Κυριότερες Ειδήσεις

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Αιτήσεις για αποσπάσεις στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, ενδιαφέρεται να αποσπάσει για το σχολικό έτος 2012–2013 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή /και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπό εκπόνηση εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά του προγράμματα.
Το αντικείμενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν θα είναι η ψηφιακή διαμόρφωση (ηλεκτρονική επεξεργασία) των σχολικών εγχειριδίων, η κατάτμησή τους σε μαθησιακούς πόρους με στόχο τη διαλειτουργική χρήση του περιεχομένου από την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα LMS που θα δημιουργηθεί. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να αναζητήσουν, να επιλέξουν, να επεξεργαστούν και να συνδέσουν με τα περιεχόμενα των σχολικών εγχειριδίων επιπλέον ψηφιακούς πόρους, για να εμπλουτιστεί η ψηφιακή διαμόρφωση με κατάλληλα επεξεργασμένο εκπαιδευτικό (πολυμεσικό) υλικό.
Ειδικότερα το Κ.Ε.Γ. ενδιαφέρεται να αποσπάσει εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και ΠΕ19 ή ΠΕ20 (Πληροφορικής).
Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να πληρούν.....
συγκεκριμένα προσόντα τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
1.    ΠΕ02 Φιλολόγοι: εμπειρία στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, εμπειρία στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, εμπειρία στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
2.    ΠΕ70 Δάσκαλοι: εμπειρία στη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο.
3.    ΠΕ19 ή ΠΕ20 εκπαιδευτικοί Πληροφορικής: άριστη γνώση html.


Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι τόσο οι φιλόλογοι όσο και οι δάσκαλοι θα πρέπει να κατέχουν και γνώσεις ΤΠΕ, όπως: χρήση λογισμικών επεξεργασίας κειμένου, χρήση πόρων που διατίθενται στο διαδίκτυο και αξιολόγησή τους, χρήση λογισμικών πολυτροπικής παρουσίασης.
Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις των προς απόσπαση εκπαιδευτικών δεν κατατίθενται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, αλλά θα υποβάλλονται με τη συνήθη κάθε χρόνο διαδικασία, κατόπιν της έκδοσης των σχετικών εγκυκλίων για τις αποσπάσεις σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρα, 55132, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310459101 και 2310459106, fax: 2310459107, e-mail: centre@komvos.edu.gr) και να απευθύνονται στην κ. Εύη Μητρούση ή στην κ. Κατερίνα Πλασταρά.

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Καθηγητής Ι. Ν. Καζάζης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου