Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Συγκεντρωτικά στοιχεία Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, για τη σχολική χρονιά 2011-2012.

Για το σχολικό έτος 2011-2012 έχουν οριστεί και εφαρμόζουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα 4.329 επί του συνόλου των 5.227 Δημοτικών Σχολείων της χώρας.

Αναλυτικότερα έχουν οριστεί 3.366 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, στα οποία λειτουργούν 3.728 Ολοήμερα Τμήματα και φοιτούν 76.083 μαθητές και μαθήτριες.

Επιπλέον, τα οφέλη του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, εμπλουτισμένου με νέα διδακτικά αντικείμενα και καινοτόμες δράσεις, αποκομίζουν 44.133 μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα 2.134 Ολοήμερα Τμήματα των 963 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Για τα νήπια πρώτης και δεύτερης νηπιακής ηλικίας έχουν οριστεί 3.170 Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, επί του συνόλου των 6.217 Νηπιαγωγείων της χώρας. Σε αυτά λειτουργούν 3.052 Ολοήμερα Τμήματα και επωφελούνται του Ολοήμερου Προγράμματος 54.322 νήπια πρώτης και δεύτερης νηπιακής ηλικίας.

Τα οφέλη του Ολοήμερου Προγράμματος απολαμβάνουν συνολικά: 126.216 μαθητές και μαθήτριες  Δημοτικών Σχολείων και 54.322 μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείων.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα σχολεία πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου