Κυριότερες Ειδήσεις

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Παρατείνεται η προθεσμία αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης ή/και οριστικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 22-2-2013.
Αυτό αναφέρει σημερινό έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.

Επίσης με χθεσινό  έγγραφο του υφυπουργού Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, διευκρινίζονται  τα ακόλουθα :
1.Εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία αξιολόγησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ., αλλά δεν θα επιλεγούν για την κάλυψη θέσεων με θητεία σε Π.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 6 του Ν.3966/2011, «τίθενται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις πρώτες οργανικές θέσεις της ειδικότητάς τους που θα κενωθούν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία υπηρετούσαν».
2. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση ή θέση με.....
θητεία στα Π.Π.Σ. και δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, κατόπιν δήλωσής στους στο Ε.Π.Ε.Σ. του Π.Π.Σ., τίθενται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης προκειμένου να λάβουν οργανική θέση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων και τοποθετήσεων συγκρινόμενοι με όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ή αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, εφόσον έχουν υπηρετήσει στα πρώην Πειραματικά Σχολεία (νυν Π.Π.Σ.) τον απαιτούμενο από τον νόμο χρόνο για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.
3. Εκπαιδευτικοί της ανωτέρω περίπτωσης (2) που δεν έχουν υπηρετήσει τον απαιτούμενο από τον νόμο χρόνο για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, επιστρέφουν στη περιοχή μετάθεσης από όπου προήλθαν πριν την μετάθεση στα πειραματικά, τίθενται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και υποβάλλουν εκεί αίτηση οριστικής τοποθέτησης ή/και αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή. 
Υπενθυμίζουμε, ότι ο χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης ήταν  α) τρία (3) χρόνια για τα πρώην Πειραματικά Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης που υπάγονταν στα Παιδαγωγικά Τμήματα των ΑΕΙ και β) δύο (2) χρόνια για τα λοιπά πρώην Πειραματικά σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
4.Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση και έχουν δικαίωμα αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 329 παρ. 4α του Ν. 4072/2012 και δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων με θητεία, επιστρέφουν στην οργανική τους, εάν έχουν, ή τίθενται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της περιοχής από την οποία αποσπάστηκαν.
5. Για τους εκπαιδευτικούς που είναι στελέχη εκπαίδευσης και ανήκουν οργανικά ή με θητεία σε Π.Π.Σ., στους οποίους δε δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην διαδικασία αξιολόγησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τα Π.Π.Σ., μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013 εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.3848/2010. 
6.Στους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω περιπτώσεων που δίνεται η δυνατότητα για αίτηση μετάθεσης ή/και οριστικής τοποθέτησης, τίθεται προθεσμία έως 19-2-2013 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. 

http://www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου