Κυριότερες Ειδήσεις

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία προτάσεων καθορισμού κριτηρίων μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και προσδιορισμού μορίων συνθηκών διαβίωσης, ανά σχολική μονάδα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκροτήθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους παρακάτω:
      1. Γώρου Ανθή του Χρήστου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης Διοίκησης Π.Ε. και Δ.Ε
   2. Κατσαρό Ιωάννη του Αποστόλου, αποσπασμένο  εκπαιδευτικό  στην Κ.Υ του ΥΠΕΠΘ
     3.  Χατζηδημητρίου Ευστράτιο του Δημητρίου, αιρετό του ΠΥΣΠΕ Δ΄ Αθήνας
     4.  Νικηφόρο Δημήτριο του Βασιλείου, αιρετό του ΑΠΥΣΔΕ Αττικής
     5.  Μπράτη Δημήτριο του Γεωργίου, Πρόεδρο ΔΟΕ
     6. Παληγιάννη Βασίλειο του Ιωάννη, αιρετό ΚΥΣΠΕ
     7. Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη του Νικολάου, μέλος Δ.Σ. ΟΛΜΕ
     8. Γκίνη Δημήτριο του …………………………….., Αντιπρόεδρο ΟΛΜΕ
     9.   Σκανδάλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, ειδικό Σύμβουλο στο Γραφείο Υφυπουργού  κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου   
    10. Σηφακάκης Χρόνης του Εμμανουήλ, αποσπασμένο  εκπαιδευτικό  στο γραφείο  του Γενικού Γραμματέα κ. Β. Κουλαϊδή       
               
Έργο της ομάδας εργασίας είναι η επεξεργασία προτάσεων καθορισμού κριτηρίων μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και προσδιορισμού μορίων συνθηκών διαβίωσης, ανά σχολική μονάδα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το έργο της ομάδας είναι χωρίς αμοιβή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου