Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Μειώσεις - μαμούθ στους μισθούς του δημοσίου.

Σχέδιο-σοκ για μειώσεις αποδοχών έως και 30% σε 768.000 υπαλλήλους και λειτουργούς του δημοσίου προωθεί η κυβέρνηση. Στόχος είναι οι αμοιβές των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα να συγκλίνουν σταδιακά με τα πολύ πιο χαμηλά επίπεδα των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα και οι μισθολογικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού να περιοριστούν σημαντικά!
Μέσα επίτευξης του στόχου αυτού θα είναι η κατάργηση μεγάλου αριθμού επιδομάτων που λαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, η περικοπή ορισμένων άλλων επιδομάτων και η ......ενσωμάτωση όλων των υπόλοιπων πρόσθετων παροχών στους βασικούς μισθούς.
Ως πρόφαση για την επιβολή αυτών των επώδυνων αλλαγών θα χρησιμοποιηθεί η... “ανάγκη για σύνδεση των αμοιβών με το παραγόμενο έργο και την αποδοτικότητα των υπαλλήλων”.
Η κυβέρνηση έχει άλλωστε δεσμευτεί -μέσω του μνημονίου που υπέγραψε με την τρόικα- ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τη δημιουργία ενός απλοποιημένου συστήματος αμοιβών που θα καλύπτει τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα και ότι η συνολική αμοιβή κάθε εργαζομένου “θα αντανακλά τα καθήκοντα και την παραγωγικότητα”.
Στο στόχαστρο της κυβέρνησης θα μπουν κυρίως τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις και οι λοιπές πρόσθετες αμοιβές που εισπράττουν οι θεωρούμενοι ως... “οι πιο υψηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι του δημοσίου”, δηλαδή οι υπάλληλοι των υπουργείων Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωτεχνικοί), Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Εξωτερικών. Μέσω της κατάργησης ή της μείωσης των επιδομάτων και των αποζημιώσεων, οι συνολικές αποδοχές των περισσότερων υπαλλήλων που εργάζονται στα υπουργεία αυτά αναμένεται να μειωθούν σημαντικά προκειμένου να προσεγγίσουν τα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία βρίσκονται οι αποδοχές στα υπόλοιπα υπουργεία.

Τα επιδόματα
Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεσμεύτηκε εξάλλου στην τρόικα ότι θα καταργήσει ή θα περικόψει και πολλά άλλα επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων τα οποία νομοθετήθηκαν με την αιτιολογία της παροχής κινήτρων για μεγαλύτερη παραγωγικότητα αλλά τελικά καταβλήθηκαν σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους του δημοσίου ή σε όλους τους υπαλλήλους ενός συγκεκριμένου κλάδου, ανεξαρτήτως του εάν ήταν ή όχι αποδοτικοί στη δουλειά τους. Τέτοια επιδόματα είναι ενδεικτικά:

· το κίνητρο απόδοσης, το οποίο λαμβάνουν όλοι οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και το οποίο κυμαίνεται από 50 έως 150 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την κατηγορία κάθε υπαλλήλου (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ)

· το επίδομα “αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων” που λαμβάνουν όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί και το οποίο κυμαίνεται από 350 έως 650 ευρώ το μήνα.

· Επιπλέον, στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών θα μπουν και επιδόματα τα οποία συνδέονται με τα καθήκοντα συγκεκριμένων κλάδων δημοσίων υπαλλήλων, όπως τα επιδόματα ειδικών συνθηκών, το επίδομα πληροφορικής κτλ.


Το νέο μισθολόγιο
Για την καταβολή επιδομάτων στο πλαίσιο του νέου μισθολογίου θα θεσπιστούν άλλα κριτήρια όπως: θέση ευθύνης, ειδικότητα, επίπεδο και σχέση συναλλαγής και παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη, καθώς και παραγωγικότητα.
Ήδη στο γενικό πλαίσιο αρχών του νέου μισθολογίου, το οποίο έχει προτείνει η κυβέρνηση στην ΑΔΕΔΥ, περιλαμβάνεται η ακόλουθη επιχειρηματολογία με την οποία επιδιώκεται να δικαιολογηθεί η αναγκαιότητα προώθησης ριζικών αλλαγών στο σύστημα αμοιβών των εργαζομένων στο δημόσιο:

· “Η μισθολογική δαπάνη αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 32%, των πρωτογενών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού”.

· “Από το 2001 οι δαπάνες για μισθούς έχουν αυξηθεί κατά περίπου 80%. Το 2001 το σύνολο των μισθολογικών παροχών μόνο για την κεντρική κυβέρνηση -δηλαδή χωρίς τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους ΟΤΑ- ήταν 10 δισ. ευρώ, ενώ το 2009 έφθασε τα 18 δισ. ευρώ. Η ίδια κατηγορία μισθολογικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 6,9% το 2001, ενώ το 2009 έφθασε το 7,6% του ΑΕΠ”.

· “Από τη διάρθρωση των μισθολογικών δαπανών προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία αμοιβών μεταξύ των υπαλλήλων. Αυτό ισχύει τόσο όσον αφορά στη σχέση καταληκτικού προς εισαγωγικό μισθό, καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση όσο κινούμαστε από την υποχρεωτική στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά και όσον αφορά τη διαφοροποίηση των μηνιαίων αποδοχών ανά υπουργείο”.

· “Όσον αφορά στη διαχρονική σύγκριση του μισθολογικού κόστους, υπάρχει μεγάλη διάσταση στο μέσο ύψος των αμοιβών μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το 2008, ο μέσος μισθός στον δημόσιο τομέα ήταν σχεδόν 40% υψηλότερος από τον μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα”. Είναι προφανές ότι με το επιχείρημα αυτό προλειαίνεται το έδαφος για περικοπές αποδοχών υπαλλήλων και λειτουργών του δημοσίου ώστε σταδιακά να συγκλίνουν με τα χαμηλότερα επίπεδα των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτό η μείωση που απαιτείται φθάνει το 30%!

· “Η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στους ονομαστικούς μισθούς στον δημόσιο τομέα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, την περίοδο 1999-2009 η αμοιβή ανά εργαζόμενο στον δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 117%”.

Το νέο σύστημα αμοιβών

Σύμφωνα με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, το νέο σύστημα αμοιβών στο δημόσιο πρέπει:
• Να συνδέεται με την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
• Να ακολουθεί το σύστημα σταδιοδρομίας.
• Να συνδέεται με τη σπουδαιότητα των ασκούμενων καθηκόντων και την κατοχή θέσεων ευθύνης.
• Να σχετίζεται με το παραγόμενο αποτέλεσμα.
• Να συγκλίνει από άποψη δομής και τάσεων προς τα ευρωπαϊκά συστήματα αμοιβών.
• Να λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες συνθήκες εργασίας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 20/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου