Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014. Αύξηση παρακράτησης φόρου στις συντάξεις.

Μείωση των συντάξεων κατά 2,3% έως 6% φέρνει το νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, το οποίο θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Με το νέο σύστημα ο φόρος για τις επικουρικές συντάξεις δεν θα υπολογίζεται πλέον αυτοτελώς, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης θα προστίθεται στην κύρια σύνταξη και ο φόρος θα υπολογίζεται επί του συνόλου. Στο συνολικό ποσό θα παρακρατείται και η.....
ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συνολική σύνταξη να «ανεβαίνει» σε πολύ πιο υψηλά φορολογικά κλιμάκια όπου ισχύουν μεγαλύτεροι συντελεστές φόρου και η τελική επιβάρυνση -μέσω των μηνιαίων κρατήσεων φόρου- να αυξηθεί σημαντικά.
Ετσι πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να είναι μειωμένες κατά 2,3% έως και 6%.
Το νέο σύστημα πιθανότατα να ενεργοποιηθεί μετά τις εκλογές, για τις συντάξεις που θα καταβληθούν τον Ιούλιο, καθώς η εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), που αναλαμβάνει την εφαρμογή του νέου μέτρου, δεν είναι ακόμη έτοιμη για να υπολογίζει την παρακράτηση φόρου με το νέο σύστημα.

Με συντελεστές 10-30% φορολογείται κάθε εφάπαξ αποζημίωση άνω των 60.000 ευρώ που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης
Οι αλλαγές στο σύστημα παρακράτησης φόρου για τις συντάξεις περιγράφεται στην υπουργική απόφαση, με την οποία ορίζεται ότι τα ποσά φόρου που θα παρακρατούνται από το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων κάθε συνταξιούχου θα υπολογίζονται κεντρικά από την εταιρεία ΗΔΙΚΑ ως εξής:
- Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις καθώς και άλλες παροχές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοηθείας σε μηνιαία βάση, αθροιστικά λαμβανόμενο ανά δικαιούχο αποδοχών υποβάλλεται σε φόρο με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, δηλαδή με βάση τους συντελεστές 22%, 32% και 42%. Ουσιαστικά καταργείται η αυτοτελής κλίμακα υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου για τις επικουρικές συντάξεις, η οποία προέβλεπε πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές 5%, 10% και 15%, και ορίζεται ότι οι επικουρικές συντάξεις θα αθροίζονται με τις κύριες και θα υπόκεινται κι αυτές σε παρακράτηση με τους συντελεστές 22%, 32% και 42%. Στη συνέχεια ο φόρος που προκύπτει μερίζεται ανάλογα και με βάση τα ποσά του φορολογητέου εισοδήματος κάθε σύνταξης ή παροχής, που αθροιστικά λήφθηκαν για τον υπολογισμό του συνολικού φόρου. Στα εισοδήματα αυτά παρακρατείται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
- Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση ή καθυστερημένα και ανεξάρτητα από το έτος φορολόγησής τους θα γίνεται παρακράτηση φόρου 20% και δεν θα διενεργείται παρακράτηση φόρου έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Με την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου, τα συνολικά καθαρά ποσά κύριων και επικουρικών συντάξεων θα μειωθούν κατά 27 έως 143 ευρώ για πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιούχων. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των συνταξιούχων κατά την καταβολή των συντάξεων, ώστε όταν θα έλθει η ώρα της τελικής εκκαθάρισης του φόρου με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να μην προκύπτει κανένα χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή, όσον αφορά τα εισοδήματα από συντάξεις. Δηλαδή, η παρακράτηση φόρου αυξάνεται αλλά το εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν οι συνταξιούχοι δεν θα αναγράφει κανέναν επιπλέον φόρο προς πληρωμή.
από ΕΘΝΟΣ
Μαρία Βουργάνα

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου