Κυριότερες Ειδήσεις

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Σε ποσοστό 52% συγχωνεύονται – υποβιβάζονται και καταργούνται τα Δημοτικά σχολεία του Ν. Φλώρινας. Πόσες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών χάνονται.


Ο σχολικός χάρτης για το 2010-2011, στην Α΄/θμια Εκπ/ση  Φλώρινας διαμορφώνεται όπως παρακάτω : (Για να δείτε τον πίνακα που αφορά τις συγχωνεύσεις πατήστε εδώ.)
  • Καταργήσεις πέντε (5) Δημοτικών Σχολείων και τριών (3) Νηπιαγωγείων.
  • Υποβιβασμοί από 2/θ σε 1/θ, ενός (1) Δημ. Σχολείου και δύο (2) Νηπιαγωγείων.
  • Συγχωνεύσεις τριάντα (30) Δημοτικών σχολείων σε εννέα (9) Δημοτικά Σχολεία.
  • Συγχωνεύσεις είκοσι τριών (23) Νηπιαγωγείων σε οχτώ (8) Νηπιαγωγεία. 
Οι συγχωνεύσεις –υποβιβασμοί – καταργήσεις των Δημοτικών Σχολείων στο Ν.  Φλώρινας, ανέρχονται σε ποσοστό 52% επί συνόλου εξήντα οχτώ (68) Δημοτικών Σχολείων  και των Νηπιαγωγείων σε ποσοστό 40% επί συνόλου (70) Νηπιαγωγείων.
Συγκριτικά με τους άλλου Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας μπορούμε να δούμε ενδεικτικά το Νομό Κοζάνης.
Στο Ν. Κοζάνης:
  • Υποβιβάζονται τρία (3) Δημ. Σχολεία,
  • Συγχωνεύονται δεκαπέντε (15) Δημοτικά Σχολεία σε επτά (7) Δημ. Σχολεία,
  • Συγχωνεύονται δώδεκα (12) Νηπιαγωγεία σε έξι (6) Νηπιαγωγεία και
  • Καταργούνται δύο (2) Νηπιαγωγεία.
Το αντίστοιχο ποσοστό στο Ν. Κοζάνης των Δημ. Σχολείων ανέρχεται σε 20,50% επί συνόλου ογδόντα οχτώ (88) Δημ. Σχολείων και των Νηπιαγωγείων 12,60% επί συνόλου εκατόν ένδεκα (111) Νηπιαγωγείων.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αναφέρεται στον αριθμό των εκπαιδευτικών των ολοήμερων σχολείων ένας για κάθε πενήντα μαθητές, το ΦΕΚ 1507/2006 που ορίζει την οργανικότητα των Δημ. Σχολείων προσδιορίζοντας την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο το οποίο αναφέρεται και στην εγκύκλιο των συνενώσεων αλλά και τη σημερινή εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας που καθορίζει  τον αριθμό  μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς και καταργήσεις θα έχουμε μείωση σαράντα πέντε (45) οργανικών θέσεων δασκάλων και είκοσι ενός (21) οργανικών θέσεων Νηπιαγωγών στο Ν. Φλώρινας. Βέβαια ευελπιστούμε να θεσμοθετηθεί έστω και τώρα για τα Δημ. Σχολεία που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις ότι και με μικρότερο αριθμό θα γίνει σύσταση έξι (6) οργανικών θέσεων οπότε στην περίπτωση αυτή θα έχουμε μείωση τριάντα επτά (37) οργανικών θέσεων δασκάλων. Στις παραπάνω να προστεθούν και οι δέκα (10) οργανικές θέσεις που θα χαθούν των δύο ολοήμερων ενιαίου αναμορφωμένου ωραρίου, 2ου και 3ου Δημ. Σχολείου Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου