Κυριότερες Ειδήσεις

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Κατανομή των σχολικών μονάδων σε ομάδες σχολείων.

Την Παρασκευή 19-11-2010, συνήλθε το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας και αποφάσισε για τον επαναπροσδιορισμό των ομάδων των σχολικών μονάδων και των όμορων αυτών για την κρίση και τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 100/97. 
Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:
  • Σε σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.
  • Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται. 
Δείτε τις ομάδες σχολείων της Διεύθυνσής μας  όπως αυτές έχουν επαναπροσδιορισθεί με τις όμορες τους.  

Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια με βάση....... τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψή τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια ομάδα. Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Οι ομάδες σχολείων και ο χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων μπορεί να επαναπροσδιορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια στην αρχή του σχολικού έτους οσάκις απαιτείται ιδίως λόγω αλλαγής των δεδομένων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον αρχικό προσδιορισμό του. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου