Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Υπ. Παιδείας: Διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


α. Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3848/2010 η υποβολή των Δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ολοκληρώνεται μετά την κύρωση των οικείων αξιολογικών πινάκων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.
β. Οι  Δηλώσεις υποψηφίων για θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί λαμβάνονται υπόψη.
γ. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν υποβάλλει Δηλώσεις προτίμησης ή επιθυμούν την τροποποίηση των αρχικών τους δηλώσεων, μπορούν να υποβάλλουν νέες δηλώσεις προτίμησης ύστερα από σχετική πρόσκληση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου και την κύρωση των πινάκων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Στην πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης τάσσεται σύντομη αποκλειστική προθεσμία.

 Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων διευκρινίζεται ότι μπορούν να υποβάλλουν τις Δηλώσεις τους και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου