Κυριότερες Ειδήσεις

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Του αιρετού Βασίλη Παληγιάννη :"Η επιβεβαίωση της καταγγελίας μου για παράνομη τοποθέτηση Σχολικού Συμβούλου μέσω της απάντησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής."

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Αττικής απαντώντας στην καταγγελία μου για παράνομη τοποθέτηση συναδέλφου σε θέση Σχολικού Συμβούλου όχι μόνο δε δικαιολόγησε την απόφασή του αλλά προκάλεσε και νέα ερωτήματα σχετικά με το όλο θέμα που κατά τη γνώμη μου επιβεβαιώνουν την τοποθέτησή μου. Συγκεκριμένα:
Α. Αναφέρει πως ο «συνάδελφος» τοποθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ908/37483/Η/31-03-2010 ΥΑ (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 117) ως πρόεδρος ΙΔΕΚΕ. Αναπληρώθηκε ως προς τα καθήκοντά του ως Σχολικού Συμβούλου στις 10/09/2010. Γιατί η αναπλήρωση πραγματοποιήθηκε μετά από πέντε (5) μήνες; Ποιος είχε την ευθύνη για τη μη έγκαιρη ενημέρωση του Συμβουλίου Σχολικών Συμβούλων ώστε να γίνει η αναπλήρωσή του;
Β. Αναφέρει πως μετά την κατάργηση του ΙΔΕΚΕ ο «συνάδελφος» επανήλθε στα καθήκοντά του ως Σχολικός Σύμβουλος έως τη λήξη της θητείας στις 16/01/2012. Αλήθεια, πού άσκησε τα καθήκοντά του σ’ αυτό το χρονικό διάστημα; Αν όπως ισχυρίζεται ο Περιφερειακός Διευθυντής ο «συνάδελφος» ανέλαβε υπηρεσία ως Σχολικός Σύμβουλος γιατί παρέμεινε στη θέση του ο..... αναπληρωτής του; Τελικά, ποια είναι η αλήθεια;
Γ. Με το πρόσχημα ότι καθίσταται γράμμα κενό ο Ν. 3879/2010, ο Περιφερειακός Διευθυντής τοποθέτησε με απόφασή του το συνάδελφο Σχολικό Σύμβουλο για μια ακόμα τετραετία. Αλήθεια, δε γνωρίζει, αμφισβητεί ή ερμηνεύει κατά το δοκούν τη σαφέστατη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 που ορίζει πως «Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθύνοντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης…». Από πού προκύπτει πως μετά τη λήξη της θητείας του ο συνάδελφος τοποθετείται για το διάστημα από 4/11/2011 έως 16/01/2012 και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή για μια ακόμα τετραετία από 16/01/2012 έως τη λήξη της θητείας των νέων Σχολικών Συμβούλων; Οι Περιφερειακοί Διευθυντές πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους ή να τους ερμηνεύουν και να τους εφαρμόζουν κατά το δοκούν;
Δ. Γιατί ο συγκεκριμένος συνάδελφος δε συμμετείχε στην προβλεπόμενη διαδικασία σχολικών συμβούλων; Υπάρχει διάταξη νόμου που του στερούσε το δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτή τη διαδικασία;
Ε. Αναφέρει επίσης στην απαντητική του επιστολή ο Περιφερειακός Διευθυντής πως η εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3879/2010 έγινε και το 2011 για τέσσερις (4) περιπτώσεις. Η αναφορά του αυτή πιστεύει πως μπορεί να αποτελέσει το άλλοθι για την κάλυψη της, κατά τη γνώμη μου, παράνομης τοποθέτησης του συναδέλφου;
Όλα αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν από την απαντητική επιστολή του Περιφερειακού Διευθυντή Αττικής καθιστούν αδήριτη την ανάγκη παρέμβασης της πολιτικής ηγεσίας για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Ταυτόχρονα, άμεσα πρέπει να καταργηθεί η συγκεκριμένη «ρουσφετολογική» διάταξη για την αποκατάσταση του δικαίου και της ισονομίας όλων των εκπαιδευτικών.


Πάντα στη διάθεσή σας

  Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου