Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Και οι εταιρίες θα ιδρύουν φροντιστήρια.

Το πράσινο φως στην ίδρυση φροντιστηρίων και από εταιρίες ανάβει ουσιαστικά το υπουργείο Παιδείας με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. Έτσι, επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας φροντιστηρίων - πέραν των φυσικών προσώπων - και σε εταιρίες, για λόγους εναρμόνισης του εσωτερικού δικαίου με την οδηγία 2006/123/ΕΚ με την οποία ρυθμίζεται η παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.
Για να μπορεί, όμως, ένα νομικό πρόσωπο να ιδρύσει φροντιστήριο στην Ελλάδα θα πρέπει σωρευτικά να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • η έδρα να βρίσκεται σε χώρα - μέλος της ΕΕ
  • στους σκοπούς του καταστατικού του να περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και
  •  να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου