Πάρτι με υπέρογκες δαπάνες σε διάφορους φορείς του Δημοσίου, κυρίως σε δήμους, περιγράφεται στην πολυσέλιδη ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά τα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2010.
πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη την έκθεση.