Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Υπενθύμιση για την καταβολή εφάπαξ ποσού μετάθεσης σε προβληματική περιοχή και έξοδων μετάθεσης - μετακίνησης, καθώς έχει γίνει η εγγραφή πίστωσης στον ανάλογο κωδικό της Διεύθυνσής μας.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται από μία μη προβληματική περιοχή σε μία προβληματική περιοχή δικαιούνται εφάπαξ χρηματικό ποσό μετάθεσης.
Με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ Φ.50/265/99847/30-10-1992/Υπουργ. Απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 667τβ΄/1992)καθορίσθηκε μεταξύ άλλων και ο Νομός Φλώρινας ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α΄.
Δικαιολογητικά λήψης εφάπαξ ποσού λόγω μετάθεσης σε προβληματική περιοχή:
1. Βεβαίωση Ανάληψης Υπηρεσίας (Εκδίδεται κατόπιν....αίτησης στη Γραμματεία της Δ/νσης).
2. Αντίγραφο Απόφασης Μετάθεσης
3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να φαίνεται η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.
4. Κατάσταση πληρωμής εις διπλούν.(συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση).
Δε δικαιούνται το εφάπαξ χρηματικό ποσό όσοι μετατίθενται από μια προβληματική σε άλλη προβληματική περιοχή. Το ποσό καταβάλλεται αμέσως μετά την ανάληψη υπηρεσίας του εκπ/κού στο σχολείο της προβληματικής περιοχής που έχει μετατεθεί. Επίσης προβλέπεται ως κατώτατο όριο παραμονής σε προβληματικές περιοχές, τα (3) συνεχή έτη. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος μετατεθεί ή αποσπασθεί σε μη προβληματική περιοχή, ή ακόμη παραιτηθεί πριν τη συμπλήρωση της τριετίας, το καταβληθέν εφάπαξ ποσό, πρέπει να επιστραφεί ολόκληρο, ως αχρεωστήτως ληφθέν.

Επίσης σύμφωνα με το Ν. 2685/99 οι μετακινούμενοι λόγω μετάθεσης εκπαιδευτικοί δικαιούνται:
1. Έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους.
2. Έξοδα μετάθεσης.... διαβάστε περισσότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου