Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Υπουργείο Εργασίας: Καμμία αλλαγή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Διευκρινήσεις σχετικά με την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και τυχόν αλλαγές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με το υπουργείο, όπως επεσήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα......εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις», δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για αλλαγή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.
Οι οδηγίες που ενσωματώνονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναφέρονται στην εφαρμογή, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εξέλιξη, στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στις συνθήκες και τους όρους εργασίας καθώς και στα επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης.
Με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο η χώρα μας εναρμονίστηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο. Πέραν τούτου καμία άλλη μεταβολή δεν θα υπάρξει στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στο νέο Ασφαλιστικό Νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου