Κυριότερες Ειδήσεις

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Τι ισχύει για τις τοποθετήσεις των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Για την τοποθέτηση Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 24 παρ.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 τ. Α΄ /19-5-2010).

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.147/1976 (περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ) όσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι στην Κεντρική Υπηρεσία και υπηρετούν σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος ή Προϊσταμένων ανεξάρτητων Τμημάτων και Γραφείων ή υπηρετούν ως μετακλητοί σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ή άλλων Υπουργείων, εφόσον επιλεγούν και τοποθετηθούν ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, αναπληρώνονται στα διευθυντικά τους καθήκοντα μέχρι την επάνοδό τους στη σχολική μονάδα στην οποία έχουν τοποθετηθεί ως Διευθυντές. Στη θέση τους, όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους στις θέσεις, τοποθετούνται αναπληρωτές Διευθυντές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 περ. Δ΄, παρ.2 και περ. Ε΄,παρ.1 του Ν.1566/85(Φ.Ε.Κ.167 τ.Α)΄ όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 της αριθμ.Δ/5716/88 Υ.Α. που κυρώθηκε στο Ν.1824/88 (Φ.Ε.Κ.296 τ.Α΄).
Δείτε την εγκύκλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου