Κυριότερες Ειδήσεις

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) σύμφωνα με την οποία η Περιφερειακή Διευθύντρια εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., διαθέτουν τα προβλεπόμενα - σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3839/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-05-2010) - προσόντα και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας μέσω των αρμοδίων Διευθυντών και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης από 23-12-2010 μέχρι και 29-12-2010. Διαβάστε τη σχετική πρόσκληση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου