Κυριότερες Ειδήσεις

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Πολυνομοσχέδιο: Έρχεται το τέλος των επικουρικών συντάξεων.

Της Ρούλας Σαλούρου http://www.capital.gr
Το τέλος των επικουρικών συντάξεων σηματοδοτούν οι αλλαγές που προωθούνται με το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Η κατάργηση τουλάχιστον 24 κοινωνικών πόρων που χρηματοδοτούν επικουρικά ταμεία και ταμεία πρόνοιας, παράλληλα με την θεσμοθέτηση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην επικουρική ασφάλιση, σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης οδηγούν σε βέβαιο «θάνατο» τις επικουρικές συντάξεις. Οι οποίες δεν αποκλείεται, στον ευρύτερο σχεδιασμό των τριών ταμείων για όλους, να ενσωματωθούν στην κύρια ασφάλιση.

Τα ταμεία που από την 1η Ιανουαρίου του 2015 χάνουν τους.....
κοινωνικούς πόρους, που σε πολλές περιπτώσεις αναπληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές είναι: ΤΑΠΕΤ (τυπογραφείο), ΤΑΠΙΤ (ιδιωτικός τομέας), ΕΤΕΑΜ (επικουρικό ΙΚΑ), ΤΠΔΥ (εφάπαξ), ΤΕΑΔΥ (δημόσιοι υπάλληλοι), ΤΕΠΟΚΑ (οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης), ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ και ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (επικουρικό ασφαλιστικών επιχειρήσεων).

Εκτιμάται, ότι τα ταμεία θα στερηθούν περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ. Μάλιστα, όλα τα παραπάνω ταμεία, αποτελούν πλέον, κλάδους του Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), στο οποίο θα μεταφερθούν τα ελλείμματα.

Στο νομοσχέδιο, επαναδιατυπώνεται η αλλαγή που προβλεπόταν στον υπό έγκριση νέο Κανονισμό του ταμείου. Έτσι, και με τη βούλα του νόμου, το ΕΤΕΑ θα λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστημα θα εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013 για το χρόνο ασφάλισης από 1.7.2014 και εφεξής. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται θα τηρούνται σε ατομικές μερίδες από 1.1.2014.

Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1.7.2014, το ποσό της σύνταξης θα αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 30.6.2014 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως ισχύουν,

β) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.7.2014 και εφεξής και υπολογίζεται με τον νέο τρόπο.

Εδώ, ο νομοθέτης επιδιώκει μια βελτίωση στο ύψος της μείωσης, καθώς ο κανονισμός προέβλεπε μεν διπλό σύστημα, αφορούσε όμως από το 2000 και μετά, και όχι από τον Ιούλιο του 2014, που ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου τρόπου υπολογισμού και αναπροσαρμογής των συντάξεων.

Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, η μείωση στις επικουρικές συντάξεις θα είναι της τάξης του 25%, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτήν, τα μελλοντικά (από το 2015) ελλείμματα που θα δημιουργήσει η διακοπή χρηματοδότησης μέσω των κοινωνικών πόρων.

Βάσει του νόμου, από 1.1.2015, βάσει διανεμητικού συστήματος καθορισμένων εισφορών θα λειτουργούν όλοι οι φορείς, τομείς και κλάδοι Επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας καθώς και οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. κλάδους.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού αρμοδιότητας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α) αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιμότητας. Οι αυξομειώσεις των παροχών θα διενεργούνται με απόφαση του οικείου Δ.Σ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.

Βέβαια, σε κίνδυνο τίθενται και οι κύριες συντάξεις, καθώς μειώνονται οι πόροι του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, καθώς σημαντικά του έσοδα, περνούν στη δικαιοδοσία του υπουργείου Οικονομικών.

Κυνήγι για αυτοαπασχολούμενους - Συμψηφισμός χρεών με επιδοτήσεις για αγρότες

Στο στόχαστρο φαίνεται πως βάζει το υπουργείο Εργασίας με το πολυνομοσχέδιο, τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, των οποίων τις εισφορές καθιστά «καθυστερούμενες» με την πάροδο μόλις ενός μήνα, επιβάλλοντας όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις. Παράλληλα για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και για τους αγρότες (ΟΓΑ), στην περίπτωση που καθυστερούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους, το κράτος προβαίνει σε παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών «από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο τομέα». Το ίδιο, «συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (...) ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος (...)».

Στην πράξη, ειδικά για τους αγρότες, οι οφειλές θα συμψηφίζονται με τις επιδοτήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι όποιος αγρότης χρωστά στον ΟΓΑ, για να λάβει επιδότηση θα πρέπει να πληρώσει τα χρέη του, αλλιώς αυτά θα παρακρατούνται στο σύνολό τους από τις επιδοτήσεις.Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου