Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Ενημερωτικό Σημείωμα του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη: Σχετικά με την επικείμενη επιλογή Σχολικών Συμβούλων.

Αναμένεται (μέχρι το τέλος του Γενάρη) η έκδοση της προκήρυξης για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφού, σύμφωνα με το Ν. 3467/2006 άρθρο 4 παρ.2 «... οι πίνακες των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων λήγουν την 31η Ιουλίου 2011...»  και σύμφωνα με το Ν.3848/2010 (ο οποίος αντικατέστησε τον 3467), «... εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους δημοσιεύεται η προκήρυξη με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής σχολικών συμβούλων...».
Για  την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτω τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής για τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου