Κυριότερες Ειδήσεις

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαιδευτικών, του Βασίλη Παληγιάννη.


Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με το αν ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.15/1032/οικ.13052/06-06-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τις εκλογές αιρετών που μεταξύ άλλων προβλέπει ότι οι υποψήφιοι να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ’, σας ενημερώνω πως η σύνθεση, η συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, οι αρμοδιότητες αυτών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επομένως υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι μπορούν να είναι όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου