Κυριότερες Ειδήσεις

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Ο.Λ.Μ.Ε.: Καταβολή οδοιπορικών σε εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για συμπλήρωση ωραρίου.

Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
            Ενώ, μια ακόμη σχολική χρονιά βρίσκεται προς το τέλος της, χιλιάδες εκπαιδευτικοί δεν έχουν πληρωθεί τα οδοιπορικά που δικαιούνται.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 παρ. 15 και του άρθρ. 18 παρ. 2 του Ν. 1566/85 «οι εκπιδευτι8κοί που διατίθεται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολεία άλλης πόλης ή κωμόπολης λαμβάνουν α) οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 2685/1999)». Σύμφωνα επίσης με την υπ’ αριθμ. 2/55768/0022 με ημερομηνία 20-2-2009 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «δεν δικαιούνται οδοιπορικά σε όσους διατίθενται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου στις περιπτώσεις: σε σχολεία εντός της ίδιας πόλης ή κωμόπολης, σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν και σε σχολεία χωριών».
            Με τη νέα δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους Καλλικρατικούς Δήμους, καταργήθηκε η έννοια του χωριού, δημιουργήθηκαν όμως Δήμοι που εκτείνονται σε 50 και 70 χιλιόμετρα και προφανώς δεν αποτελούν ίδια πόλη ή κωμόπολη με .....τα χαρακτηριστικά του οικιστικού ιστού.
            Υπάρχουν περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να διανύει και 100 χιλιόμετρα ορισμένες μέρες την εβδομάδα, -σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει δημόσια συγκοινωνία-, και είναι υποχρεωμένος να διαθέτει δικό του μέσο μεταφοράς και να επιβαρύνεται τα έξοδα.
Επειδή και κατά τα 2 προηγούμενη σχολικά έτη 2008 – 09 και 2009 – 10, σε αρκετούς νομούς δεν πληρώθηκαν τα οδοιπορικά και παραμένουν σε εκκρεμότητα,
Ζητάμε:
·         Να εξοφληθούν άμεσα οι αναδρομικές οφειλές των οδοιπορικών των συναδέλφων (μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους)
·       Να εξοφληθούν οι οφειλές των οδοιπορικών για το σχ. έτος 2010 – 2011 μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θα παρακολουθεί το θέμα και θα επανέλθει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου