Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Πως θα λειτουργήσει το Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας-Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Την ίδρυση του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, υπό την εποπτεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:
Α. Το Παρατηρητήριο έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, την καταγραφή, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού.
Β.Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία ορίζεται με Υπουργική Απόφαση.
Γ. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση ορίζεται από τον Περιφερειακό Δ/ντη ένας εκπαιδευτικός Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης ως....
Συντονιστής Δράσεων Πρόληψης.
Δ Ο Συντονιστής Δράσεων συνεργάζεται με τους Δ/ντες Εκπ/σης και τους Σχολικούς Συμβούλους, καθώς και με τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων, προκειμένου να υλοποιούνται οι δράσεις πρόληψης. Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής αναπτύσσει Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων σε κάθε Περιφέρεια, επιδιώκοντας τη συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών που ειδικεύονται σε θέματα πρόληψης της βίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης.
Ε. Ο Περιφερειακός Δ/ντης σε συνεργασία με τον Συντονιστή Δράσεων θα ενημερώνει το Παρατηρητήριο, το οποίο εδρεύει στο Υπουργείο Παιδείας, σε μηνιαία βάση αποστέλλοντας στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη του φαινομένου και εκτάκτως όταν οι περιστάσεις το απαιτούν και θα συντάσσει ετήσια έκθεση για tο σύνολο των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας του.

esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου