Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Ποια είναι η νέα Περιφερειακή Δευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας

Βιογραφικό Σημείωμα
1. Επώνυμο : Βόντσα
Όνομα : Βασιλική
Όνομα πατρός : Γεώργιος


2. Στοιχεία αλληλογραφίας & επικοινωνίας:
Οδός / αριθμός : Κύπρου 3
Τ.Κ. / Πόλη : 50100 Κοζάνη
Αριθμός τηλεφώνου οικίας : 2461037877
Αριθμός τηλεφώνου εργασίας : 2461049308
Αριθμός κινητού τηλεφώνου : 6932536323
Ε-mail : vvontsa@gmail.com

ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ......



( 2 ΠΤΥΧΙA )


1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1984,
Βαθμός 8,67 (Άριστα)
2. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης,
ΑΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, 2011,
Βαθμός 8,27 (Λίαν Καλώς)


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Master)


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης , (Master), Σπουδές στην Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο(ΕΑΠ), Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών , 2002,
Βαθμός 8,30 (Λίαν Καλώς)


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ


Διδακτορική Διατριβή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, 2011,

Θέμα«Συσχέτιση των απόψεων των εκπαιδευτικών των Διαπολιτισμικών Γυμνασίων για τους αλλόγλωσσους μαθητές και των στάσεών τους απέναντί τους κατά τη......

διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας»,
Βαθμός ΑΡΙΣΤΑ.





ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


• Πρώτη Ξένη Γλώσσα:

ΑΓΓΛΙΚΗ
Proficiency in English
University of Michigan (Επιπέδου Γ2)

• Δεύτερη Ξένη Γλώσσα:

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
Mittelstufe
Goethe Institut (Επιπέδου Γ1)

• Τρίτη Ξένη Γλώσσα:

ΓΑΛΛΙΚΗ
Certificat de Bonne Connaissance
de la langue Française (Επιπέδου Β2 )


ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Άριστη Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή:
Πιστοποιημένη επιμόρφωση
Επιπέδου 1
Επιπέδου 2
Προγράμματα (45 και 90 ωρών) του Υπουργείου Παιδείας
Για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ, ώρες485)




ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Εκπαιδευτική υπηρεσία :
23 έτη, 1 μήνας, 26 μέρες ως εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας, (ΦΕΚ διορισμού: 161/τΓ’/03-09-1990), κλάδος ΠΕ02, Φιλόλογος


Θέσεις ευθύνης

1. Σχολική Σύμβουλος

Από: 1/4/2003 Έως: σήμερα

2. Διευθύντρια Γυμνασίου Κλείτου Κοζάνης

Από: 1/9/2002 Έως: 31/3/2003

3. Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δ. Μακεδονίας
Από: 7/10/2004 Έως: 8/8/2007
Από: 1/10/2007 Έως: 9/5/2010

4. Αναπληρώτρια Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Μακεδονίας (για το ίδιο χρονικό διάστημα)


5. Υποδιευθύντρια του ΠΕΚ Κοζάνης

από 12/4/2012 ως σήμερα

6. Υπηρεσιακά Συμβούλια:

• Αντιπρόεδρος του ΑΠΥΣΔΕ Δ. Μακεδονίας
Από: 11/11/2004 Έως:18/5/2010

• Συμμετοχή σε Συμβούλια Επιλογής Στελεχών

Επιλογή στελεχών ΚΠΕ Δ. Μακεδονίας
11/6/2009, 18/6/2009, 30/6/2009
Επιλογή στελεχών ΚΕΣΥΠ Δ. Μακεδονίας
Από: 5/12/2008 Έως: 11/12/2008

7. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλος της Επιτροπής του 50ου Βαθμολογικού Κέντρου Κοζάνης και του 350ου Ειδικού Εξεταστικού των φυσικώς αδυνάτων (επί σειρά ετών)
.
8. Μέλος της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (δευτεροβάθμια επιτροπή Ειδικής Αγωγής), από 2/9/09 έως σήμερα

9. Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας Ν. Κοζάνης (από 18/2/05 και για δυο έτη)

10. Υποστηρίκτρια του Προγράμματος COMENIUS-SOCRATES




ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης με πιστοποίηση πέραν των μεταπτυχιακών τίτλων

1. Παρακολούθηση Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής Φιλολογίας στο Ινστιτούτο Κλασικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου του Σάαρλαντ Γερμανίας (Χειμερινό Εξάμηνο 1984 έως Καλοκαιρινό Εξάμηνο 1988)

2. «Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δυσκολίες της Μάθησης» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Από: Σεπτέμβριο 2004 Έως: Ιούνιο 2005)


3. «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δυσκολίες της Μάθησης» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Από: 21/4/2004 Έως: 23/5/2004, 30 ώρες )

4. «Πρόσβαση για όλους – Διαναπηρικά - Διαθεματικά σεμινάρια» Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας (30 ώρες, Ιούνιος 2008)


5. «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Καινοτομίες, Α.Π.Θ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Θεματικό Δίκτυο Έρευνας Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Από: 21/1/2005 Έως: 26/2/2005, 50 ώρες)

6. «Ελληνισμός και Δύση» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ( Από: 28/11/2005 Έως: 27/2/2006, τρίμηνη πιστοποιημένη επιμόρφωση )


7. «Οικολογία και Περιβάλλον» Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, Πρόγραμμα 100 ωρών για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ( Από: 16/6/93 έως:25/6/93, Σύνολο 100 ωρών)

8. Διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, International School for Holocaust Studies, Yad Vashem, Jerusalem, 7-16/7/2006


9. «Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης», Π.Ι.-ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διάρκεια (Από: 5/5/2008 Έως: 9/5/2008)

10. “Συσχετισμός Οικογενειακού – Κοινωνικού - Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού» Φορέας: ΟΕΠΕΚ - ΥΠΕΠΘ Διάρκεια ( 48 Ώρες, Από: 2/10/2007 Έως: 28/12/2007)


11. «Πολιτισμός και Περιβάλλον στην Εκπαίδευση» Φορέας: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης-ΠΙΝΕΠΘ. Διάρκεια ( Από: 19/12/2003 Έως: 21/12/2003)

12. Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και Διαπολιτισμικότητα, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- ΠΙΝΕΠΘ Διάρκεια (Από: 25/11/2005 Έως: 27/11/2005 )


13. «Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση» Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Διάρκεια (12 ωρών, Από: 3/11/200 Έως: 4/11/2006)

14. Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Ως Σχολική Σύμβουλος συμμετείχα ενεργά σ’ όλες τις επιμορφώσεις του πιλοτικού προγράμματος «Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» του ΥΠΔΒΜ που υλοποίησε το ΚΕΕ, κατά το σχ. έτος 2010-11



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


1. Διδασκαλία στο Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Εφαρμογών του Α.Τ.Ε.Ι Κοζάνης (με ανάθεση του Τμήματος, ως επιστημονικός συνεργάτης με πλήρη προσόντα)
Μάθημα: Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία

2. Διδασκαλία στο Π.Ε.Κ. Δ. Μακεδονίας (από το 1991 έως σήμερα)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: Από Σεπτέμβριο 1992 έως Ιούνιο 1993 (σύνολο ωρών 144)
• «Ειδική Διδακτική. Τα Αρχαία Ελληνικά στο Γυμνάσιο και Λύκειο» (Παιδαγωγικά)
• «Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ: Από 19/2/2002 ως σήμερα, ως επιμορφώτρια του Π.Ε.Κ. Δυτικής Μακεδονίας διδάσκω τα εξής αντικείμενα για τα οποία έχω εκδώσει σημειώσεις για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς (σύνολο ωρών 235):
• «Ειδική Διδακτική. Τα Αρχαία Ελληνικά στο Γυμνάσιο και Λύκειο» (Παιδαγωγικά)
• «Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση»
• «Ευρωπαϊκή Διάσταση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα»
• «Καινοτομίες στη Β΄θμια Εκπ/ση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Διαπολιτισμική Αγωγή, Ευρωπαϊκή Διάσταση»
• «Εφαρμογές Διαπολιτισμική Αγωγής»
• «Διδακτική του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Γλωσσικές Θεωρίες. Παρουσίαση των εγχειριδίων Διδασκαλίας» (Διδασκαλία σε εικονική Τάξη)
• «Αντιρατσιστική Διδακτική Αξιοποίηση Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο»
• «Αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και Λύκειο»
• «Παρουσίαση – Ανάλυση προβλημάτων παιδαγωγικού χαρακτήρα και διαχείρισης πολυμορφίας και ιδιαιτεροτήτων μαθητικού πληθυσμού»
• «Αξιοποίηση συμπερασμάτων και δειγματικών διδασκαλιών. Αξιολόγηση διδακτικού έργου»
• «Διδακτική των Φιλολογικών μαθημάτων και δειγματικές διδασκαλίες»
• «Το σχολείο ως πολυδύναμο εκπαιδευτικό και πολιτισμικό κέντρο»
• «Μαθησιακές δυσκολίες και η αντιμετώπιση τους στα γλωσσικά μαθήματα»
• «Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας»
• «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο»
• «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας»
• «Διδακτική των επιμέρους μαθημάτων κατά βαθμίδα εκπαίδευσης»
• «Προσδιορισμός διδακτικών στόχων»»Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης»

3. Παρακολούθηση πάρα πολλών σεμιναρίων ή συνεδρίων (ενδεικτική επιλογή)
• Πανελλήνιο Συνέδριο «Σύνδεση Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Φιλοσοφική Σχολή και Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, Θεσ/νίκη, 30.03 και 01.04.01.
• Στ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο του Τμήματος Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ με θέμα «Γλώσσες και Γλώσσες», Θεσ/νίκη, 16.05.00.
• Η΄ Πανελλήνιο Συνέδριο του Τομέα Γλώσσας και Πολιτισμού ΠΤΔΕ-ΑΠΘ «Παγγλωσσία», Θες/νίκη, 4-5 Απριλίου 2003.
• Συνέδριο «Επιμόρφωση Στελεχών της Εκπαίδευσης», Βόλος, 19-20/6/2008, ΠΙ-ΥΠΕΠΘ.
• Συνέδριο του ΑΠΘ με θέμα «Σύγχρονες μεταγραφές του αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου», Θεσ/νίκη, 18 – 22.09.97.
• Συνέδριο της ΠΕΦ «Οι ανθρωπιστικές σπουδές την εποχή της παγκοσμιοποίησης», Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου 2003.
• Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης «Ο δρόμος προς τη Διαπολιτισμική Εκπ/ση», Ξάνθη, 23-25 Ιανουαρίου 2004.
• 3Ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Γυναίκα και Παράδοση», Καρδίτσα, 3-4-5/10/2008, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΤΠΕ, ΤΕΙ Λάρισας, Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας.
• Σεμινάριο «Τα στελέχη της εκπαίδευσης στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Ρόλοι, προβλήματα, προοπτικές», Αθήνα, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.
• 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, «Η μαθηματική παιδεία σήμερα», Κοζάνη, 2-3-4/11/2007, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
• Επιμορφωτικό σεμινάριο «Πρώτες Βοήθειες-ΚΑΡΠΑ», Γρεβενά, 16/12/2009, ΥΠΕΠΘ.
• Σεμινάριο «Διδακτική Μαθηματικών», Κοζάνη, 11/5/2007, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
• Ημερίδα «Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου για το ρόλο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», Καστοριά, 3/11/2008, ΥΠΕΠΘ
• Ημερίδα «Ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου για τις δράσεις υποστήριξης των ΑΜΕΑ», Κοζάνη, 22/10/2008, ΥΠΕΠΘ
• Ημερίδα «Πολιτισμική Ετερότητα στο ελληνικό Γυμνάσιο: εκπαιδευτικές δράσεις, εκπαιδευτική πολιτική», 17/10/2008, Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ
• Ημερίδα «Οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Προτάσεις αξιοποίησης της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας», Γρεβενά, 2/4/2009, Σύνδεσμος Φιλολόγων Γρεβενών.
• Ημερίδα «Τοπική Ιστορία: τρόποι προσέγγισης και δείγματα τοπικής ιστορίας», Φλώρινα, 26/2/2008
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασική υποστήριξη ζωής και παροχή πρώτων βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις», Λάρισα, 21/12/2009, ΕΚΑΒ Λάρισας.
• Ενημερωτικό Σεμινάριο Νεοδιορίστων, Δ/νση Β΄θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης, 10, 11 & 12.09.90.
• Επιστημονική Διημερίδα «Προβλήματα Εκπ/σης στην Ελλάδα των νεοπροσφύγων Ποντίων μαθητών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Ν. Α. Κοζάνης – Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπ/κων, 29 – 30.01.00.
• Σεμινάριο Βυζαντινής Μουσική του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, Κοζάνη – Δρίζειο, 27.03.02.
• Συμπόσιο για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Otto Bollnow, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και Ελληνογερμανική Ένωση Παιδαγωγών, Κοζάνη, 28-29 Νοεμβρίου 2003.
• Πρόγραμμα επιμόρφωσης ΕΚΔΔ «Πολιτισμός και περιβάλλον στην Εκπ/ση» Θεσ/νίκη, 19-21 Δεκεμβρίου 2003.
• Σεμινάριο «Δυσλεξία – Μαθησιακές Δυσκολίες και Οφθαλμοκίνηση», ΚΔΑΥ Κοζάνης, Κοζάνη, 13 Μαΐου 2003.
• Επιμορφωτικό σεμινάριο «Ο παραδοσιακός χορός στην εκπ/ση», Κοζάνη, 16 Απριλίου 2003.
• Ημερίδα ΣΦΚ «Φιλόλογοι και Διαδίκτυο», Κοζάνη, 28 Απριλίου 2004.
• Ημερίδα ΚΔΑΥ και Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς «Ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Εκπ/σης Σήμερα», Καστοριά, 27 Μαρτίου 2002.
• Ημερίδα ΠΤΔΕ Φλώρινας «Διδάσκοντας Ιστορία στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο», Καστοριά, 17 Δεκεμβρίου 2001.
• Ημερίδα ΣΦΚ Καστοριάς «Τα διδακτικά εγχειρίδια Ηροδότου Ιστορίες, Θουκυδίδη Επιτάφιος», Καστοριά, 25 Ιανουαρίου 2001.
• Σεμινάριο «Ασφάλεια, υγιεινή και υγεία στους χώρους εργασίας», Κοζάνη, 14/6/2002, ΕΛΝΙΑΕ.


4. Οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα της εισηγήτριας, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή της επιμορφώτριας.

Α) Οργάνωση Συνεδρίων με την ιδιότητα του μέλους της επιστημονικής οργανωτικής ομάδας
• 1ου εκπ/κό συνέδριο Το Σχολείο μπροστά στη Διαφορετικότητα των Γλωσσών και των Πολιτισμών, Πρακτικά του, οργανωτική – επιστημονική επιτροπή, Βόντσα Β. , Τσιτσικλής Ι., Χ’λαζαρίδης Λ., Κοζάνη, 4-5/10/2004.

• 1ου εκπ/κό συνέδριο Επιμόρφωση εκπ/κών: αδυναμίες, δυνατότητες, προοπτικές οργανωτική – επιστημονική επιτροπή, Βόντσα Β. , Τσιτσικλής Ι., Χ’λαζαρίδης Λ., Κοζάνη, 21-22/10/2005.


Β) Οργάνωση Διημερίδας με την ιδιότητα του μέλους της επιστημονικής οργανωτικής
Διημερίδα Προβληματισμοί και προτάσεις για μια σύγχρονη εκπαίδευση, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης- Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας- Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Κοζάνη, 17-18 Μαρτίου 2006 .


Γ) Συμμετοχή σε συνέδρια (διεθνή και πανελλήνια) με την ιδιότητα του/της εισηγητή/-τριας
• Συμμετοχή στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο Δικτύου Σχολείων που προάγουν την υγεία : «Το σχολείο Προαγωγής Υγείας: μια επένδυση για ένα σύγχρονο σχολείο και ενεργούς πολίτες», 31.10.97 – 02.11.97. Αθήνα ως σύνεδρος και ως εισηγήτρια με θέμα : « Υγιεινή και ασφάλεια στου χώρους του σχολείου» και ως εκθέτρια του εκπαιδευτικού υλικού του πειραματικού Γυμνασίου

• 6ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Πάτρα 20-22 Ιουνίου 2003, ΚΕΔΕΚ – Παν/μιο Πατρών, «Η διδασκαλία της πρότυπης ελληνικής γλώσσας για μαθητές-ομιλητές ελληνικών διαλέκτων ισχυρά διαφοροποιημένων από την κοινή ελληνική»
• Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Σ.Π.Ε. – Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών Εκπ/σης «Ιστορία και περιεχόμενο της εκπ/σης», Κοζάνη 24-25 Οκτωβρίου 2003, συμμετοχή:«Η αξιοποίηση του γλωσσικού πλούτου των μαθητών-ομιλητών της Ποντιακής από το σχολικό θεσμό.»
• Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, 23-25 Ιανουαρίου 2004, Ξάνθη, συμμετοχή:«Η γλωσσική πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού ως πεδίο Εκπ/κού προβληματισμού.».
• 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσ/νίκη 14-16 Μαΐου 2004, συμμετοχή «Στοματική υγιεινή και οδοντιατρική πρόληψη στη γυμνασιακή βαθμίδα της Β΄θμιας Εκπ/σης»
• 7ου Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Πάτρα 18-20 Ιουνίου 2004, ΚΕΔΕΚ – Παν/μιο Πατρών, συμμετοχή:«Δυνατότητες ένταξης και γλωσσικής ανάπτυξης μαθητών με υποεπίδοση στα γλωσσικά μαθήματα στα σχέδια εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης» .
• Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Το σχολείο μπροστά στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό», Κοζάνη, 1-2 Οκτωβρίου 2004 «Το Θεσμικό Πλαίσιο των Διαπολιτισμικών Σχολείων. Η περίπτωση του Διαπολιτισμικού Σχολείου Πενταλόφου».
• Διεθνές Συνέδριο για τη «Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ξένης – Νέες Τάσεις», Σχ. Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1-3 Απριλίου 2005, συμμετοχή: «Συνεκπαίδευση του γηγενούς και του ξένου στις σχολικές τάξεις: εφαρμόζοντας διαπολιτισμικές στρατηγικές στη διδακτική της γλώσσας».
• 11ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αλεξανδρούπολη, 13-15 Μαϊου 2005, συμμετοχή: «Πολιτισμικές Πρακτικές και Έθιμα σχετικά με τη στοματική κοιλότητα».
• Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολείο και Οικογένεια», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 18-20 Μαϊου 2005, συμμετοχή: «Η συστημική προσέγγιση και η ανάλυση λόγου: μια αναπλαισίωση στο χώρο της συμβουλευτικής γονέων εφήβου με νευροαναπτυξιακή διαταραχή και των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»,.
• Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Τέχνη», Αθήνα – Ευγενίδειο Ίδρυμα, Ιούνιος 2005, συμμετοχή: «Προϊστορικά Βραχογραφήματα. Οι πρώτες καλλιτεχνικές εκφράσεις του έμφρονος ανθρώπου»,.
• 8ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Τ.Δ.Ε.), Πάτρα, Ιούνιος 2005 «Παραγωγή δημοσιογραφικού μαθητικού λόγου με διαπολιτισμικό περιεχόμενο»
• 2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών : αδυναμίες, δυνατότητες, προοπτικές», Κοζάνη 21-22 Οκτωβρίου 2005, συμμετοχή: «Η συμβολή των σχολικών συμβούλων στην επιμόρφωση των εκπ/κών».
• 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Διοίκηση Α/μιας και Β/θμιας Εκπ/σης» Πανεπιστήμιο Πατρών-ΚΕΔΕΚ, Άρτα 2-4 Δεκεμβρίου 2005, συμμετοχή: «Το τμήμα επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπ/σης ως φορέας διοίκησης και καθοδήγησης».
• 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου με θέμα: «Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας», 12-14 Μαΐου 2006 Ιωάννινα, συμμετοχή: «Η κριτική γλωσσική επίγνωση ως στόχος της σχολικής γλωσσικής διδασκαλίας».
• 1ο διεθνές συνέδριο με θέμα «Διοίκηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Πανεπιστήμιο Πατρών-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, Άρτα 1-2 Δεκεμβρίου 2006, συμμετοχή: « Δυνατότητες και όρια συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους θεσμικά προβλεπόμενους φορείς για την αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας των μαθητών.»
• Γ’ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Γυναίκα και παράδοση»,3,4,5 Οκτωβρίου 2008, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΤΠΕ, ΤΕΙ Λάρισας, Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας, συμμετοχή: «Οι Λαζαρίνες της Αιανής: ένα γυναικείο έθιμο της περιόδου του Πάσχα και οι κοινωνικοπολιτισμικές του προεκτάσεις».

5. Πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση (ΠΔΣ, Αγωγή Υγείας, Ευέλικτη Ζώνη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ευρωπαϊκά προγράμματα Comenius κ.α.)

• Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και Ενισχυτική Διδασκαλία

Μετά την ανάθεση της εποπτείας της Π.Δ.Σ. (17/11/2003 και εξής) διοργανώνω επιμορφωτικά σεμινάρια για όλους τους διδάσκοντες στην Π.Δ.Σ. στα σχολεία ευθύνης μου, καλύπτοντας τη θεματολογία με εισηγήσεις για την «Αναγκαιότητα των μέτρων Αντισταθμιστικής Αγωγής», τη «Μεθοδολογία της εξατομικευμένης Διδασκαλίας» και τη «Διδακτική κατά μάθημα (Δειγματικές Διδασκαλίες)». Αντίστοιχα διοργανώνω επιμορφωτικό σεμινάριο για την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια.
• Ευέλικτη Ζώνη

Προώθησα την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης στα Γυμνάσια της περιοχής ευθύνης μου, διοργανώνοντας επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς (Πειραματικό Γυμνάσιο, 29/03/04, 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης, 12/05/04, Γυμνάσιο Καπνοχωρίου, 13/5/04, Γυμνάσια Πτολεμαΐδας με συμμετοχή και εισήγηση στην κεντρική ημερίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης) και στη συνέχεια επιβλέποντας και υποστηρίζοντας την υλοποίηση του προγράμματος.


• Συνδιοργανώσεις με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Κοζάνης (ενδεικτική επιλογή)
Α) Αφιέρωμα: « Οι φιλόλογοι παρουσιάζουν τους φιλολόγους συγγραφείς», παρουσίαση των βιβλίων «Ολυμπιακοί Αγώνες» του Γ. Μυλωνά και»Τα δημοτικά τραγούδια του Ταξιάρχη Γρεβενών», 23/2/2005
Β) Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Η διδακτική της Νεωτερικής Ποίησης», με το Νικήτα Παρίση, 29/11/2005.
Γ) Εκδήλωση για τη Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών (Ομηρικό Έπος, Αριστοτέλης) με τους Β. Μπετσάκο και Μ. Κοτρώτσιου.
Δ) Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη Διδακτική των Νέων Ελληνικών (Σολωμός, μοντέρνα ποίηση) με το Δ. Κόκορη, 10/3/06.
Ε) Επιμορφωτική Ημερίδα «Διδακτική της Ιστορίας- Νέα Διδακτικά Βιβλία Α’ και Β’ Γυμνασίου» με τους συγγραφείς των βιβλίων Β. Σκουλάτο και Σ. Κόνδη, 23/04/07.
• Συνδιοργανώσεις με Γραφεία Φυσικής Αγωγής(ενδεικτική επιλογή)
Ως Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης συνεργάστηκα με τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και συνδιοργάνωσα πολλές επιμορφωτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων μας. Ενδεικτικά αναφέρω τη θεματολογία: «Παιδική και εφηβική παχυσαρκία», «Ημερίδες χιονοδρομίας στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας», «Ημερίδες Πρώτων Βοηθειών», «Καρδιά και άσκηση», «Ευ αγωνίζεσθαι», «Βράβευση Ολυμπιονικών και πρωταθλητών μαθητών».
• Επιμόρφωση στα Νέα Διδακτικά Πακέτα του Γυμνασίου
Ως Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης οργάνωσα ολόκληρο το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στα Νέα Διδακτικά Πακέτα του Γυμνασίου, δημιουργώντας 9 επιμορφωτικά κέντρα στους 4 νομούς της Δ. Μακεδονίας, από 4/9/2006 έως 11/9/2006 για την επιμόρφωση 1791 εκπαιδευτικών. Παράλληλα δίδαξα ως επιμορφώτρια στους φιλολόγους Διδακτική των Νέων Βιβλίων Νεοελληνικής Γλώσσας, Διδακτική των Νέων Βιβλίων Λογοτεχνίας και Διδακτική των Νέων Βιβλίων Ιστορίας στο Γυμνάσιο.

• Ειδική Αγωγή (για διευθυντές σχολικών μονάδων)
Ως Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης διοργάνωσα 5 Επιμορφωτικά Σεμινάρια για όλους τους διευθυντές σχολικών μονάδων με θεματολογία σχετική με την Ειδική Αγωγή (Εισαγωγή, Θεσμικό πλαίσιο, Δομές, Τρόποι συνεργασίας των φορέων και επίλυσης προβλημάτων), κατά την περίοδο Μαρτίου- Μαΐου 2010, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στη Φλώρινα, στην Καστοριά, στα Γρεβενά.
• Παιδαγωγικές ημερίδες με εισηγητές τους σχολικούς συμβούλους Δ. Μακεδονίας
Ως Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης διοργάνωσα 15 Παιδαγωγικές Ημερίδες (3 σε κάθε πόλη της Δ. Μακεδονίας) υπό τον γενικό τίτλο «Εκπαιδευτικοί Προβληματισμοί. Ενδεικτικά αναφέρω θέματα και ημερομηνίες: Κίνητρα για μάθηση, Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος Διδασκαλίας, Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων, Φυσική Αγωγή και Υγεία, Περιβάλλον, Σχολική Εφημερίδα, Προβλήματα Συμπεριφοράς στην Τάξη, Εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
Καστοριά, 22/2/06, Γρεβενά, 31/5/2006, Φλώρινα, 28/9/2006, Κοζάνη 27/1/2006
• Συνδιοργανώσεις με τα ΚΕΔΔΥ(ενδεικτική επιλογή)
15/12/2004 «Οργάνωση και λειτουργία του ΚΕΔΔΥ. Διαγνωστικά κριτήρια δυσλεξίας.» ενημερωτική συνάντηση για τους σχολικούς συμβούλους.
16-17-18/2/05 «Ίδρυση και λειτουργία τμημάτων ένταξης στη β’θμια Εκπ/ση» , Σεμινάρια ενημέρωσης των Δ/ντων και Διδασκόντων στα Γυμνάσια του Ν. Κοζάνης.
16/5/2005 «Προβλήματα συμπεριφοράς. Πρόληψη και αντιμετώπιση», ημερίδα για τους εκπ/κούς
4/6/2005 Ενημερωτική Εκπομπή του West, τηλεοπτικού σταθμού για τις εξετάσεις των Φυσικώς Αδυνάτων.
• Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας

Ως Σχολική Σύμβουλος συμμετείχα ενεργά σ’ όλες τις επιμορφώσεις του πιλοτικού προγράμματος «Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» του ΥΠΔΒΜ που υλοποίησε το ΚΕΕ, κατά το σχ. έτος 2010-11 και στη συνέχεια α) οργάνωσα επιμορφωτικές συναντήσεις με όλους τους εκπαιδευτικούς των 19 σχολείων γενικής παιδαγωγικής ευθύνης μου β) καθοδήγησα και συντόνισα το έργο της αυτοαξιολόγησης δυο σχολείων, Εσπερινό Λύκειο Κοζάνης και Γυμνάσιο Ποντοκώμης γ) οργάνωσα ένα πλήρες πρόγραμμα επιμόρφωσης στη μεθοδολογία της αυτοαξιολόγησης, στην εκπαιδευτική έρευνα, στην κατασκευή ερευνητικών εργαλείων, στη μελέτη και παρουσίαση των δεδομένων. Τα παραπάνω στοιχεία κατέθεσα με παραστατικά στην υπηρεσία μαζί με την αντίστοιχη βεβαίωση του προϊσταμένου.
• Δειγματικές Διδασκαλίες Φιλολογικών Μαθημάτων
Ως Σχολική Σύμβουλος διοργάνωσα πολλές δειγματικές διδασκαλίες σ’ όλα τα διδακτικά φιλολογικά αντικείμενα Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ, στις οποίες δίδαξα η ίδια, κάνοντας χρήση μεθοδολογιών όπως η ομαδοσυνεργατική, η διδασκαλία στη σχολική βιβλιοθήκη, ηχρήση του διαδικτύου στη διδασκαλία κλπ.
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή Υγείας
1. Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του 1ου Λυκείου Κοζάνης, 1992, επιμέλεια εκδοθέντος υλικού «Η Ιστορία της περιοχής Κοζάνης από την αρχαιότητα ως σήμερα»
2. Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του 1ου Λυκείου Κοζάνης, 1993, επιμέλεια εκδοθέντος υλικού «Τοπικός τύπος: Διαμόρφωση της κοινής γνώμης»
3. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας του Πειραματικού Γυμνασίου Κοζάνης, 1997, επιμέλεια λευκώματος με θέμα «Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους του σχολείου».
4. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας του Πειραματικού Γυμνασίου Κοζάνης, 1998, επιμέλεια εκδοθέντος υλικού «Διατροφή και Καρκίνος»

• Δραστηριότητες για τη διάχυση της Ευρωπαϊκής Διάστασης
• Συμμετοχή σε Ημερίδα του ΥΠΕΠΘ 25.11.94 με θέμα το κοινοτικό πρόγραμμα «Ανταλλαγές Εκπαιδευτικών».
• Πρόγραμμα τριών εβδομάδων «Ανταλλαγές εκπαιδευτικών» από 19.06.95 ως 09.07.95 : μετάβαση και υλοποίηση του προγράμματος στο Bertolts – Brecht Gymnadium του Μονάχου.
• Ενημερωτική συνάντηση για το «Πρόγραμμα Κινητικότητας του Ε.Ι.Ν.» στις 03.10.97 :παρακολούθηση.
• Υλοποίηση προγράμματος κινητικότητας, Δράση 2, Ανταλλαγή Μαθητών – Εκπαιδευτικών, από το πειραματικό Γυμνάσιο Κοζάνης με το Bertolts – Brecht Gymnadium του Μονάχου.: Υποδοχή γερμανών μαθητών 05 ως 14.05.97, μετάβαση Ελλήνων στο Μόναχο 13 ως 22.06.97. Υπεύθυνη :οργάνωσης, υλοποίησης, αξιολόγησης.
• Υλοποίηση προγράμματος Κινητικότητας, Δράση 1, ομαδική, Ανταλλαγή – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο κέντρο Διγλωσίας Haringey, the School of St. David and St. Katherine και τα Ανεξάρτητα Ελληνικά σχολεία Manor Hill και Finshley, στο Λονδίνο, από 22.06.98 έως 27.06.98 με θέμα επιμόρφωσης «Παιδαγωγική Αντιμετώπιση Δίγλωσσων μαθητών».
• Υλοποίηση προγράμματος κινητικότητας, δράση 1, ομαδική, σε συνεργασία με τη Δ/νση Εκπ/σης ΔΕΗ με θέμα «Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας- Πρώτες Βοήθειες» : υπεύθυνη οργάνωσης ομάδας 18 εκπ/κων του Ν. Κοζάνης προς επιμόρφωση από 30.11.98 έως 11.12.98 στη σχολή ταχύρρυθμης Εκπ/σης (ΣΤΕ) Ορυχείων.

Δραστηριότητες προώθησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius- Socrates, Επιμόρφωση- Παρακολούθηση ημερίδων:
• «Πρόγραμμα Σωκράτης / Comenius. Διημερίδα κατάρτισης» 14-15.05.98, Αθήνα, ΙΚΥ.
• «Πρόγραμμα Σωκράτης / Comenius. Ημερίδα ενημέρωσης» 24.05.99, Αθήνα, ΙΚΥ>
• «Σεμινάριο κατάρτισης προωθητών Comenius» 28- 29.11.00, Αθήνα ΙΚΥ.
• «Ημερίδα Επίσημης Παρουσίασης της δεύτερης φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σωκράτης (2000 -2006)», 15.12.00, Θεσ/νικη, ΙΚΥ.
Διοργάνωση επιμορφωτικών- ενημερωτικών εκδηλώσεων για το πρόγραμμα Comenius – Σωκράτης.
• «Ημερίδα ενημέρωσης και διάδοσης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού Προγράμματος Σωκράτης Comenius «, 21.10.99 Κοβεντάριο Κοζάνης
• Επιμορφωτική ημερίδα 2ης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Α. Κοζάνης, Δημαρχείο Σερβίων, 24.05.01. Εισήγηση : «Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Α/θμια Εκπ/ση»
• Τηλεοπτική εκπομπή : «Αφιέρωμα στο Comenius. Ώρα Αιχμής», West Channel,22.11.01 ( ώρα 15.45)Ενημερωτική ημερίδα για τους Εκπ/κους της Εορδαίας. «Πρόγραμμα Comenius»,26.11.01, 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδαςς.
• Ενημερωτικές συναντήσεις εκπ/κων Ν. Κοζάνης (ενδεικτικά καταγράφονται οι συναντήσεις μονον ενός σχολικού έτους)
 07.12.00, Διοικητήριο Κοζάνης, Εκπ/κοι Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης.
 08.12.00, 5ο Δημ. Σχολείο Πτολεμαΐδας, Εκπ/κοι Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης Πτολεμαΐδας.
 14.12.00, 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, Εκπ/κοι Β/θμιας εκπ/σης Πτολεμαΐδας.
 20.12.00, ΚΕΣΥΠ, ενημέρωση φορέων.
 21.12.00, Ενιαίο Λύκειο Σερβίων, Εκπ/κοι Β/θμιας εκπ/σης Σερβίων - Βελβεντού.



6. Αιρετό μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Κοζάνης από το Νοέμβριο του 1998 έως και το Νοέμβριο 2002


7. Επιστημονική συνεργάτιδα στην Υλοποίηση του έργου «Ένταξη Παιδιών Παλιννοστούντωνκαι Αλλοδαπών στο Σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» που υλοποίησε το Α.Π.Θ.


ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

• 11 Άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές

1) «Πρόγραμμα Comenius : έρευνα της στάσης και της συμμετοχής των εκπ/κων των Γυμνασίων του Ν. Κοζάνης», Περιοδικό Μακεδνόν, τ. 12, Φλώρινα, Χειμώνας 2004, σ. 105-119.
2) «Εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του ποιήματος Η Μαρίνα των Βράχων του Οδυσσέα Ελύτη», Φιλόλογος, τ. 116, Καλοκαίρι 2004, σ. 287-292.
3) «Ο Φιλόλογος ως διαμεσολαβητής των αρχών της Διαπολιτισμικής Αγωγής σ’ ένα περιβάλλον πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό», ΠΕΦ-Σεμινάριο 32, «Ο φιλόλογος στη σύγχρονη κοινωνία- σπουδές, δυνατότητες, προοπτικές», Νοέμβριος 2004, Αθήνα, Μεταίχμιο, σ. 43-55.
4) «Κριτική θεώρηση του Ν. 2986/2002 Άρθρα 4-5 για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και κάποιες προτάσεις», Φιλολογική, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2003, τ. 82, σ. 85-87.
5) «Το γλωσσικό μάθημα και οι τοπικές διάλεκτοι», Φιλολογική, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003, τ. 84, σ. 52-54.
6) «Έκδοση μαθητικής εφημερίδας : γιατί και πώς ;» Δοκεί μοι, Άνοιξη 2006, τ. 6, σ.30-40.
7) «Στοματική υγιεινή και οδοντιατρική πρόληψη στη γυμνασιακή βαθμίδα της Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Κοζάνης. Επιδημιολογική μελέτη», Παιδοδοντία, έκδοση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας (Πανεπιστήμιο Αθηνών), τόμος 20, τ.2, Απρίλιος-Ιούνιος2006( συγγραφείς: Σαραφίδου Κ., Γερασίμου Π., Τολίδης Κ., Βόντσα Β.), σ.91-97.
8) «Συνάντηση πολιτισμών : μια ιστορική αναδρομή στις εγκαταστάσεις ελληνικών πληθυσμών στη Νότια Ιταλία και Σικελία από τον 8ο π.Χ. έως τον 8ο μ.Χ. αιώνα», Φιλόλογος, τ. 129, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007, σ. 359-371.
9) «Προϊστορικά βραχογραφήματα- Πρώτες καλλιτεχνικές εκφράσεις του έμφρονος ανθρώπου», Φυσικός Κόσμος,τ.25-26, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος2006,(συγγραφείς Χατζηλαζαρίδης Λ., Βόντσα Β.), σ.40-48.
10) «Ο εκπαιδευτικός θεσμός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Διάσταση και τη Διαπολιτισμική Αγωγή», Μοχλός, τ.20, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009, σ.25-27.
11) «Κριτικές επισημάνσεις για τη διδασκαλία του γραμματισμού στους εκπαιδευτικούς θεσμούς», Δοκεί μοι, τ. 8, Άνοιξη 2007, σ.41-50.


• 19 Άρθρα σε πρακτικά διεθνών και πανελληνίων συνεδρίων και ημερίδων


1) «Sappho Fr. 94 D» (Δέδυκε μέν α σελάννα, 168 BV) Ανακοίνωση στο Oberseminar του Universität des Saarlandes, Institut für Klassische Philologie, Ιούνιος 1985, Saarbrücken.
2) «Η διδασκαλία της πρότυπης ελληνικής γλώσσας για μαθητές-ομιλητές ελληνικών διαλέκτων ισχυρά διαφοροποιημένων από την κοινή ελληνική» Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Πάτρα 20-22 Ιουνίου 2003, τ. 3, σ. 89-104, ΚΕΔΕΚ – Παν/μιο Πατρών.
3) «Η αξιοποίηση του γλωσσικού πλούτου των μαθητών-ομιλητών της Ποντιακής από το σχολικό θεσμό.» Πρακτικά Συνεδρίου Π.Σ.Π.Ε. – Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών Εκπ/σης «Ιστορία και περιεχόμενο της εκπ/σης», Κοζάνη 24-25 Οκτωβρίου 2003, σ. 191-196, εκδ. Ατραπός.
4) «Η γλωσσική πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού ως πεδίο Εκπ/κού προβληματισμού.» Πρακτικά Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, 23-25 Ιανουαρίου 2004, Ξάνθη, σ. 7-18.
5) «Στοματική υγιεινή και οδοντιατρική πρόληψη στη γυμνασιακή βαθμίδα της Β΄θμιας Εκπ/σης» Πρακτικά 10ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσ/νίκη 14-16 Μαΐου 2004, σ. 169.
6) «Δυνατότητες ένταξης και γλωσσικής ανάπτυξης μαθητών με υποεπίδοση στα γλωσσικά μαθήματα στα σχέδια εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης» Πρακτικά 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Πάτρα 18-20 Ιουνίου 2004, ΚΕΔΕΚ – Παν/μιο Πατρών.
7) «Το Θεσμικό Πλαίσιο των Διαπολιτισμικών Σχολείων. Η περίπτωση του Διαπολιτισμικού Σχολείου Πενταλόφου». Πρακτικά Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: «Το σχολείο μπροστά στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό», Κοζάνη, 1-2 Οκτωβρίου 2004.
8) «Συνεκπαίδευση του γηγενούς και του ξένου στις σχολικές τάξεις: εφαρμόζοντας διαπολιτισμικές στρατηγικές στη διδακτική της γλώσσας». Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για τη «Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ξένης – Νέες Τάσεις», Σχ. Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1-3 Απριλίου 2005, University Studio Press, σ. 105-113.
9) «Πολιτισμικές Πρακτικές και Έθιμα σχετικά με τη στοματική κοιλότητα», Πρακτικά 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αλεξανδρούπολη, 13-15 Μαϊου 2005.
10) «Η συστημική προσέγγιση και η ανάλυση λόγου: μια αναπλαισίωση στο χώρο της συμβουλευτικής γονέων εφήβου με νευροαναπτυξιακή διαταραχή και των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης», Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολείο και Οικογένεια», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 18-20 Μαϊου 2005.
11) «Προϊστορικά Βραχογραφήματα. Οι πρώτες καλλιτεχνικές εκφράσεις του έμφρονος ανθρώπου», Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Τέχνη», Αθήνα – Ευγενίδειο Ίδρυμα, Ιούνιος 2005.
12) «Παραγωγή δημοσιογραφικού μαθητικού λόγου με διαπολιτισμικό περιεχόμενο», Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Τ.Δ.Ε.), Πάτρα, Ιούνιος 2005.
13) «Η συμβολή των σχολικών συμβούλων στην επιμόρφωση των εκπ/κών», Πρακτικά 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου με θέμα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών : αδυναμίες, δυνατότητες, προοπτικές», Κοζάνη 21-22 Οκτωβρίου 2005.
14) «Το τμήμα επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπ/σης ως φορέας διοίκησης και καθοδήγησης», Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Διοίκηση Α/μιας και Β/θμιας Εκπ/σης» Πανεπιστήμιο Πατρών-ΚΕΔΕΚ, Άρτα 2-4 Δεκεμβρίου 2005.
15)«Η κριτική γλωσσική επίγνωση ως στόχος της σχολικής γλωσσικής διδασκαλίας». Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου με θέμα: «Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας», 12-14 Μαΐου 2006 Ιωάννινα.
16) «Αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : Η περίπτωση του Νέου Διδακτικού Υλικού για το Γυμνάσιο», Πρακτικά Διημερίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας και της Δ΄ ΝΕΝΑ με θέμα : «Προβληματισμοί και προτάσεις για μια σύγχρονη εκπαίδευση», Κοζάνη, 2006, σ. 146-154.
17) «Projects για την τάξη βασισμένα στο διαδίκτυο. Οδηγός του Δασκάλου για τα συνεργατικά σχέδια εργασίας» (μετάφραση – γλωσσική επιμέλεια)
18) « Δυνατότητες και όρια συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους θεσμικά προβλεπόμενους φορείς για την αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας των μαθητών.» Πρακτικά του 1ου διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Διοίκηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Πανεπιστήμιο Πατρών-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, Άρτα 1-2 Δεκεμβρίου 2006.
19) «Οι Λαζαρίνες της Αιανής: ένα γυναικείο έθιμο της περιόδου του Πάσχα και οι κοινωνικοπολιτισμικές του προεκτάσεις»,Γ’ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Γυναίκα και παράδοση»,3,4,5 Οκτωβρίου 2008, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΤΠΕ, ΤΕΙ Λάρισας, Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας.



• 4 Βιβλία – μελέτες εκπαιδευτικού περιεχομένου

1) «Η γλωσσική ετερογένεια και η αντιμετώπιση της από το σχολικό θεσμό του ελληνικού κράτους 1830 – 2000», 2004, Πάτρα, Ε.Α.Π
2) «Αξιολόγηση και Διδακτική παρέμβαση σε μαθητή με ΜΔ στα γλωσσικά μαθήματα, Συμβουλευτική εκπαιδευτικών», 2005, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα ειδικής Αγωγής.
3) «Μαθησιακές Δυσκολίες : είδη, αίτια, τρόποι παιδαγωγικής αντιμετώπισης», 2006, ΠΕΚ Κοζάνης.
4) «Συσχέτιση των απόψεων των εκπαιδευτικών των Διαπολιτισμικών Γυμνασίων για τους αλλόγλωσσους μαθητές και των στάσεών τους απέναντί τους κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας» (διδακτορική διατριβή υπό δημοσίευση).
• Επιμέλεια έκδοσης πρακτικών 3 συνεδρίων

• Το Σχολείο μπροστά στη Διαφορετικότητα των Γλωσσών και των Πολιτισμών, Πρακτικά του 1ου εκπ/κού συνεδρίου, επιμέλεια έκδοσης Βόντσα Β. , Τσιτσικλής Ι., Κοζάνη, 2004(σύνολο 14 εισηγήσεις με τους αντίστοιχους συγγραφείς-συνέδρους).

• Επιμόρφωση εκπ/κών: αδυναμίες, δυνατότητες, προοπτικές, Πρακτικά του 2ου εκπ/κού συνεδρίου, επιμέλεια έκδοσης Βόντσα Β. , Τσιτσικλής Ι., Κοζάνη, 2005 (ISBN 960-89444-0-6) (σύνολο 16 εισηγήσεις με τους αντίστοιχους συγγραφείς-συνέδρους).


• Προβληματισμοί και προτάσεις για μια σύγχρονη εκπαίδευση, Πρακτικά Διημερίδας, επιμέλεια έκδοσης Βόντσα Β., Κοζάνη, 17-18 Μαρτίου 2006 (ISBN 978-960-89700-0-7), (σύνολο 18 εισηγήσεις με τους αντίστοιχους συγγραφείς-συνέδρους).


• Ποικίλα άρθρα στον τοπικό και ηλεκτρονικό τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου