Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ19-20 στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ.

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας Κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ19-20 στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΕΠ)
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας 5 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και 28 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19-20 Πληροφορικής.
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας και της Πληροφορικής πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1», «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ2» και «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ3», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 07/02/2012 έως και την Πέμπτη 09/02/2012.
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr
Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.
Για τον πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας πατήστε εδώ.
Για τον πίνακα με τα ονόματα των εκπαιδευτικών ΠΕ19-20-Πληροφορικής πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου