Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Το «πόιντ σύστεμ» για τη διαθεσιμότητα.

Άνοιξε ο δρόμος για το δεύτερο «κύμα» εξόδου από το Δημόσιο, κατά το οποίο αναμένεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα 8.290 υπάλληλοι. Η αρχή για να ολοκληρωθεί η ένταξη των υπαλλήλων στο πρόγραμμα έως τα μέσα Σεπτεμβρίου έγινε με την δημοσιοποίηση της απόφασης για την μοριοδότηση των υπαλλήλων από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σημαντικό ρόλο στην μοριοδότηση έχουν οι τίτλοι σπουδών, ο....
τρόπος διορισμού στο Δημόσιο, η προϋπηρεσία και το πειθαρχικό μητρώο. Πιο συγκεκριμένα είναι η πρώτη φορά που θα αφαιρούνται μόρια σε υπαλλήλους που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα και μπορεί να χάσουν έως 30 μόρια. Έτσι δεν αποκλείεται κάποιος υπάλληλος με χαμηλότερα προσόντα να παραμείνει στη θέση του ενώ κάποιος που φέρει πειθαρχικό παράπτωμα να τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση με τα κριτήρια για την διαθεσιμότητα
Το «πόιντ σύστεμ» των υπαλλήλων έχει ως εξής:
Για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης δίνονται:
Τυπικά Προσόντα
• Έως 5 μόρια για τον βασικό τίτλο σπουδών
• 3 μόρια για δεύτερο τίτλο σπουδών
• 7 μόρια για το διδακτορικό
• 4 μόρια για το μεταπτυχιακό
• 5 μόρια εάν έχει αποφοιτήσει από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• 3 μόρια για την άριστη γνώμη μίας ξένης γλώσσας
• 2 μόρια για την πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας
• 1 μόριο για την καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας
• Υπάρχει όμως πλαφόν 2 ξένων γλωσσών στη μοριοδότηση

Προϋπηρεσία
• 5 μόρια για τα πρώτα 5 χρόνια
• 5 μόρια για τα επόμενα 10 χρόνια
• 5 μόρια για τα επόμενα 20 χρόνια
• Για προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης, όπως προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης δίνονται 7,5 μόρια
• 5 μόρια για προϊστάμενο Διεύθυνσης
• 2,5 μόρια για προϊστάμενο Τμήματος

Τρόπος διορισμού
• 30 μόρια για εισαγωγή μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• 30 μόρια από γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
• 25 μόρια κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία του αρ. 18 του Ν. 2190/1994
• 20 μόρια λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ
• 15 μόρια πρόσληψη βάσει Ν. 1648/1986 ή Ν. 2643/1998
• 15 μόρια διαδικασίες με τη συμμετοχή μέλους του ΑΣΕΠ σε επιτροπή αξιολόγησης
• 20 μόρια γραπτός διαγωνισμός προ ΑΣΕΠ
• 5 επετηρίδα

Για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Τυπικά Προσόντα
• Έως 20 μόρια για τον βασικό τίτλο σπουδών
• 4 μόρια για μεταλυκειακές σπουδές
• 3 μόρια για την άριστη γνώμη μίας ξένης γλώσσας
• 2 μόρια για την πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας
• 1 μόριο για την καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας
• Υπάρχει όμως πλαφόν 2 ξένων γλωσσών στη μοριοδότηση


Προϋπηρεσία
• 5 μόρια για τα πρώτα 5 χρόνια
• 5 μόρια για τα επόμενα 10 χρόνια
• 5 μόρια για τα επόμενα 20 χρόνια
• Για προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης, όπως προϊσταμένου Διεύθυνσης δίνονται 10 μόρια
• 5 μόρια για προϊστάμενο Τμήματος

Τρόπος διορισμού
• 30 μόρια από γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
• 25 μόρια κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία του αρ. 18 του Ν. 2190/1994
• 20 μόρια λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ
• 15 μόρια πρόσληψη βάσει Ν. 1648/1986 ή Ν. 2643/1998
• 15 μόρια διαδικασίες με τη συμμετοχή μέλους του ΑΣΕΠ σε επιτροπή αξιολόγησης
• 20 μόρια γραπτός διαγωνισμός προ ΑΣΕΠ
• 5 επετηρίδα

Για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:
Τυπικά Προσόντα
• Έως 14 μόρια για τον βασικό τίτλο σπουδών
• 3 μόρια για την άριστη γνώμη μίας ξένης γλώσσας
• 2 μόρια για την πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας
• 1 μόριο για την καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας
• Υπάρχει όμως πλαφόν 2 ξένων γλωσσών στη μοριοδότηση

Προϋπηρεσία
• 12,5 μόρια για τα επόμενα 10 χρόνια
• 12,5 μόρια για τα επόμενα 25 χρόνια

Τρόπος διορισμού
• 25 μόρια κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία του αρ. 18 του Ν. 2190/1994
• 20 μόρια λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ
• 15 μόρια πρόσληψη βάσει Ν. 1648/1986 ή Ν. 2643/1998
• 15 μόρια διαδικασίες με τη συμμετοχή μέλους του ΑΣΕΠ σε επιτροπή αξιολόγησης

Για τους υπαλλήλους όλων των βαθμίδων τα μόρια είναι ίδια για την βαθμολογία που παίρνουν κατά την αξιολόγηση της δουλειάς τους και τα μόρια που χάνουν εξαιτίας πειθαρχικών παραπτωμάτων και είναι ως εξής:
Υπηρεσιακή βαθμολογία
• 2 μόρια για βαθμολογία έως 8
• 4 μόρια για βαθμολογία από 8,01 έως 9
• 6 μόρια για βαθμολογία από 9,01 έως 9,50
• 8 μόρια για βαθμολογία από 9,51 έως 9,80
• 10 μόρια για βαθμολογία από 9,81 έως 10

Πειθαρχικές ποινές
• Αφαιρούνται 10 μόρια εάν υπάρχει πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών
• Αφαιρούνται 20 μόρια εάν έχει επιβληθεί στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 χρόνια, στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 χρόνια, αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπο της
• Αφαιρούνται 30 μόρια για υποβιβασμό έως 2 βαθμούς ή εάν έχει επιβληθεί προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών.

Παράδειγματα
1. Ένας υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με υψηλά προσόντα. Λαμβάνει 30 μόρια εάν διορίστηκε μέσω διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 5 μόρια εάν έχει πτυχίο με 10, 4 μόρια για το μεταπτυχιακό του, 7 για το διδακτορικό του, 6 μόρια από την άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών, μοριοδοτείται για την ΕΣΣΔ 5 μόρια και 10 μόρια για προϋπηρεσία 15 ετών, 7,5 μόρια γιατί διετέλεσε προϊστάμενος Γεν. Διεύθυνσης και 10 μόρια γιατί έχει άριστη υπηρεσιακή αξιολόγηση. Συνολικά δηλαδή θα λάβει μία από τις υψηλότερες μοριοδοτήσεις στα 84,5 μόρια.

2. Ένας δεύτερος υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με χαμηλά προσόντα. Λαμβάνει 5 μόρια γιατί διορίστηκε με επετηρίδα, 3 μόρια καθώς πήρε πτυχίο με βαθμολογία 6, δεν έχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, λαμβάνει 1 μόριο γιατί γνωρίζει καλά μόνο μία ξένη γλώσσα, 10 μόρια γιατί έχει προϋπηρεσία 15 ετών, 7,5 μόρια γιατί διετέλεσε προϊστάμενος Γεν. Διεύθυνσης και 6 μόρια γιατί έχει μέτρια υπηρεσιακή αξιολόγηση. Συνολικά δηλαδή μόλις 32,5 μόρια. 


 http://www.real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου