Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Το υπουργείο ζητά στοιχεία για να εξοπλίσει με Διαδραστικά Συστήματα όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφο που απέστειλε προς όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   κάνει γνωστό  ότι έχει προβλεφθεί ο εξοπλισμός με Διαδραστικά Συστήματα όλων των τμημάτων της 5ης & 6ης Τάξης των Δημοτικών Σχολείων της χώρας.
Με σκοπό, λοιπόν, την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και έγκυρη συγκέντρωση δεδομένων απαραίτητων για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Διευθυντές όλων τωνν Δημοτικών σχολείων της χώρας  καταγράψουν   το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2/5/2014  τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. τον ακριβή αριθμό αιθουσών διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα τμήματα της 5ης & 6ης Τάξης των Δημοτικών Σχολείων αντίστοιχα (εξαιρούνται και δεν αποτυπώνονται οι αίθουσες εργαστηρίων, πολλαπλών χρήσεων κ.λπ.)
Β. Στις περιπτώσεις συστεγαζόμενων Δημοτικών Σχολείων, όπου οι.....
αίθουσες των τμημάτων της 5ης τάξης του ενός συμπίπτουν με αυτές των τμημάτων της 5ης ή 6ης του άλλου, το πλήθος των αιθουσών αυτών θα προσμετρηθεί σε ένα από τα δύο Σχολεία, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Γ. Στις περιπτώσεις συστεγαζόμενων, όπου οι αίθουσες των τμημάτων της 6ης τάξης του ενός συμπίπτουν με αυτές των τμημάτων της 5ης ή 6ης του άλλου, το πλήθος των αιθουσών αυτών θα προσμετρηθεί ομοίως σε ένα από τα δύο Σχολεία, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Δ.Στις περιπτώσεις ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων, εφόσον οι μαθητές της 5ης & 6ης τάξης κάνουν μάθημα σε κοινή αίθουσα, αυτή θα δηλωθεί μια φορά στη στήλη Ε (αίθουσες τμημάτων 6ης Τάξης).
Ε. Τον ακριβή αριθμό αιθουσών που   διαθέτουν ήδη εγκατεστημένο Διαδραστικό Σύστημα
Ζ. Τον ακριβή αριθμό των αιθουσών που   διαθέτουν δυνατότητα ενσύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (πρίζα δικτύου)
Η. Το πλήθος των κινητών εργαστηρίων (ερμάριο με φορητούς υπολογιστές) που διαθέτει το Δημοτικό Σχολείο
Το υπουργείο Παιδείας τονίζει στο έγγραφο ότι σε περίπτωση που Σχολικές Μονάδες δεν αποστείλουν στις Διευθύνσεις τα αιτούμενα στοιχεία  δεν θα συμπεριληφθούν στον επικείμενο Διαγωνισμό και  την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που θα δηλωθούν, την έχουν οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους.
Για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας τονίζουμε πως τα ζητούμενα στοιχεία πρέπει να αποσταλούν ομαδοποιημένα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και όχι μεμονωμένα από τα Σχολεία. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου