983 ως ενταχθείς σε αυτήν την κατηγορία των ασφαλισμένων.
Σημειώνεται πως οι άνδρες μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου από το Δημόσιο με 35ετία, χωρίς όριο ηλικίας. Για τον σκοπό αυτόν μπορούν να εξαγοράσουν τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας.
Οι ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν για όσους έχουν έστω μία ημέρα ασφάλισης σε ταμείο κύριας ασφάλισης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982
Οι ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν για όσους έχουν έστω μία ημέρα ασφάλισης σε ταμείο κύριας ασφάλισης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982
Σε περίπτωση που συμπληρώνουν 25ετία μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 60 και πλήρη στα 65. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί πως, αν και δεν υπάρχουν ευνο-ϊκές διατάξεις για τους πατέρες ανηλίκων, ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για τους τριτέκνους.
Διαφορετικές «ταχύτητες» ισχύουν για τις γυναίκες ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Για τις άγαμες γυναίκες η «έξοδος» γίνεται με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου (όπως ακριβώς ισχύει και για τους άνδρες).
Ευνοϊκότερες διατάξεις ισχύουν για τις έγγαμες γυναίκες και τις μητέρες ανηλίκων, που μπορούν να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση 24 ετών και 6 μηνών χρόνου ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας (ακόμα ευνοϊκότερες διατάξεις υπήρχαν για όσες είχαν θεμελιώσει παλαιότερα δικαίωμα). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που έχουν απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από την 1η Ιανουαρίου 1983 μπορούν να αποχωρήσουν με 30 έτη ασφάλισης και τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους με πλήρη σύνταξη.
Συμβουλές
Δύο σημεία πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι παλαιοί ασφαλισμένοι που είναι ένα βήμα πριν από την έξοδο. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
  • Διαδοχική ασφάλιση. Για τους δημοσίους υπαλλήλους που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Επομένως, αν υπάρχει χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται να αναγνωριστεί στο Δημόσιο ώστε να συμπεριληφθεί στους συντάξιμους χρόνους. Αυτό είναι εφικτό με εξαγορά και καταβολή για τον εν λόγω χρόνο εισφορών που φτάνουν κάθε φορά στο 7% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου τη στιγμή της αίτησης.
  • Πλασματικοί χρόνοι. Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους δεν είναι δυνατή η εξαγορά των πλασματικών ετών του ν. 3865/2010. Αντίθετα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χρόνοι που προβλέπονταν πριν από την ψήφιση του εν λόγω νόμου, όπως ο στρατός, το προσόν διορισμού, η εξαγορά των αδειών άνευ αποδοχών κ.λπ.
ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 
Συντάξιμα
χρόνια
Συμπλήρωση
Ηλικία
Συνταξιοδότηση
χωρίς όριο
Ανδρες
25
2000
61,5
33,5
25
2001
62
34
25
2002
62,5
34,5
25
2003
63
35
25
2004
63,5
35
25
2005
64
35
25
2006
64,5
35
25
μετά την 1/1/2007
65
35
Γυναίκες άγαμες
25
2000
59,5
33,5
25
2001
60
34
25
2002
60
34,5
25
μετά την 1/1/2003
60
35
Γυναίκες έγγαμες
17,5
1999
59
24,5
17,5
2000
59,5
24,5
17,5
μετά την 1/1/ 2001
60
24,5
Συντάξιμα
χρόνια
Συμπλήρωση
Ηλικία
για μειωμένη
Ηλικία
για πλήρη
Ανδρες-Μειωμένη
25
Μέχρι 31-12-2010
60
65
Γυναίκες-Μειωμένη
25
Μέχρι 31-12-2010
55
60
Εκπαιδευτικοί
30
Οποτεδήποτε
-
55
Πλήρης σύνταξη με 35ετία χωρίς όριο για ΔΕΚΟ-τράπεζες
Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των «παλαιών» ασφαλισμένων, που καλύπτονται από τα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για όσους έχουν έστω μία ημέρα ασφάλισης σε ταμείο κύριας ασφάλισης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι όσοι θέλουν να αποχωρήσουν με 35ετία, καθώς διατηρούν το δικαίωμα «εξόδου» ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Για τη συμπλήρωση των εν λόγω χρόνων οι άντρες μπορούν να κάνουν χρήση μόνο της στρατιωτικής θητείας, υπό τον όρο πως έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως σε αντίθεση με το δημόσιο οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης χρησιμοποιούνται κανονικά.
Για τους ασφαλισμένους που θέλουν να αποχωρήσουν με 25ετία ισχύουν διαφορετικές ταχύτητες για άντρες και γυναίκες. Συγκεκριμένα οι άντρες μέχρι το τέλος του 2012 μπορούν να αποχωρήσουν με 25ετία στα 65 με πλήρη σύνταξη ή στα 60 με μειωμένη.
«Τυχερές» είναι οι γυναίκες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010. Για τις συγκεκριμένες ασφαλισμένες η «έξοδος» γίνεται με 25ετία στα 60 με πλήρη σύνταξη ή στα 55 με μειωμένη.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κατηγορία
Χρόνος
ασφάλισης
για θεμελίωση
Ετος
συμπλήρωσης
Οριο
ηλικίας
Απαιτούμενος
χρόνος ασφάλισης
για εξοδο
Ανδρες 
Ασφάλιση
μέχρι
31-12-1982
25 έτη
 
Μέχρι
31-12-2012
60 μειωμένη
65 πλήρη
25 έτη
τουλάχιστον
25 έτη
 
-
 
Χωρίς όριο
ηλικίας
35 έτη (*)
 
Γυναίκες
Ασφάλιση
μέχρι
31-12-1982
25 έτη
 
Μέχρι
31-12-2010
55 μειωμένη
60 πλήρης
25 έτη
τουλάχιστον
25 ετη
 
-
 
Χωρίς όριο
ηλικίας
35 έτη
 
* Ο στρατός μπορεί να προσμετρηθεί από τα 58 και έπειτα
ΙΚΑ - ΟΑΕΕ:
Διαφορετικές «ταχύτητες» ανάλογα με το έτος θεμελίωσης
Δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983. Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους στα συγκεκριμένα Ταμεία ισχύει ό,τι ακριβώς προβλέπεται και για όσους ξεκίνησαν να εργάζονται το διάστημα 1983 έως και 1992. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν διαφορετικές «ταχύτητες» ανάλογα με το πότε έγινε η θεμελίωση του δικαιώματος. Ευνοϊκότερες διατάξεις προβλέπονται για όσους «κλείδωσαν» το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, ενώ μεταβατικές ρυθμίσεις ισχύουν τη διετία 2011- 2012. Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς πλέον πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 και μειωμένη στα 62 (ή εναλλακτικά στα 62 πλήρης, αλλά με 40 έτη ασφάλισης).
Τα όρια σε ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
(Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1982)
Ημέρες
ασφάλισης
Ετος
συμπλήρωσης
Πλήρης
σύνταξη
Μειωμένη
σύνταξη
Ανδρες
4.500
Μέχρι την
31/12/2012
65
60
4.500
Από την 1/1/2013
67
62
10.000
Μέχρι την 31/12/2010
62
60
10.000
2011
63
60
10.000
2012
63 ετών και 6 μην.
60
10.000
Από την 1/1/2013
67
62
10.500
Μέχρι την 31/12/2010
58
-
10.800
2011
58
-
11.100
2012
59
-
12.000
2013
62
-
Γυναίκες
4.500
Μέχρι την 31/12/2010
60
55
4.500
2011
61
56
4.500
2012
62
57
4.500
2013
67
62
10.000
Μέχρι την 31/12/2010
57
55
10.400
2011
58
56
10.800
2012
58 ετών και 6 μην.
56 ετών και 6 μην.
12.000
2013
62
 
* Σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία
Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ
(Μέχρι 31-12-1982)
Χρόνος
ασφάλισης
Ετος
συμπλήρωσης
Οριο ηλικίας
Πλήρης
Μειωμένη
15
Οποτεδήποτε
67
-
36
2011
60
-
37
2012
60
-
40
Από 1/1/2013
62
-
Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ - Γ. ΦΩΣΚΟΛΟΣ

ΠΗΓΗ: ethnos.gr/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου