Κυριότερες Ειδήσεις

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Σχετικά με το δικαίωμα απόσπασης των νεοεκλεγμένων συναδέλφων στους Δήμους και στις Περιφέρειες, του αιρετού Δημήτρη Μπράτη.

Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά  με το τι ισχύει για τις αποσπάσεις των νεοεκλεγμένων συναδέλφων στους Δήμους και στις Περιφέρειες σας ενημερώνω για τα εξής :
Σύμφωνα με το ν. 3852/2010  (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτη) ,  άρθρο 93 , παρ. 7 :

«….. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της  θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον .......υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν….»
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 182 , παρ. 10  του ίδιου νόμου:
 «…Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι περιφερειακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλης περιφέρειας. Μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς την εκλογική περιφέρεια όπου εξελέγησαν...»
            Επομένως οι συνάδελφοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δικαιούνται απόσπαση και πρέπει , εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΚΥΣΠΕ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου