Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Τι αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ για τις αποσπάσεις - Oι βάσεις των περσινών αποσπάσεων, του αιρετού Δημήτρη Μπράτη.

Α. Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ (16 Ιουλίου 2012)
Στη  συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε. που  πραγματοποιήθηκε  στις 16 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα,  συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων , τα παρακάτω θέματα : 
1.  «Εξέταση αιτήσεων απόσπασης κατά προτεραιότητα από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών Π.Ε. και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»:

Εντάχθηκαν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις οι παρακάτω αιτήσεις συναδέλφων, ως εξής:
α) Συζύγων δικαστικών: εγκρίθηκαν 5, απορρίφθηκαν 3
β) Εκλεγμένων στους ΟΤΑ: εγκρίθηκαν 31, απορρίφθηκαν 2
γ) Ειδική κατηγορία του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96: εγκρίθηκαν 41, απορρίφθηκαν 82
δ) Συζύγων στρατιωτικών: εγκρίθηκαν 571, απορρίφθηκαν 49
2. «Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε σχολικές μονάδες της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»:
Το ΚΥΣΠΕ ενέκρινε τις αποσπάσεις των 7 εκπαιδευτικών που ζητούσε η Ισραηλιτική κοινότητα Αθήνας.
3. «Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε σχολικές μονάδες του Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας και Νίκαιας και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»:
Το ΚΥΣΠΕ ενέκρινε τις αποσπάσεις των 6 εκπαιδευτικών που ζητούσε ο Αρμενικός Κυανός Σταυρός.
4. «Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε σχολικές μονάδες της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»:
Το ΚΥΣΠΕ ενέκρινε τις αποσπάσεις των 5 εκπαιδευτικών που ζητούσε η Γενική Αρμενική Ένωση Αγαθοεργίας.
5. «Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»:
Το ΚΥΣΠΕ ενέκρινε 68 αιτήσεις συναδέλφων και απέρριψε 5 επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου. Επίσης, ενέταξε 6 αιτήσεις στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις.
 
Β. Πληροφορίες για τις αποσπάσεις
 
Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2011-2012, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά με διαδικασίες που..... εξασφάλιζαν  όρους αντικειμενικότητας και διαφάνειας, αφού έγιναν με πλήρη μοριοδότηση και αναρτήθηκαν άμεσα στο διαδίκτυο και έτσι εξασφαλίστηκε η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια και δόθηκε τέλος σε πρακτικές που βασίζονταν σε πελατειακές σχέσεις.

 Βεβαίως υπήρξαν και σοβαρότατα λάθη που αναφέρονται στο χρόνο των αποσπάσεων (ο Α΄ κύκλος έγινε στις 30 Αυγούστου του 2011) και στο γεγονός ότι προηγήθηκαν οι συνάδελφοι από "πλεονάζουσες περιοχές", καθώς, επίσης,  και στο  ότι προσελήφθησαν αναπληρωτές σε περιοχές που δεν ικανοποιήθηκαν αιτήσεις απόσπασης.

 Φέτος υποβλήθηκαν 6.920 αιτήσεις για αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Οι φετινές αποσπάσεις θα πραγματοποιηθούν , ο Α΄ κύκλος, ως το τέλος Ιουλίου 2012 και ο Β΄ κύκλος ως το τέλος Αυγούστου του 2012. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν πάρουν απόσπαση στον Α΄ κύκλο έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επανεξέτασης και να αλλάξουν , αν το επιθυμούν , τις περιοχές προτίμησής τους.

 Κατά τη φετινή διαδικασία οι αποσπάσεις θα γίνουν σε δύο φάσεις , όπως και οι μεταθέσεις: θα προηγηθούν οι κατά προτεραιότητα αιτήσεις και θα ακολουθήσουν όλες οι υπόλοιπες, με βάση τα κενά της κάθε περιοχής. Δε θα ακολουθηθεί το περσινό λάθος,  της πολιτικής ηγεσίας , που δημιούργησε τεράστια προβλήματα, να προηγηθούν δηλαδή όσοι ζητούν απόσπαση από πλεονάζουσες περιοχές.
Γ. Οι βάσεις των αποσπάσεων (Α΄ και Β΄ φάσης) της περσινής χρονιάς

 
 
1. Στους πίνακες δε συμπεριλαμβάνονται οι αποσπάσεις των ειδικών κατηγοριών.

2. Οι βάσεις αυτές είναι ενδεικτικές , αφού κάθε χρόνο διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με τα κενά της κάθε περιοχής και τον αριθμό των αιτήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου