Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Χρονιά μεγάλων ανατροπών σε εργασιακά και ασφαλιστικό - Τι αλλάζει.

Ανατροπές στα εργασιακά και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης φέρνει το 2011, με αύξηση ορίων ηλικίας και περισσότερες εισφορές ωστόσο με τα Ταμεία να βρίσκονται σε δεινή θέση και με “φτωχότερες” παροχές υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Παράλληλα, στο επικαιροποιημένο μνημόνιο η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να προβεί σε νέες αλλαγές αν από τις αναλογιστικές μελέτες προκύψει ότι οι δαπάνες δεν έχουν περιοριστεί στον βαθμό που απαιτείται. Ο ασφαλιστικός νόμος αρχίζει να.....υλοποιείται φέτος και θα εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το 2015.
Ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης προβλέπεται το 65ο ή το 60ο αλλά πάντως πρέπει να έχουμε πίσω μας 40 χρόνια εργασίας και ασφάλιστης για πλήρη σύνταξη. Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι πριν από το 1983 σε ΔΕΚΟ, Τράπεζες και όπου ισχύει 35εταία ή 37ετία στο 58ο έτος. Η σύνταξη υπολογίζεται με τα χρόνια εργασίας ενώ θεσμοθείται η βασική σύνταξη ύψους 360 ευρώ. Αυτή είναι η σύνταξη που “εγγυάται” και χρηματοδοτεί το Δημόσιο. Σε αυτή θα προστίθεται η αναλογική που θα βγαίνει με βάση τα ένσημα.

Οι είκοσι σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real News είναι:
- θα εκπονηθούν αναλογιστικές μελέτες για τα επικουρικά ταμεία με την προοπτική από το 2012 να μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις από τα ταμεία που θεωρούνται ελλειμματικά.
- από 1ης Ιανουαρίου η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα παρακολουθεί την εθνική συνταξιοδοτική δαπάνη η οποία θα πρέπει να βρίσκεται εντός στόχων. Αν ξεφύγει είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθουν νέες μειώσεις σε συντάξεις καθώς αυτές θα ανακαθορίζονται σε σχέση με τη βιωσιμότητα του όλου συστήματος.
- για κάθε έτος που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης θα υπάρχει μείωση της σύνταξης κατά 6% από 3% που ήταν μέχρι σήμερα.
- αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων όταν ο ασφαλισμένος έχει διαδοχική ασφάλιση.
- δυνατότητα εξαγοράς ή αναγνώρισης τεσσάρων ετών πλασματικού χρόνου για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαιώμα εντός του 2011.
- όσοι προσλαμβάνονται στο δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου θα πάρουν σύνταξη από το ΙΚΑ.
- θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα ταμεία. Στο ΙΚΑ ο κλάδος υγείας θα διαχωριστεί από αυτόν των συντάξεων και οι παροχές υγείας θα γίνουν εννιαίες.
- θα διαχωριστούν οι προνοιακές από τις ασφαλιστικές παροχές που υποχρεούται να δίνει εργαζόμενος.
- θα θεσπιστεί το “εργόσημο” για την πληρωμή όσων απασχολούνται σε οικιακές, αγροτικές και προσωρινές εργασίες.
- θα εφαρμοστεί πιλοτικά πρόγραμμα εννιαίων μονάδων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγειάς.
- θα υπάρξει σύσταση κέντρων πληροφόρησης ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
- η λίστα των βαρέων και ανθυγειινών επαγγελμάτων θα επικαιροποιηθεί από 1/7/2011, με αποτέλεσμα να υπάρξουν επιπτώσεις στο όριο ηλικίας και στο ύψος της σύνταξης για όσους απασχολούνται σε ειδικότητες που θα εξαιρεθούν και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015.
- οι παρακρατούμενες εισφορές θα ανακατανέμονται υπέρ του ΙΚΑ σε ποσοστό 10% από 1ης Ιανουαρίου, σε βάρος του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας.
- από 1ης Ιουλίου του 2011 θα εφαρμοστεί πρόγραμμα πληρωμών των αποδοχών μέσω του τραπεζικού συστήματος.
- λειτουργία του εννιαίου κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας, με στόχο των επανέλεγχο των αναπηρικών συντάξεων και την καθιέρωση νέου πιο αυστηρού πλαισίου.
- θα αυξηθεί στο 2,5% η εισφορά των ασφαλισμένων για τον κλάδο υγείας στον ΟΓΑ
- από 1/1/2011 τα ασφαλιστικά ταμεία επιχορηγούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αλλά με τήρηση των στόχων του προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που ακολουθεί η χώρα.
- το προσωπικό της ΤτΕ θα ασφαλίζεται από την ίδια την τράπεζα, ενώ πριν είχε υπαχθεί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου