Κυριότερες Ειδήσεις

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης όπου τηρείται ο υπηρεσιακός τους φάκελος.

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/3/19075/Δ1/15-2-2011, απόφαση της υπ. παιδείας με την οποία ορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων μοριοδότησης, οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 23 - 2 - 2011 μέχρι 18 - 3 - 2011 (αποκλειστική προθεσμία), ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, ως εξής:
i. των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης που υπηρετούν στο εσωτερικό, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης όπου τηρείται ο υπηρεσιακός τους φάκελος.
ii. των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των συντονιστών εκπαίδευσης, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκαν οι υποψήφιοι πριν την απόσπαση.
Οι υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι υποβάλλουν αιτήσεις για τις θέσεις μέχρι δύο (2) Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου