Κυριότερες Ειδήσεις

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΠΕ06 - αγγλικής γλώσσας, ΠΕ07-Καλλιτεχνικών, ΠΕ11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ16.01, ΤΕ16.00 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΠΕ19/20 Πληροφορικής, ΠΕ32 ΘεατρικώνΣπουδών.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2012-2013, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 2 εκπαιδευτικοί πλήρους και 4 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 6 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του..... κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 3 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 2 εκπαιδευτικοί πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 1 εκπαιδευτικός μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΤΕ16.00-Μουσικής, 4 εκπαιδευτικοί πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής και 1 εκπαιδευτικός πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών.
 
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά και Θεατρική Αγωγή) και των Πολιτιστικών ομίλων δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1», «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ2» και «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ3», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 1 Απριλίου έως και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013.
 
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
 
http://www.alfavita.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου