Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Αξιολόγηση προσωπικού στις Περιφερειακές και Διευθύνσεις Εκαίδευσης.


Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφο που απέστειλε προς τις Περιφερειακές Διευθύνεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης κάνει γνωστό ότι
οι   διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών- πλην εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» θα εφαρμοστούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ως εξής:
Ι.  Κλίμακα Βαθμολόγησης κριτηρίων Αιτιολογία (Άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν και.....
συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4250/2014):
Με τις διατάξεις αυτές εισάγονται ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα  βαθμολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων τα οποία υπολογίζονται επί του συνόλου α) των υπαλλήλων και β) των Προϊσταμένων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης που υπηρετούν.
 Α. η σχετική απόφαση επιμερισμού των   ποσοστών πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 19 Μαΐου 2014 και
Β. οι Εκθέσεις Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τις 18 Ιουλίου 2014”
 Πατήστε εδώ για το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου